Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
187 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 187 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Noord-Holland NoordAanbiedingsbrief van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 3c, officier van bewapening, bij onder andere (niet aanwezige) wapenstaten compagniën en bataljons, 4 juli 1945.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, aanwezig stuk betreffende de groep God Oranje Nederland te Alkmaar, 17 maart 1948.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit lijsten van aanwinsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende Westerbork, Leiden, Schiedam, Limburg, Broek op Langendijk, Vlodrop, Noord-Limburg en aangrenzend Duitsland, Roermond, Rotterdam, Noord-Holland, de Oranje-Garde, 1942 – 1945, 1947.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende gesprek met M.F. Ferwerda inzake ontstaan en organisatie van de OD in Noord - Holland, z.d.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit stukken aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende het verzet in Den Helder, z.d.
Noord-Holland NoordAantekeningen van luitenant Van Ojen uit gegevens bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord-Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, 1948.
Noord-Holland NoordAfschriften van berichten van en aan districtscommandant 3, Jasper, (Iepenga te Hoorn), 3 januari – 12 mei 1945.
Noord-Holland NoordAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd BNS. Met inventaris,1 - 15 juni 1945.
Noord-Holland NoordAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 16 – 30 juni 1945.
Noord-Holland NoordBezettingstijd januari 1944 – mei 1945, chronologisch rapport van dr. G.N. Honig, Koog aan de Zaan, z.d.
Noord-Holland NoordBrief van commandant District 1, Gewest XI aan de BNS, betreffende afschrift van brief van Lieutenant Colonel K.A.P. Dalby, commander camp 8A, Wiering & District aan mr. W.J. van Westerhoven, plaatselijk commandant Stootroepen, 4 juni 1945. Brief van Lieutenant Colonel K.A.P. Dalby aan mr. W.J. van Westerhoven betreffende waardering BNS, 31 mei 1945. Deel van brief van brigadier E.R. Suttie, commander first Canadian Army, betreffende organisatie en discipline BNS t.o.v BNS in Frankrijk en België, z.d.
Noord-Holland NoordBrief van Deltacentrum aan onder andere commandanten gewestelijke Delta’s betreffende aanstelling commandant BNS, Stoottroepen en Bewakingstroepen, 25 oktober 1944, alsmede brief van Deltacentrum [de commandant Knokploegen, chef-staf OD, commandant Raad Van Verzet] aan alle gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte BS, 5 – 25 november 1944.
Noord-Holland NoordBrief van E.R. Suttie, brigadier commandant, First Canadian Army, Royal Artillery, aan luitenant-generaal prins Bernhard, BNS, betreffende samenwerking en efficiency BNS in Noord – Holland, 13 juni 1945
Noord-Holland NoordBrief van gewestelijke commandant BNS Gewest XI, sectie I-6, aan commandant Bewakingstroepen, betreffende onbetrouwbare politieambtenaren, 4 april 1945.
Noord-Holland NoordBrief van gewestelijke commandant BNS Gewest XI, sectie I-7, aan districtscommandant Strijdend Gedeelte 6, betreffende nummering correspondentie, 3 april 1945.
Noord-Holland NoordBrief van hoofd Afwikkelingsbureau aan Staf BNS, t.a.v. hoofd sectie 9, Gewest XI, betreffende ontslagaanvraag hoofd sectie 9, Gewest XI, 5 september 1945.
Noord-Holland NoordBrief van hoofd sectie 5, Gewest XI, aan majoor der Genie K. Kok, sectie IX, Staf Militair Gezag, ‘s-Gravenhage, betreffende D. Bakker, Heilo, 16 juni 1945.
Noord-Holland NoordBrief van Hoofdkwartier Gewestelijke Delta Noorderkwartier aan Delta commandant betreffende bewapening en wapenverdeling, 18 oktober 1944.
Noord-Holland NoordBrief van sectie 1-2 Hoofdkwartier Gewest XI, aan alle districtscommandanten Strijdend Gedeelte, betreffende indeling Strijdend Gedeelte, z.d.
Noord-Holland NoordCirculaire van BNS, Gewest XI, aan ZKH prins Bernhard met circulaire aan BS van de commissie, 3 Compagnie, Wormerveer, betreffende het rechtsgevoel, 13 juni 1945.
Noord-Holland NoordCirculaire van de minister van Oorlog, mr. W.F. Schokking, betreffende het begiftigen met het ridderkruis der 4e klasse Militaire Willemsorde, 1 oktober 1948.
Noord-Holland NoordCommuniqués van werkcommissies der Kern, Landelijke Werkcomité en Amsterdams werkcomité, behorende tot archief Gewest XI, 6 – 23 januari 1945.
Noord-Holland NoordDagboek van hoofd sectie 5 Gewest XI, alsmede rapporten van hoofd sectie 5 Gewest XI aan hoofd sectie 5 BNS, 11 mei - 2 juli 1945.
