Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
119 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 119 gevonden
TrefwoordBeschrijving
BewakingstroepenVerslag van bezoek eerste Britisch Corps medewerker van majoor Jesson, 8 maart 1945.
BewakingstroepenBrief van de BNS aan de gewestelijke commandant BS Groningen, betreffende organisatie van de Gewestelijke Staf te Groningen, 25 mei 1945.
BewakingstroepenBrief van de gewestelijke commandant Bewakingstroepen 16 aan de BNS plus enkele bijlagen betreffende zuivering B.J. Hoek uit Rotterdam en richtlijnen voor de zuivering, z.d.
BewakingstroepenBericht aan commandant Strijdend Gedeelte aan gewestelijke commandant 9, betreffende bewapening en het tekenen van een militaire verklaring.
BewakingstroepenAlgemene order van de BNS nr. 3b, inzake onderscheidingstekenen.
BewakingstroepenVan hoofd afdeling BS aan Centraal Intendance en Kantinedienst, inzake te bestellen onderscheidingstaken voor de bewakingstroepen, z.d.
BewakingstroepenVan hoofd afdeling BS aan chef-staf BNS, waarbij gevoegd missieven van Algemeen Hoofdkwartier, commandant F aan de BNS betreffende voorziening van kleding en uitrusting door geallieerden 27 januari 1945.
BewakingstroepenBrief van de verbindingsofficier kapitein V.d. Beek aan hoofdafdeling BS van de Staf BNS, inzake de algemene instructie voor de BS, 15 februari 1945.
BewakingstroepenBrief van de BNS aan de gewestelijke commandant BS Achterhoek, inzake bevestiging functie respectievelijk luitenant-kolonel W.A. van de Wall Bake als gewestelijke commandant BS Achterhoek, 12 april 1945.
BewakingstroepenBrief van kapitein Special Forces J. Staal aan de BNS Van Houten, Sise, Frowein, inzake opmerkingen van Staal over de conceptinstructie voor de BS, 5 februari 1945.
BewakingstroepenBrief van kapitein S. F. J. Staal aan de BNS Van Houten,Six en Frowein, inzake instructies Strijdend Gedeelte en BS,19 februari 1945.
BewakingstroepenBrief van Staf BNS hoofd afdeling BS aan de chef-staf BNS, inzake conceptinstructie Bewakingstroepen, 8 januari 1945.
BewakingstroepenVan de BNS hoofd afdeling BS aan de verbindingsofficieren te Eindhoven kapitein G. de Jong, inzake verstrekken van battle-dienst aan P.W. van Helvoort, districtsommandant Bewakingstroepen te Roermond, z.d.
BewakingstroepenBrief van Bewakingstroepen District Rotterdam aan hoofd verbindingsofficieren De Pous inzake te bewaken panden in het aantal posten in Rotterdam, 18 mei 1945.
BewakingstroepenVerslag van de vergadering van functionarissen van de BNS gehouden te Leeuwarden op 23 april 1945.
BewakingstroepenCirculaire van gewestelijke commandant I, hoofd Sectie III, aan alle verplegingsofficieren betreffende verpleging, Bewakingstroepen en geïnterneerden, 7 juni 1945.
BewakingstroepenTwee stukken waarschijnlijk afkomstig uit een instructie voor verbindingsofficieren, z.d.
BewakingstroepenInstructie betreffende kennisgeving vaststelling richtlijnen organisatie en taak ten aanzien van de BNS, z.d.
BewakingstroepenBrief van de BNS over tuchthandhaving en militaire rechtspleging aan commandant Stoottroepen Zuid en commandanten Bewakingstroepen, niet gedateerd maar vermoedelijk mei/juni 1945.
BewakingstroepenVerslag van bespreking tussen majoor Van Houten eerste adjudant van ZKH, adjudant districtscommandant Tilburg P.A.M. Hornman, toegevoegd officier Genie Mohrman en adjudant Districtcommandant Oisterwijk G. v.d. Linden, betreffende onvrede bij de BNS en de bevolking van Tilburg, Eindhoven,16 november 1944.
BewakingstroepenRapport van majoor mr. J. Meijnen aan onder andere ZKH prins Bernhard betreffende bezoek aan Bewakingstroepen District Heerlen en Maastricht, 14 januari 1945, alsmede rapport commandant Bewakingstroepen Mijnstreek, J.J.W.M. Willemse, aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende positie Bewakingstroepen Heerlen, 27 januari 1945, alsmede aanbiedingsbrief majoor H.W.L. Frowein aan majoor Meynen, Maastricht, 30 januari 1945.
BewakingstroepenRapport van majoor mr. J. Meijnen aan onder andere ZKH prins Bernhard betreffende bespreking op 8 januari 1945 met adjudant van colonel Andrews, 9th United States Army, majoor jhr. van den Brandeler en majoor mr. J. Meijnen betreffende het aantal in te zetten Bewakingstroepen in de Amerikaanse sector van Zuid - Limburg, 13 januari 1945.
