Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
135 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 135 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Brief van A. van der Holst, Eindhoven, namens Afwikkelingsbureau “Noord-Brabant Oost” aan majoor C. Verhoeff, militaire commissaris te Eindhoven, 1 oktober 1944.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Het werk van sectie V-OD-BNS”, artikel van J. Kok, kolonel der Genie, artikelen in De Ingenieur, 25 oktober 1946 alsmede De Zwerver, 23 november 1946.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Afschriften van jaarrapport 4-VIII Bewakingstroepen Alblasserdam (1 mei 1944 – 5 mei 1945), 2 juli 1945,Jaarrapport van commandant 2ecompagnie Bewakingstroepen Leerdam, juni 1945,Rapport districtscommandant Bewakingstroepen District 7, augustus 1945,Jaarrapport commandant 5 Compagnie Bewakingstroepen te Giessendam, juli 1945,Jaarrapport commandant 1 Compagnie Bewakingstroepen te Gorinchem, 23 juni 1945,Overzicht door commandant 4-VII Bewakingstroepen betreffende organisatie van de compagnie, 2 juli 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Circulaire van BNS aan gewestelijke commandanten Achterhoek, Overijssel, Drenthe, Groningen, Veluwe, Friesland betreffende benzine en olie van First Canadian Army voor functionarissen BNS, 8 mei 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Brief van districtsleider Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, District Sneek, aan districtscommandanten BNS in het District Sneek, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, betreffende distinctieven functionarissen van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, 20 april 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Stukken betreffende financiering BNS Nijmegen, 11, 13, 21 oktober 1944.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Brief van commandopost VIII, hoofd sectie 3 en 4 Districtsstaf aan commandant District VIII betreffende samenwerking met Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers in het Bildt, Baarderadeel, Menaldumadeel, Berlikum, Stiens, Boxum, Beetgummermolen,Marssum, 26 februari 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam M. Postma-Bonnes, dr. Johann Heinrich Diemer (Harry dr. v.d. Steen)”, artikel in De Zwerver, 17 mei 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam Simon Koopman, Petrus Pronk, Johnnie Huybrechts, Piet Stokhof, Wervershoof”, artikel in De Zwerver, 10 mei 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Brief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam pater J. Campman”, artikelen, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Broeder Merkx te Weert herdacht”, artikel, z.d. alsmede “Een tragdedie uit 1944 voor de rechter”, artikel in De Linie, 13 juni 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Afschrift van concept radiotoespraak op 29 juni 1946 van kolonel Ch. van Houten betreffende prins Bernhard, commandant BNS, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Geschiedenis OD Disrict Roermond, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Afschrift van brief van luitenant-kolonel b.d. Th.A. Boeree aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende onder andere OD, Knokploegen, Raad van Verzet, Ede, 5 juli 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Extractrapport van jhr. mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, Utrecht, 19 april 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Brief van Dick Boer aan leden Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen betreffende bepalen houding t.o.v. diverse organisaties na de bevrijding, z.d., alsmede uitnodiging, met agenda, voor het bijwonen van vergadering landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers Knokploegen zuidelijke provincies op 2 januari (1945) te Eindhoven, alsmede adressenlijst Limburg, Gelderland, NBO, NBW, Zeeland, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Stukken betreffende pater Louis Bleijs, alias “Lodewijk”, 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Rapport van A.W. Vingerhoets, organisatieleider Noord Brabant oost, betreffende de organisatie der landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, in het bijzonder in Noord-Brabant Oost, Veldhoven, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Verslag van onderhoud met kapitein J.W.H. Frantzen en echtgenote te Swalmen, 2 juli 1946.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Verslag van onderhoud met L. Frantzen te Roermond, 3 juli 1946.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Verslag van onderhoud met W.J. Houwen te Horst op 3 juni 1946, 11 juli 1946.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Brief van de falisificatieclub der Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers aan kapitein H. de Graaf, SHAEF, Dutch Section / BBO te velde, betreffende documenten van de falsificatieclub, 2 januari 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Rapport van W.G. Visser, (Sjuul, Willem Schipper), betreffende zijn werkzaamheden voor het BI en The Office of Strategic Service of the United States Forces, Steenderen, 11 juni 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Afschrift van een stuk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende list van een medewerkster van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (Lies in Hoorn), eind juli 1944, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)In memoriam ir. E.E. Drenth, P. Krol (Dirk Loeve-Piet van Straten)”, artikel in De Zwerver, 24 mei 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)De Zwerver, 21 september 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In de schaduw van de illegaliteit”, artikel in de Friese editie van Je Maintiendrai, 12 januari 1946.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Aantekeningen uit het overleg van de Brochurecommissie OD met functionarissen uit het Gewest Friesland te Leeuwarden betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en OD, Knokploegen, kraak te Joure, Santema en de Raad van Verzet, groep “Trouw”, fusie tot BNS, 27 augustus 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam L. Heidema”, artikel in De Zwerver, augustus 1946
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“De Stoottroepen”, artikel van kapitein S. de Groot in De Zwerver, 6 september 1947
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Amsterdam licht voor”, artikel van H.v.R. in De Zwerver, 12 juli 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam Piet Smit”, artikel in De Zwerver, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Jan Aldert Schol”, artikel in De Zwerver, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Karel Benjamin van Seventer”, artikel in De Zwerver, augustus 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Jouke de Boer”, artikel in De Zwerver, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Petrus A rnoldus Prinssen”, artikel in De Zwerver, 12 juli 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“De Patriot”, artikel van B. Verhoeven in De Zwerver, 5 juli 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Paul Herman Cohen de Boer”, artikel in De Zwerver, 28 juni 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Hessel van der Zee (Zuster Jo)”, artikel in De Zwerver, 28 juni 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam Feike Reitsma”, artikel in De Zwerver, 28 juni 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Gevangenisdeuren zwaaien open” [de Koepel, Arnhem], artikelen door Joh. Van Hulzen en Ad Goede in De Zwerver, 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Wiepke Harm Timersma”, artikel in De Zwerver, uli 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“In memoriam Cornelis Hoving”, artikel in De Zwerver, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Een huwelijk uit verzet geboren”, [J.F. Glastra van Loon, J.E. Boon], artikel in Nieuwe Courant, 16 september 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Wim Lindenborn (Pim)”, artikel, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Wilhelm Ludovicos Döll”, artikel, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Bekendmaking en programma “Reünie Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. Landelijke Knokploegen te Well op 14 en 15 augustus 1947”, artikel, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Hubert Josef Dyonisius Hamers (Huub)”, artikel, z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Onze gevallen verzetsmensen. De 3 droppers. Belevenissen van de Bergse Knokploegen. De slag om Woensdrecht”, artikelen in herdenkingsnummer De Avondster, 3 mei 1946.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in