Noord-Holland NoordDagrapporten behorende tot archief District 2, Gewest XI, 3 april – 30 mei 1945.
Noord-Holland NoordDagrapporten behorende tot archief District 4, Gewest XI, 8 mei – 1 juni 1945.
Noord-Holland NoordDagrapporten betreffende weg- en treinverkeer, behorende tot archief Gewest XI, 9 – 23 april 1945.
Noord-Holland NoordDiverse stukken behorende tot het archief van commandant District 3, van Gewest XI, 4 maart 1944 – 25 juni 1945
Noord-Holland NoordFoto met op achterzijde tekst: Het verwijderen van een springlading te Wormerveer, z.d.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken rapport van H.N. Schipper, voormalig commandant afwerpterreinen in Noord-Holland en liasion-officer BBO, commandant afwerpterreinen, betreffende operaties Raauwendaal en Pieter Lahnstein in West Friesland, 27 augustus 1945.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van berichten, ondertekend Hans (Bialosterski) aan Hil (Schipper), commandant afwerpterreinen Gewest XI, september 1944 – januari 1945.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van conceptregeling voedselvoorziening burgerbevolking en BNS door Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, z.d.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris. oktober – november 1944.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van stukken behorende aan H. Schipper te Spanbroek, betreffende droppings op het afwerpterrein “Mandrill”, 6 september 1944 - 23 april 1945, de geschiedenis van een dropping, 30 december 1944, brief van commandant afwerpterreinen aan commandant Gewestelijke Stoottroepen, 30 november 1944.
Noord-Holland NoordGebundelde in- en uitgegane [telefonische] berichten, behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, 2 januari – 13 mei 1945.
Noord-Holland NoordGedichten van dr. G.N. Honig-der Kinderen, Koog aan de Zaan, z.d.
Noord-Holland NoordGevechtsrapporten behorende tot archief District 3, Gewest XI, 1 april – 4 mei 1945.
Noord-Holland NoordInstructies betreffende o.a exercitie, tactiek, wapens, Bewakingstroepen Grootebroek BNS, 11 maart 1945 en z.d.
Noord-Holland NoordInterrogation of sergeant Arthur Brown, 35343610, 390 bomber group, 570 bomber squadron, 8th United States Air Force by major A.V. Sainsbury at Tilburg, onder andere betreffende zijn crash boven Hoorn, P.C. van Rijn, ondergrondse Alkmaar, Hout, Venhuizen, Amsterdam, Den Helder, gevecht bij Rustenburg op 10 oktober 1944, Schermerhorn, Wieringermeerpolder (S. Mansholt), 6 januari 1945.
Noord-Holland NoordKaart betreffende ontwerp verbindingsdienst telefoon Gewest XI, BNS, april 1945.
Noord-Holland NoordKaart van Noord-Holland met aantekeningen van Gewest, Districten, Hoofdkwartieren OD, alsmede aantallen Duitse troepen en mijnen, 6 mei 1945.
Noord-Holland NoordKennisgevingen van Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst Einsatzkommando Amsterdam aan de burgemeester van Zaandam betreffende terechtstellingen, 9 februari, 11 maart 1945.
Noord-Holland NoordKopieën van foto’s afkomstig van J.A. Felder, Zaandam, met op achterzijde teksten: Noodgemaal overste (Wastewerker), De Nederlandse BNS te Koog aan de Zaan, BNS - wacht te Zaandam (voor Gewestelijk Hoofdkwartier), z.d.
Noord-Holland NoordKP Alkmaar, rapport, z.d.
Noord-Holland NoordKP Waterland, rapport, z.d.
Noord-Holland NoordMededelingen van Centraal Bureau der Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Afwikkelingsbureau landelijke Knokploegen, 31 augustus, 18 november en 8 december 1945.
Noord-Holland NoordMeldingsrapporten behorende tot archief District 5, Gewest XI, 1 april – 4 juni 1945.
Noord-Holland NoordMemo van Centraal Afwikkelingsbureau BNS, bureau III inspectie, reserve eerste-luitenant J.W.A. van Gastel, aan de majoor S.P. van ’t Hof, betreffende dropping-fields, Utrecht, 10 oktober 1946, alsmede beschrijving door Th. Laan te Ham inzake de organisatie van een dropping, het ontvangen en het opbergen van het materiaal, het transport, indrukken over de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en de BNS, 27 december 1945.
Noord-Holland NoordMemorie van hoofd sectie 3, BNS, aan secretaris ZKH prins Bernhard, betreffende F. Besier, 29 augustus 1945.
Noord-Holland NoordMunitiestaten alsmede stukken betreffende wapens, munitie, droppings, behorende tot Hoofdkwartier Gewest XI, 28 februari – 18 augustus 1945.
Noord-Holland NoordPlan voor de orderning van het archief van het voormalig Gewest XI, z.d.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in