Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
7446 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7446 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Achterhoek (Gewest V)Verslag over Doesburg, afkomstig van Th. Weetink, Doesburg,1944.
Achterhoek (Gewest V)Organisatie Verplegingsdienst Enschede, 1944.
Achterhoek (Gewest V)Verslag over de hechtenis bij de landwacht door Th. Weetink te Doesburg, 1944.
Achterhoek (Gewest V)Bevelen van Deltacommandant, commandant BNS, Algemeen Hoofdkwartier van de OD, gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 5, 25 oktober - 20 december 1944 afkomstig van Gewestelijk Commando Achterhoek, 25 en 28 oktober 1944, bevel 1B van commandant BNS, 2 november 1944; dagorder, 4 november 1944.
Achterhoek (Gewest V)“In memoriam Cornelis Ruizendaal” (Zwarte Kees), krantenartikel, 5 maart 1948.
Achterhoek (Gewest V)“In memoriam Wieger Mink “Marcus”, Roelof Blokzijl “Max“, dr. Joh. der Weduwen”, artikel in De Zwerver, 19 maart 1948.
Achterhoek (Gewest V)Reisrapport van majoor jhr. Van den Brandeler en kapitein Bruining kort na de bevrijding van de Achterhoek, 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brieven aan gewestelijke commandanten Achterhoek en Overijssel betreffende commandovoering onder andere het commando in zone 2, 12 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van BNS over de commandovoering in Overijssel en de Achterhoek, afschrift, 12 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)46 verzetsmensen geëxecuteerd op een akker in Varsseveld, monument op plaats van fusillade opgericht, artikel, 1949.
Achterhoek (Gewest V)Bevel van commandant BNS voor gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 6 der BNS Sectie I - 1 betreffende toestand aan het IJsselfront in opdracht aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 6 om de bruggen te beschermen bij Apeldoorn, Dierensekanaal en bevordering tot stand komen verbinding tussen de Canadese troepen en de paratroepen, 2 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van burgemeester van Gorssel waarin hij zijn bevindingen verhaalt over de Canadese operaties in zijn gemeente in april 1945, 23 oktober 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van J.B. Thate, arts te Warnsveld, waarin bij inlichtingen verstrekt over de Canadese operatie om en bij de IJssel in april 1945, 25 oktober 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brieven van verbindingsofficier eerste-luitenant G.H.J.M. Peijnenburg, 5 april - 10 juli 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brieven, bevelen en aanwijzingen van gewestelijke commandant V, districtscommandant Zutphen, plaatselijke commandant Gorssel,april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Rapporten verbindingsofficieren, alsmede verslagen van vergaderingen 25 november 1944 -30 juni 1945.
Achterhoek (Gewest V)Verklaringen van ritmeester G.A. van Borssum Buisman, H.G.I. baron van Tuyl van Serooskerken, G.F. Dalenoord, reservekapitein-vlieger G. Sonderman voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, vooral over wijlen luitenant-kolonel C. Tonnet, 28 juni en 3 juli 1950.
Achterhoek (Gewest V)Aantekeningen uit een dossier betreffende Gewest V Achterhoek, (Zutphen, Lochem, Borculo, Winterswijk, Doetinchem), 1951
Achterhoek (Gewest V)Koninklijk Besluit houdende toekenning van onderscheidingen,11 september 1952.
AdministratieAdministratie betreffende militaire en semi-militaire strijdkrachten van geallieerde en bevrijde landen, 10 februari 1945
AdministratieBrief van Ch.J. Palstra reservemajoor der Militaire Administratie aan de kolonel van de Generale Staf betreffende bezoldigingen,26 maart 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant 1, Sectie II betreffende administratie en financiën in Gewest I, 14 mei 1945.
AdministratieCirculaire van Regionaal Betaalmeester voor Groningen en Friesland, aan commandanten BNS in Groningen en Friesland, betreffende demobilisatie administratie personeel, 24 juli 1945.
AdministratieCirculaire chef-staf Gewestelijk Commando I, kapitein Camping, aan districtscommandanten, betreffende opgave districtsadministrateurs, Leeuwarden, 27 juli 1945, bij afschrift brief regionaal betaalmeester Friesland en Groningen aan commandant BNS Friesland, betreffende demobilisatie administratief personeel, 27 juli 1945.