BewakingstroepenRichtlijnen ten aanzien van de positie van de organisatie van ondergrondse strijders in bevrijd gebied en hun verhouding tot het Militair Gezag, 4 oktober 1944. Brief van chef-staf Militair Gezag aan alle officieren Militair Gezag circulaire aan alle organisaties in het nog bezette gebied, die erkend zijn als BNS,10 oktober 1944.
BewakingstroepenRapport van verbindingsofficier te Maastricht, 21 januari 1945.
BewakingstroepenRapport van verbindingsofficier te Maastricht betreffende bespreking met commandant Stoottroepen, 29 december 1944.
BewakingstroepenRapport van luitenant ter zee tweede klasse G.A. Dogger betreffende commandowisseling, organisatie en taken BNS Nijmegen, 25 oktober 1944.
BewakingstroepenOnderscheidingstekenen voor commandanten van Stoottroepen van Bewakingstroepen, z.d.
BewakingstroepenBrief van majoor Van Houten aan kapitein W.J.van Dijk onder andere over naam Bewakingstroepen en indeling District Helmond, 1 oktober 1944.
BewakingstroepenBrief van kapitein W.J. van Dijk en brief van majoor Van Houten over ongepast optreden van een landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, 10 oktober 1944.
BewakingstroepenBrief van commandant Bewakingstroepen, Maastricht, aan BNS, Breda, betreffende voorstel herinneringsinsigne Bewakingstroepen, 28 december 1944.
BewakingstroepenBerichten uit archief Amsterdam, 20 april 1945.
BewakingstroepenOrganisatie Bataljon Bewakingstroepen BS, bijlage 7 hoofdstuk 2 algemene instructie, z.d.
BewakingstroepenInstructie betreffende tijdelijk te dragen onderscheidingstekenen op burgerkleding en op militaire kleding bij de Bewakingstroepen, z.d.
BewakingstroepenVerschillende papieren met organisatieschema, z.d.
BewakingstroepenOpgave van dislocatie en sterkte van Bewakingstroepen Mijnstreek, 29 december 1944.
BewakingstroepenBrief van Provinciecommandant Bewakingstroepen 's-Hertogenbosch aan gewestelijke commandant over militaire taak Bewakingstroepen en formering van de Bewakingstroepen in secties, compagnieën en bataljons, 10 november 1944
BewakingstroepenBrief van commandant Bewakingstroepenbataljon Treebeek aan commandant Bewakingstroepen betreffende positie Bewakingstroepen t.o.v. Militaire Politie van de kaderschool,30 november 1944.
BewakingstroepenStukken inzake voorvallen bij Balkbrug, tijdens verkenningen bij Veght en te Waspik, z.d.
BewakingstroepenStukken inzake het moedig optreden van leden van de Bewakingstroepen te Sprang-Kapelle gewestelijk commandant,30 december 1944.
BewakingstroepenAfschriften van en aantekeningen uit stukken ter inzage verstrekt door majoor A.A. Douw, voormalig intendant Staf BNS. Met inventaris, 28 januari – 3 augustus 1945.
BewakingstroepenBrief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende onder andere betalingen van gezinnen van gesneuvelden, kostwinnersvergoedingen en toestanden bij burgerbevolking,5 februari 1945.
BewakingstroepenBrief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan commandanten II, III Bewakingstroepen Mijnstreek betreffende formatie van twee Light Infanterybattalion compagnieën,3 februari 1945.
BewakingstroepenBrief van commandant Bewakingstroepen Maastricht aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende reorganisatie,5 februari 1945.
BewakingstroepenRapport inzake de bespreking gehouden te Goes, 11 januari 1945.
BewakingstroepenAfschrift van rapport districtscommandant betreffende bestaande organisatie van de BNS District VII, Nijmegen, 9 juli 1945.
BewakingstroepenRapporten van BNS, verbindingsofficier voor Limburg, kapitein J. Frantzen, 2 maart – 23 juni 1945.
BewakingstroepenRapport van waarnemend gewestelijke commandant te Breda voor splitsing Stoot- en Bewakingstroepen, 19 november 1944.
BewakingstroepenBrief BNS, verbindingsofficier, eerste-luitenant der Genie ir. M. van de Beek, aan hoofd Staf BNS, Sectie III, januari, 9 januari 1945.
BewakingstroepenCirculaire van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten aan onder andere gewestelijke commandanten Bewakingstroepen Breda, Eindhoven, Middelburg, 's-Hertogenbosch betreffende de organisatie van de Bewakingstroepen na de bevrijding, 29 november 1944.
BewakingstroepenVerslag bijeenkomst van militaire commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren betreffende historisch overzicht Staf BNS en van de BNS, met aanbiedingsbrief, 17 februari 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in