Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
52 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 52 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Noord-Holland NoordStukken en krantenartikelen betreffende de liquidatie van J.W. Gerver, te Spanbroek op 19 februari 1945, 31 mei 1943 – 14 juli 1947.
Noord-Holland NoordRapport van J. Verhagen betreffende de geschiedenis van de radiozender in Gewest XI [Alkmaar], september 1944 – april 1945, z.d.
Noord-Holland Noord“In memoriam Piet Smit”, artikel in De Zwerver, z.d.
Noord-Holland Noord“Sabotage onder water. Zaanse zwemmers verwijderden de springstof uit de pijlers van de Hembrug, 23 september 1944”, artikel in Dagblad voor de Zaanstreek, “De Typhoon”, 20 september 1947.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit lijsten van aanwinsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende Westerbork, Leiden, Schiedam, Limburg, Broek op Langendijk, Vlodrop, Noord-Limburg en aangrenzend Duitsland, Roermond, Rotterdam, Noord-Holland, de Oranje-Garde, 1942 – 1945, 1947.
Noord-Holland NoordRapporten gewestelijk commandant, Noorderkwartier over het ontstaan en de werkzaamheden van de BNS, betreffende overzicht van de geschiedenis van de OD in Gewest XI, augustus 1943 tot september 1944 en ontstaan en organisatie van de BNS in Gewest XI, september 1944 – mei 1945
Noord-Holland NoordVerklaring van de majoor De Byll Nachenius, voormalig chef-staf Commando Noord-Holland Noord, opgenomen door Ministerie van Oorlog, chef van de Generale Staf, Sectie G 8, bureau D 1, de majoor S.P. van ’t Hof, 17 oktober 1947.
Noord-Holland NoordCirculaire van BNS, Gewest XI, aan ZKH prins Bernhard met circulaire aan BS van de commissie, 3 Compagnie, Wormerveer, betreffende het rechtsgevoel, 13 juni 1945.
Noord-Holland NoordVerslag van de uiteenzetting van majoor Meynen betreffende het afvloeien van leden der BNS, 17 mei 1945. Verslagen van vergaderingen in Amsterdam van BNS, commandant BNS, met leden van hun staven, 14 – 19 mei 1945.
Noord-Holland NoordBrief van commandant District 1, Gewest XI aan de BNS, betreffende afschrift van brief van Lieutenant Colonel K.A.P. Dalby, commander camp 8A, Wiering & District aan mr. W.J. van Westerhoven, plaatselijk commandant Stootroepen, 4 juni 1945. Brief van Lieutenant Colonel K.A.P. Dalby aan mr. W.J. van Westerhoven betreffende waardering BNS, 31 mei 1945. Deel van brief van brigadier E.R. Suttie, commander first Canadian Army, betreffende organisatie en discipline BNS t.o.v BNS in Frankrijk en België, z.d.
Noord-Holland NoordStukken betreffende een door de Duitsers gevorderde windcharger te Monnikendam, 9 oktober – 23 december 46.
Noord-Holland Noord“Ons Polderland in oorlogstijd”, artikel door Dr. G.N. Honig, z.d.
Noord-Holland NoordVerslag bijeenkomst van Brochurecommissie OD met functionarissen van Gewest XI, Amsterdam, 6 maart 1947.
Noord-Holland NoordUittreksel van dagboek van Dr. G.N. Honig te Koog a/d Zaan, januari 1944 – mei 1945.
Noord-Holland Noord“Over de wenselijkheid om overheidslichamen door het doen van voorstellen te steunen bij het uitoefenen van hun taak”, artikel, december 1944.
Noord-Holland NoordKP Alkmaar, rapport, z.d.
Noord-Holland NoordKP Waterland, rapport, z.d.
Noord-Holland NoordBrief van E.R. Suttie, brigadier commandant, First Canadian Army, Royal Artillery, aan luitenant-generaal prins Bernhard, BNS, betreffende samenwerking en efficiency BNS in Noord – Holland, 13 juni 1945
Noord-Holland NoordRapporten betreffende besprekingen verbindingsofficieren in Gewesten 9 – 12, 11 mei – 31 juli 1945.
Noord-Holland NoordVerslag verbindingsofficier Staf BNS voor Gewest XI, 9 mei – september 1945.
Noord-Holland NoordStukken, afkomstig van de hoofdverbindingsofficier majoor jhr. Van den Brandeler, 9 maart – 23 juni 1945.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, aanwezig stuk betreffende de groep God Oranje Nederland te Alkmaar, 17 maart 1948.
Noord-Holland NoordMemorie van hoofd sectie 3, BNS, aan secretaris ZKH prins Bernhard, betreffende F. Besier, 29 augustus 1945.
Noord-Holland NoordAantekeningen van luitenant Van Ojen uit gegevens bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord-Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, 1948.
Noord-Holland NoordGedichten van dr. G.N. Honig-der Kinderen, Koog aan de Zaan, z.d.
