Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
183 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 183 gevonden
TrefwoordBeschrijving
BewapeningNota majoor Van Houten aan majoor Roggis Rolplie over sten-guns en rifles, 25 september 1944.
BewapeningOverzicht van staven Stoottroepen Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, 5, 6 december 1944.
BewapeningVan commandant Stootroepen aan BNS-BS, 11 december 1944.
BewapeningRapport betreffende besprekingen tussen geallieerde officieren en afgevaardigden van de “Dutch Resistance Forces” aan Staf BNS, 23 januari 1945.
BewapeningVan First canadian Army aan BNS en aan geallieerde onderdelen, betreffende een bespreking over kleding, voeding, bewapening en stalien van de Interior Forces, 25 januari 1945
BewapeningBrief van de BNS, aan 1 commandant Army Headquarters,11 januari 1945.
BewapeningMemorandum van prins Bernhard betreffende organisatie BS ten noorden van de grote rivieren, 15 februari 1945.
BewapeningBrief van B J Buna betreffende de inlevering van wapens,16 maart 1945.
BewapeningCirculaire Militair Gezag inlevering wapenen, 18 april 1945.
BewapeningCirculaire schrijven van CBS 8 – 14 en gewestelijke commandant Bewakingstroepen 8 – 14 betreffende het dragen van vuurwapenen en armbanden, 12 mei 1945.
BewapeningRegelingen van commandant 1 Canadian Corps, G Foulkes, betreffende het verstrekken van wapens aan BS, 17 mei 1945.
BewapeningBrief van de CBS van BNS, commandant Strijdend Gedeelte, commandant Bewakingstroepen Gewest VIII - XIV, verbindingsofficieren, betreffende gegevens van personen, wapens, springmiddelen, station, in de Gewesten te geven aan twee officieren van Special Forces Mission for the Netherlands,22 mei 1945.
BewapeningRapport van de adjudant C. Klap betreffende wapenen, munitie en officiersbenoemingen bij het DNB,30 juli 1945.
BewapeningBrief van BNS hoofd afdeling BS aan commandant Stoottroepen ze betreffende wapens dragen bij grensoverschrijding door leden BS, z.d.
BewapeningVan hoofd afdeling BS aan gewestelijke commandanten I - XIV inzake voorzorgsmaatregelen bij schieten en werpen, augustus 1945.
BewapeningBericht van commandant Strijdend Gedeelte aan gewestelijk commandant betreffende bewapening en het tekenen van een militaire verklaring.
BewapeningBrief van Algemeen Hoofdkwartier OD aan gewestelijke commandant XVIII betreffende bewapening BS, 21 september 1944.
BewapeningCirculaire van hoofd afdeling BNS, aan hoofdverbindingsofficieren Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage, betreffende vuurwapenen en armbanden, 14 mei 1945.
BewapeningNotes on conference with Dutch resistance G.P at commandant Infantery Brigade Headquarters.
BewapeningAanvraagformulieren voor het verkrijgen van geallieerde armbanden en wapens van Gewest 13, ‘s-Gravenhage, z.d.
BewapeningOpgave sterkte en aanvragen armbanden en wapens van Districten ’s-Gravenhage, Delft, Rijnstreek, Gouda, en Leiden,25 mei 1945.
BewapeningTelefonische berichten van hoofd afdeling BS aan kapitein Bensen en de heer Hordijk inzake bewapening, armbanden, en onderduiken Oranje-Nassau Regiment in ‘s-Gravenhage,23 mei 1945.
BewapeningBrief van commandant Bewakingstroepen aan de BNS, waarbij ingevoegde stukken inzake onderhoud Duitse wapens,22 mei 1945.
BewapeningBrief van gewestelijke commandant BS Overijssel en Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers polder inzake het afnemen van wapens door Militaire Politie, 18 mei 1945.
BewapeningCirculaire van de gewestelijke commandant BS Gewest 4 aan Staf Algemeen Hoofdkwartier van de OD, inzake taken Bewakingstroepen die Stoottroepen moeten aflossen onder andere IJssellinie en bewapening daarvoor, 22 mei 1945.
BewapeningCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 16, aan majoor Frowein inzake sterkte Nederlanders in Canadese leger, taken, wapens en banden, 26 mei 1945.
BewapeningEen opgave van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 12 aan commandant BS, betreffende het aantal banden en wapens nodig voor de gestelde taken, 26 mei 1945.
BewapeningAanvraag voor armbanden en bewapening, z.d.
BewapeningRapport van de bewapeningsofficier Staf BNS, afdeling BS inzake controle Engelse Militaire Politie op wapens, 30 juni 1945.
BewapeningVerzoek, in het Engels, van BNS, voor deze major H.W.L.Frowein, aan Q. Eclipse Main, 1st Canadian Corps, betreffende verstrekking munitie en geweerolie t.b.v training recruten Nederlandse leger, 26 juni 1945.
BewapeningBrief van de BNS aan de gewestelijke commandant Bewakingstroepen 16, inzake aanvragen voor wapens,5 juli 1945.
BewapeningCirculaire commandant BS inzake voorziening van wapens en armbanden aan het Strijdend Gedeelte, 13 mei 1945.
BewapeningCirculaire van commandant BS inzake vuurwapens en armbanden voor de BS, 12 mei 1945.
BewapeningBrief van commandant Bewakingstroepen aan de BNS inzake wapenvoorziening Gewest Amsterdam, 15 mei 1945.
BewapeningTelegram van Somer voor prins Bernard inzake incident in Amsterdam waarbij Canadese brigade-generaal en stafofficier ernstig werden gewond door gewapende burgers,8 mei 1945.
BewapeningMemorandum voor majoor Tinker, SHAEF Mission Netherlands betreffende wapens aan verzetsmensen; z.d.
BewapeningRapport over de werkzaamheden, de verhoudingen en de toestand in het District Rotterdam Gewest 14, District 1 van de BNS, voormalige OD, door districtscommandant Bewakingstroepen, z.d.
BewapeningInstructies van gewestelijke commandant I aan alle districtscommandanten, 8 december 1944.
BewapeningCirculaire van de districtsofficier Landmacht, betreffende verzorging wapens,24 januari 1945.
BewapeningVan districtsofficier Landmacht 8 aan gewestelijke commandant 2 inzake opgave van wapens en munitie, 7 februari 1945.
BewapeningVan waarnemend. D.O L. 8 aan alle gewestelijke commandanten inzake richtlijnen bij arrestatieleden van de gewestelijke commandanten, 21 februari 1945.
BewapeningCirculaire van gewestelijke commandant inzake aanvullende dagorder commandant BNS, 4 november 1944.
BewapeningBrief van Gewest 1 Friesland inzake organisatie BS, 23 juni 1945.
BewapeningAfschrift van jaarrapport 4 – VIII Bewakingstroepen Alblasserdam (1 mei 1944 – 5 mei 1945), jaarrapport van commandant 2 Compagnie Bewakingstroepen Leerdam, juni 1945, rapport districtscommandant Bewakingstroepen District 7, augustus 1945, jaarrapport commandant 5 Compagnie Bewakingstroepen te Giessendam, juli 1945, jaarrapport commandant 1 Compagnie Bewakingstroepen te Gorinchem, 23 juni 1945, overzicht door commandant 4 – VII Bewakingstroepen betreffende organisatie van de compagnie, 2 juli 1945.
BewapeningVan chef-staf BS inzake instructies voor arrestaties.
BewapeningVan chef-staf BNS aan districtscommandant inzake incident met vuurwapens in Leeuwarden, 9 mei 1945.
BewapeningVan Staf BNS hoofd afdeling BS aan gewestelijke commandant BS 1 – 13 inzake opruiming munitie, 3 juli 1945.
BewapeningVan gewestelijke commandant 1 aan districtscommandant 8, inzake opgave van aantal en soort wapens in District 8,27 april 1945.
BewapeningVan gewestelijke commandant 1 aan districtscommandant 8, betreffende aantal en soort geallieerden en buitgemaakte wapens in gebruik bij districtscommandant 8, 26 mei 1945.
BewapeningVan chef-staf BS aan districtscommandant 8, inzake het gebruik van vuurwapens, z.d.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in