Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Achterhoek (Gewest V)Verslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden van Gewest 5, OD, Warnsveld, 6 augustus 1947.
Achterhoek (Gewest V)“In memoriam Albert Ch. Bijlsma”, krantenartikel, 12 juli 1947.
Achterhoek (Gewest V)“Iets uit de verzetsstrijd van de Achterhoek. Een Nederlandse officier die de betekenis van zijn eed verstond”. Reserve luitenant G.J. van den Boogerd, De Vrije Stemmen, 1944.
Achterhoek (Gewest V)“In memoriam oom Gert, Gerrit Jan van den Boogerd”, krantenartikel, 1947.
Achterhoek (Gewest V)“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, april 1944 in de Achterhoek, artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, 1947.
Achterhoek (Gewest V)Verslag over Doesburg, afkomstig van Th. Weetink, Doesburg,1944.
Achterhoek (Gewest V)Organisatie Verplegingsdienst Enschede, 1944.
Achterhoek (Gewest V)Verslag over de hechtenis bij de landwacht door Th. Weetink te Doesburg, 1944.
Achterhoek (Gewest V)Bevelen van Deltacommandant, commandant BNS, Algemeen Hoofdkwartier van de OD, gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 5, 25 oktober - 20 december 1944 afkomstig van Gewestelijk Commando Achterhoek, 25 en 28 oktober 1944, bevel 1B van commandant BNS, 2 november 1944; dagorder, 4 november 1944.
Achterhoek (Gewest V)“In memoriam Cornelis Ruizendaal” (Zwarte Kees), krantenartikel, 5 maart 1948.
Achterhoek (Gewest V)“In memoriam Wieger Mink “Marcus”, Roelof Blokzijl “Max“, dr. Joh. der Weduwen”, artikel in De Zwerver, 19 maart 1948.
Achterhoek (Gewest V)Reisrapport van majoor jhr. Van den Brandeler en kapitein Bruining kort na de bevrijding van de Achterhoek, 1945.
Achterhoek (Gewest V)Stukken behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS onder andere betreffende Overijssel, Achterhoek, Utrecht, spionage, inlichtingendiensten, 25 maart - 2 mei 1945.
Achterhoek (Gewest V)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, 20 maart 1945 - 28 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brieven aan gewestelijke commandanten Achterhoek en Overijssel betreffende commandovoering onder andere het commando in zone 2, 12 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van BNS over de commandovoering in Overijssel en de Achterhoek, afschrift, 12 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Stukken betreffende toestanden in de Achterhoek,september 1944 – februari 1945.
Achterhoek (Gewest V)46 verzetsmensen geëxecuteerd op een akker in Varsseveld, monument op plaats van fusillade opgericht, artikel, 1949.
Achterhoek (Gewest V)Bevel van commandant BNS voor gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 6 der BNS Sectie I - 1 betreffende toestand aan het IJsselfront in opdracht aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 6 om de bruggen te beschermen bij Apeldoorn, Dierensekanaal en bevordering tot stand komen verbinding tussen de Canadese troepen en de paratroepen, 2 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van burgemeester van Gorssel waarin hij zijn bevindingen verhaalt over de Canadese operaties in zijn gemeente in april 1945, 23 oktober 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van J.B. Thate, arts te Warnsveld, waarin bij inlichtingen verstrekt over de Canadese operatie om en bij de IJssel in april 1945, 25 oktober 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brieven van verbindingsofficier eerste-luitenant G.H.J.M. Peijnenburg, 5 april - 10 juli 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brieven, bevelen en aanwijzingen van gewestelijke commandant V, districtscommandant Zutphen, plaatselijke commandant Gorssel,april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Rapporten verbindingsofficieren, alsmede verslagen van vergaderingen 25 november 1944 -30 juni 1945.
Achterhoek (Gewest V)Verklaringen van ritmeester G.A. van Borssum Buisman, H.G.I. baron van Tuyl van Serooskerken, G.F. Dalenoord, reservekapitein-vlieger G. Sonderman voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, vooral over wijlen luitenant-kolonel C. Tonnet, 28 juni en 3 juli 1950.
Achterhoek (Gewest V)Aantekeningen uit een dossier betreffende Gewest V Achterhoek, (Zutphen, Lochem, Borculo, Winterswijk, Doetinchem), 1951
Achterhoek (Gewest V)Koninklijk Besluit houdende toekenning van onderscheidingen,11 september 1952.
AdministratieAdministratie betreffende militaire en semi-militaire strijdkrachten van geallieerde en bevrijde landen, 10 februari 1945
AdministratieBrief van Ch.J. Palstra reservemajoor der Militaire Administratie aan de kolonel van de Generale Staf betreffende bezoldigingen,26 maart 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant 1, Sectie II betreffende administratie en financiën in Gewest I, 14 mei 1945.
AdministratieCirculaire van Regionaal Betaalmeester voor Groningen en Friesland, aan commandanten BNS in Groningen en Friesland, betreffende demobilisatie administratie personeel, 24 juli 1945.
AdministratieCirculaire chef-staf Gewestelijk Commando I, kapitein Camping, aan districtscommandanten, betreffende opgave districtsadministrateurs, Leeuwarden, 27 juli 1945, bij afschrift brief regionaal betaalmeester Friesland en Groningen aan commandant BNS Friesland, betreffende demobilisatie administratief personeel, 27 juli 1945.
AdministratieOrders nrs. 10, 11, van gewestelijke commandant IX aan plaatselijke commandant Hilversum, 6 september 1944.
AdministratieBrief van Secties I-7 en I-8 betreffende registratie, 1944.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende aanleggen van lijsten van leden van de Nederlandse Socialistische Beweging, landwachters, collaborateurs enz.,31 maart 1945.
AdministratieInstructie van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 aan betreffende arrestaties, 6 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende doorgangsbewijzen, 7 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende nominatieve opgaven van militaire verklaringen,19 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende militaire verklaringen Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen, 21 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende nominatieve sterkte opgave Bewakingstroepen,20 mei 1945.
AdministratieCirculaire van plaatselijke commandant Bussum betreffende nominatieve opgave van leden van de BNS, 22 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant BNS 9 betreffende het bepaalde in de bespreking met de regionaal betaalmeester te Amsterdam, 25 mei 1945.
AdministratieCirculaire van BNS betreffende bericht van overlijden enz. van leden BNS, 28 mei 1945.
AdministratieStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, Sectie 7, 16 december 1944 - 17 maart 1945.
AdministratieStukken afkomstig uit archief districtcommandant V Gewest XI,4 januari 1944 - 31 maart 1945.
AdministratieStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, Sectie 7, 3 april - 2 juni 1945.
AdministratieStukken behorende tot archief District 5, Gewest XI, 5 mei - 26 juni 1945.
AdministratieUitgegane stukken van Hoofdkwartier Gewest XI, Sectie 2, administratie en financiën, 7 juni – 10 oktober 1945.
AdministratieStukken betreffende financiële aangelegenheden, behorende tot archief Gewest XIII B, 19 oktober 1944 - 15 oktober 1945.
AdministratieStukken van Districtscommando Delft, Sectie VII, betreffende registratie personeel,23 oktober 1944, 8 maart, 13 april 1945.
123...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in