Noord-Holland NoordBezettingstijd januari 1944 – mei 1945, chronologisch rapport van dr. G.N. Honig, Koog aan de Zaan, z.d.
Noord-Holland NoordFoto met op achterzijde tekst: Het verwijderen van een springlading te Wormerveer, z.d.
Noord-Holland NoordKopieën van foto’s afkomstig van J.A. Felder, Zaandam, met op achterzijde teksten: Noodgemaal overste (Wastewerker), De Nederlandse BNS te Koog aan de Zaan, BNS - wacht te Zaandam (voor Gewestelijk Hoofdkwartier), z.d.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van conceptregeling voedselvoorziening burgerbevolking en BNS door Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, z.d.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken rapport van H.N. Schipper, voormalig commandant afwerpterreinen in Noord-Holland en liasion-officer BBO, commandant afwerpterreinen, betreffende operaties Raauwendaal en Pieter Lahnstein in West Friesland, 27 augustus 1945.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van stukken behorende aan H. Schipper te Spanbroek, betreffende droppings op het afwerpterrein “Mandrill”, 6 september 1944 - 23 april 1945, de geschiedenis van een dropping, 30 december 1944, brief van commandant afwerpterreinen aan commandant Gewestelijke Stoottroepen, 30 november 1944.
Noord-Holland NoordFotoafdrukken van berichten, ondertekend Hans (Bialosterski) aan Hil (Schipper), commandant afwerpterreinen Gewest XI, september 1944 – januari 1945.
Noord-Holland NoordVerklaring van dr. G.M.H. Veeneklaas, Utrecht, in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen, 19 augustus 1948.
Noord-Holland NoordCirculaire van de minister van Oorlog, mr. W.F. Schokking, betreffende het begiftigen met het ridderkruis der 4e klasse Militaire Willemsorde, 1 oktober 1948.
Noord-Holland NoordMededelingen van Centraal Bureau der Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Afwikkelingsbureau landelijke Knokploegen, 31 augustus, 18 november en 8 december 1945.
Noord-Holland NoordDagboek van hoofd sectie 5 Gewest XI, alsmede rapporten van hoofd sectie 5 Gewest XI aan hoofd sectie 5 BNS, 11 mei - 2 juli 1945.
Noord-Holland NoordStukken van hoofd sectie 5 Gewest XI, mei – augustus 1945 en z.d.
Noord-Holland NoordBrief van sectie 1-2 Hoofdkwartier Gewest XI, aan alle districtscommandanten Strijdend Gedeelte, betreffende indeling Strijdend Gedeelte, z.d.
Noord-Holland NoordInstructies betreffende o.a exercitie, tactiek, wapens, Bewakingstroepen Grootebroek BNS, 11 maart 1945 en z.d.
Noord-Holland NoordKaart betreffende ontwerp verbindingsdienst telefoon Gewest XI, BNS, april 1945.
Noord-Holland NoordPlan voor de orderning van het archief van het voormalig Gewest XI, z.d.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit stukken aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende het verzet in Den Helder, z.d.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende gesprek met M.F. Ferwerda inzake ontstaan en organisatie van de OD in Noord - Holland, z.d.
Noord-Holland Noord“Het drama te Blokker. Illegaal werker na capitulatie gedood. Tien jaar geëist tegen de moordenaar van Kolenberg”, artikel in Nieuw Noord Hollands Dagblad, 1 april 1949.
Noord-Holland NoordVerslag van de luitenant-kolonel van de Generale Staf, M. de Boer “Vonk”, voormalig chef-staf commandant BNS, betreffende het verzetswerk van Knokploegen, OD, Raad voor Verzet, BNS alsmede persoonlijke visie op personen en situaties, 20 november 1944 – 8 mei 1945.
Noord-Holland NoordMemo van Centraal Afwikkelingsbureau BNS, bureau III inspectie, reserve eerste-luitenant J.W.A. van Gastel, aan de majoor S.P. van ’t Hof, betreffende dropping-fields, Utrecht, 10 oktober 1946, alsmede beschrijving door Th. Laan te Ham inzake de organisatie van een dropping, het ontvangen en het opbergen van het materiaal, het transport, indrukken over de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en de BNS, 27 december 1945.
Noord-Holland NoordBrief van Hoofdkwartier Gewestelijke Delta Noorderkwartier aan Delta commandant betreffende bewapening en wapenverdeling, 18 oktober 1944.
Noord-Holland NoordRapporten verbindingsofficieren, alsmede verslagen van vergaderingen 25 november 1944 -30 juni 1945.
Noord-Holland Noord“Twaalf September voor vijf jaar…..Schagen door ernstige ramp getroffen. Engelse jagers schoten Duitse munitietrein in brand”, artikel in Alkmaarse Courant, 14 september 1949.
Noord-Holland NoordKaart van Noord-Holland met aantekeningen van Gewest, Districten, Hoofdkwartieren OD, alsmede aantallen Duitse troepen en mijnen, 6 mei 1945.
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in