Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
122 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 122 gevonden
TrefwoordBeschrijving
ArrestatiesInstructies betreffende het arresteren en in bewaring stellen van leden van de Nationaal Socialistische Beweging, Duits gezinden enz. direct na de bevrijding, 25 september 1944.
ArrestatiesInstructies betreffende het arresteren en in bewaring stellen van leden van de Nationaal Socialistische Beweging, Duits gezinden enz. direct na de bevrijding, 1 oktober 1944.
ArrestatiesCirculaire van de chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls aan alle militaire officieren van het Militair Gezag, betreffende richtlijnen inzake de positie van de organisatie van ondergrondse strijders in bevrijd gebied en hun verhouding tot het Militair Gezag, gedragslijnen bij het verrichten van arrestaties en vorderingen, 4 oktober 1944.
ArrestatiesOpdrachten tot coördinatie van het werk van de verzetsbeweging aan waarnemend commandant Stoottroepen der BNS, 5 oktober 1944.
ArrestatiesTaken en bevoegdheden van Stoottroepen en Bewakingstroepen, 1944.
ArrestatiesMededelingen van dr. J. Hoekstra, Gevolmachtigde van Politiezaken BNS, 23 oktober 1944.
ArrestatiesRekest van dr. Voorhoeve c.s. aan de regering om de instructie in te trekken, 7 december 1944.
ArrestatiesRapport van de vergadering in het gebouw van de Raad van Arbeid te Eindhoven, onder leiding van generaal-majoor H.J. Kruls waarin de instelling van de Centrale Raad plaatsvindt,6 december 1944.
ArrestatiesBrief van de BNS over kritiek ten aanzien van de BNS,7 december 1944.
ArrestatiesCirculaire van de chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, aan militaire commissarissen betreffende arrestatie en vrijlating, 14 december 1944.
ArrestatiesBrief van de BNS aan chef-staf Militair Gezag over de arrestatieregeling, 20 december 1944.
ArrestatiesBrieven van de BNS aan generaal H.J. Kruls en G.P.C.M. Thijssen over de arrestatieregeling, 18 december 1944.
ArrestatiesCirculaire van de BNS betreffende klachten over het optreden van de leden van de BNS, 21 december 1944.
ArrestatiesNieuwe regeling, arrestatie enz. in thans bevrijd gebied. Bevel van BNS, 20 december 1944.
ArrestatiesNieuwe regeling arrestatie enz. in thans bevrijd gebied,20 december 1944.
ArrestatiesRichtlijnen van de chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, betreffende arrestatie en vrijlating, 14 december 1944.
ArrestatiesVerslag bijeenkomst van militaire commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren betreffende historisch overzicht Staf BNS en van de BNS, met aanbiedingsbrief, 17 februari 1945.
ArrestatiesLijst van militaire commissarissen in nog te bevrijden gebied,10 januari 1945.
ArrestatiesBrief van Staf X Bataljon Rotterdam aan districtscommandant Strijdend Gedeelte Rotterdam betreffende door de Duitsers gearresteerde en doodgeschoten leden van de BNS, 7 juli 1945.
ArrestatiesCirculaire van de Centrale Adviescommissie, onder andere 5 kilometerstrook, afschrift, 5 maart 1945.
ArrestatiesBrief van hoofd afdeling BNS aan de Centrale Adviescommissie betreffende arrestatiebevoegdheid van de BNS, 24 maart 1944.
ArrestatiesBrief van toekomstige bevoegde civiele instanties betreffende de arrestatieregeling, 5 april 1945.
ArrestatiesBrief van de BNS aan chef-staf Militair Gezag betreffende arrestatieregelingen, 3 juni 1945.
ArrestatiesBrief van chef-staf Militair Gezag aan Staf BNS betreffende arrestatieregelingen, 29 september 1945.
ArrestatiesOverzicht van de werkzaamheden van de BNS, afdeling Ordetroepen te Vreeswijk, zowel vóór als na de bevrijding van Nederland, 23 juni 1945.
ArrestatiesCirculaire van chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, aan alle militaire commissarissen betreffende het organiseren van de maatregelen welke tegen politiek verdachte personen dienen te worden getroffen in het nog te bevrijden gebied, 4 april 1945.
ArrestatiesBrief van Gewest I Friesland betreffende organisatie BNS, 23 juni 1945.
ArrestatiesCirculaire van chef-staf BNS betreffende instructies voor arrestaties, 30 april 1945.
ArrestatiesVoorlopige instructie betreffende het aanhouden van politiek verdachte en van hen die na de bevrijding militair gevaar kunnen opleveren, 1945.
ArrestatiesInstructie betreffende kennisgeving vaststelling richtlijnen organisatie en taak ten aanzien van de BNS, z.d.