AdministratieAanvulling administratie voorschriften BNS, van reservekapitein Swart, november 1944.
AdministratieVoorschriften voor de sociale verrekening van de BNS, uitgegeven voor District VII Nijmegen, 29 november 1944.
AdministratieVerslag van luitenant-kolonel van de Generale Staf, M. de Boer “Vonk”, voormalig chef-staf commandant BNS, betreffende verzetswerk van Knokploegen, OD, Raad voor Verzet, BNS alsmede persoonlijke visie op personen en situaties,20 november 1944 – 8 mei 1945.
AdministratieHandleiding ten behoeve van de administratie van de BNS, 16 december 1944.
Afwikkeling BNSBrief van BNS aan de heer J. Roodenburg betreffende zijn benoeming in een militair District van het Korps Gezagstroepen en de benoeming van A. van der Hoeven tot hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau van de BNS Gewest XIV, 2 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 14 betreffende benoemingen J. Roodenburg en A. van der Hoeven, 2 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijke commandant BNS Gewest X, aan onder andere gewestelijke troepencommandant, betreffende afwikkeling BNS Gewest X Amsterdam en omgeving, met verzendlijst, 3 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte Gewest XIV aan Staf BNS betreffende de rechtspositie van voormalige leden van de BNS na 8 augustus 1945, 4 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte Gewest IX aan Staf BNS betreffende de voordracht als commandant Gewest Afwikkelingsbureau in Gewest IX, H.van Oortman-Gerlings, 6 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van chef-staf gewestelijke commandant Gewest I aan Staf BNS betreffende de voordracht betreffende de benoeming van S. Camping tot hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau Gewest I, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSStukken betreffende gewestelijke commandant BNS VIII, S. de Man, 31 mei - 10 juli 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte XIV, Rotterdam, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van Staf BNS betreffende benoemde hoofden van Gewestelijke Afwikkelingsbureaus, 8 augustus 1945.
Afwikkeling BNSVerzoek hoofd Gewestelijke Afwikkelingsbureau Overijssel en Noordoostpolder G.D.E.J. Hotz, aan BNS, tot ontslag alsmede voordracht opvolger, reservekapitein der Veldartillerie J.Th. Walta, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van hoofd afdeling BNS betreffende de behandeling van archieven, 15 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd Afwikkelingsbureau der BNS, Gewest V aan Staf BNS betreffende de rang en functie gekoppeld aan het hoofdschap van een Gewestelijke Afwikkelingsbureau, met bijlage, 13 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS hoofd afdeling BNS aan hoofd Afwikkelingsbureau der BNS Gewest XIV, met bijlage betreffende personeel der Intendance, 25 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van luitenant-kolonel mr. CH.J.F. v. Houten aan majoor H. Voûte betreffende door de BNS naar Engeland gestuurd fotomateriaal, met bijlagen, 25 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS aan kolonel mr. L. Enthoven, Bureau Nationale Veiligheid betreffende oprichtingsvergadering Bond BNS, 4 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan hoofd Gewestelijke Afwikkelingsbureau betreffende bestemming goederen BNS bij liquidatie, 13 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau der BNS Gewest XII A aan hoofd Staf BNS betreffende af te geven verklaring van prins Bernhard aan A.M.J. Dresselhuys, 11 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureau Gewest Drenthe aan BNS betreffende overval geldzending van de Nederlandsche Bank, 17 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van A. Boekkooi aan de mr. C.H. de Boer betreffende opgave panden behoord hebbende aan leden van de Nationaal Socialistische Beweging, 18 september 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van hoofd afdeling BNS, aan hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureaus 1 – 14, betreffende afwikkeling BNS, 27 september 1945.
Afwikkeling BNSRapporten van majoor van ’t Hof aan hoofden en secties Staf BNS betreffende bevindingen tijdens bezoek aan Gewestelijke Afwikkelingsbureaus, 18 en 26 oktober 1945.
Afwikkeling BNSOverzicht, van hoofdofficier inwendige dienst, majoor B.J. Buma, aan onder andere dienst ZKH prins Bernhard, betreffende Centraal Afwikkelingsbureau BNS, 31 oktober 1945.
123...149
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in