ArrestatiesVerslag van bespreking tussen majoor C.H.J.F. van Houten eerste-adjudant van ZKH, adjudant districtscommandant Tilburg P.A.M. Hornman, toegevoegd officier Genie Mohrman en adjudant Districtcommandant Oisterwijk G. v.d. Linden, betreffende onvrede bij de BNS en de bevolking van Tilburg, Eindhoven, 16 november 1944.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant I aan alle districtscommandanten betreffende de verdeling van arrestatietijd in fasen A – D onmiddellijk na de bevrijding, 12 april 1945.
ArrestatiesKennisgeving van de militaire commissaris in de provincie Friesland ter bevordering van een goede gang van zaken bij het arresteren en bewaren van politiek verdachte personen,23 april 1945.
ArrestatiesRichtlijnen ten aanzien van de positie van de organisatie van ondergrondse strijders in bevrijd gebied en hun verhouding tot het Militair Gezag, 4 oktober 1944. Brief van chef-staf Militair Gezag aan alle officieren Militair Gezag circulaire aan alle organisaties in het nog bezette gebied, die erkend zijn als BNS, 10 oktober 1944.
ArrestatiesBrief van vier Eindhovense heren aan “Peter”, commandant van de Knokploegen te Eindhoven over toestanden in Eindhoven,10 oktober 1944.
ArrestatiesBrieven getekend door “Peter”, commandant van de Knokploegen te Eindhoven, over een arrestatie,7 en 15 oktober 1944.
ArrestatiesKopie van aanbiedingsbrief van hoofd afdeling Politiezaken Eindhoven aan majoor mr. Van Houten, Stafkwartier ZKH, met kopie brief, getiteld, “Het recht zal Zegevieren”, ondertekend door vier moeders van de vrijwilligers der Stoottroepen van de Knokploegen, 21 oktober 1944.
ArrestatiesInstructie voor dr. J. Hoekstra betreffende organisatie van de arrestatieregeling, 24 oktober 1944.
ArrestatiesCirculaire van chef-staf Militair Gezag betreffende bevoegdheid tot inbewaringstelling ex artikel 16 Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, 7 oktober 1944.
ArrestatiesRapport over de wordingsgeschiedenis in de status quo op het gebied van arrestaties van waarnemend commandant Stoottroepen BNS bezuiden de grote rivieren, dr J. Hoekstra, Aangehecht instructie betreffende arresteren, 8 oktober 1944.
ArrestatiesBrief alsmede kopie van brief van A. Voorwinde, Eindhoven, aan majoor Van Houten, betreffende onder andere politiemaatregelen, Rijksduitsers, voormalige leden van de Nationaal Socialistische Beweging, onvrede, archieven, coördinatie, Militair Gezag en majoor Verhoef, 6 oktober 1944.
ArrestatiesBrief van burgemeester van Eindhoven aan majoor Van Houten, Eindhoven, betreffende een bijgevoegd afschrift van een rapport van de chef van politie inzake arrestanten, wapens, munitie alsmede huiszoekingen bij voormalige leden van de Nationaal Socialistische Beweging, 30 september 1944.
ArrestatiesRapport verbindingsofficier betreffende de week van 10 – 16 december 1944, inzake arrestatiebevoegdheden n.a.v. arrestaties van onder andere prof. Gelissen, Maastricht, 16 december 1944.
ArrestatiesMededelingen van dr. J. Hoekstra, gevolmachtigde voor politiezaken BNS, aanvulling op instructie van 25 september 1944, 23 oktober 1944.
ArrestatiesEerste Algemene Lastgeving van de chef-staf Militair Gezag betreffende aanhouding, onderzoeking en in bewaring stellen van personen, in beslagneming van goederen alsmede huiszoeking door opsporingsambtenaren, 12 september 1944.
ArrestatiesBrief (fragment) van chef-staf BNS aan hoofd afdeling BNS met verschillende vragen naar aanleiding van onjuiste indruk over BNS bij ministers, 1945.
ArrestatiesRapport, vermoedelijk van verbindingsofficier, betreffende bezoeken te Sint Oedenrode, Veghel, Uden, Nijmegen, Oss en Schaik op 28 en 29 september 1944, 29 september 1944.
ArrestatiesBekendmaking hoofd Staatspolitie in het bevrijde gebied van Gelderland betreffende politieke recherche en economische delicten, 21 oktober 1944.
ArrestatiesNota van majoor C.H. J.F. van Houten aan ZKH prins Bernhard, onder andere betreffende aanname Nederlanders door Engelse onderdelen, benzineleverantie voor BNS, Eindhoven, 9 oktober 1944.
ArrestatiesBrief van Stoottroepen, onder andere betreffende ontstaan, opbouw en wezen van Partizanen Actie Nederland, gewestelijke sabotagecommandant Peter Zuid, Districtsleider, Brigade “Blauwe Jagers”, fouten door “Commissie van Vijf” betreffende gearresteerde peronen, Eindhoven, 2 oktober 1944. Met bijlage betreffende nog in functie zijnde politiemannen, die gearresteerd dienen te worden.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in