Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
127 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 127 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Amsterdam (Gewest X)Brief van commandant Knokploegen “Frank” voor geheel Nederland aan Borghouts, vernieling havens, afschrift,28 september 1944 .
Amsterdam (Gewest X)Brief van districtscommandant Bewakingstroepen ‘s-Gravenhage aan hoofden van bureaus, secties en ondercommandanten betreffende het ongewapend lopen van BNS, 8 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapport aan majoor Boekkooi, hoofd van de verbindingsofficieren, betreffende een tocht van een van zijn verbindingsofficieren naar het Westen, 11 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)“Het werk van sectie V–OD–BNS”, artikel van J. Kok, kolonel der Genie, artikelen in De Ingenieur, 25 oktober 1946 alsmede De Zwerver, 23 november 1946.
Amsterdam (Gewest X)Brief van hoofd Sectie XII, 10 aan hoofd Sectie XII betreffende voedselvoorziening Amsterdam, 9 maart 1945.
Amsterdam (Gewest X)Circulaire van gewestelijke commandant BNS Gewest X ter uitvoering bevel behorende bij het gestelde in de punten 7, 8, 11 en 20 hoofdstuk II der Algemene Instructie, 26 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Verschillende meldingen met betrekking over toestanden tijdens de bevrijding te Amsterdam, overdracht bevel van commandant Sabotagebureau aan Compagniecommandanten Strijdend Gedeelte Voedselvoorziening, 3 -6 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken betreffende het verhuizingsverbod, 3 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapport van eerste-luitenant der Marechaussee R.A. Baron van Heeckeren van Brandenburg betreffende misdragingen leden van de BNS te Amsterdam, met bijlagen, 11 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapporten verband houdende met moeilijkheden en voorvallen bij arrestaties te Amsterdam. Genoemd worden Groep Nico, Compagnie Admiral, Groep Raad van Verzet, 5 - 7 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapporten betreffende de gebeurtenissen bij het Centraal Station Amsterdam, 7 mei 1945. Rapporten betreffende de gebeurtenissen op de Dam, 7 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Krantenverslag van de rechtszitting in het geval Ridderhof te Amsterdam, 3 september 1946.
Amsterdam (Gewest X)Circulaire van gewestelijke commandant BNS – Gewest X betreffende het aftreden van commandanten en de afwikkeling in Gewest X, 3 augustus 1945.
Amsterdam (Gewest X)Berichten uit archief Amsterdam, 4 en 20 april 1945.
Amsterdam (Gewest X)Bericht met Duitse aanwijzingen voor de food dropping,27 april 1945.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met indeling in districten, 27maart 1944.
Amsterdam (Gewest X)Verzoek van commandant BNS Sectie I-3 aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 10 om overzichten, 26 april 1945.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met telefoonposten Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf binnenshuis, 17 februari 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met telefoonposten, 7 maart 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met politiebureaus, 18 april 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met ziekenhuizen, 18 april 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met rioolgemalen, 24 februari 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart met aangeving van de brandweerkazernes, 18 april 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart van de waterkeringen en sluizen, 14 maart 1944.
Amsterdam (Gewest X)Kaart van diverse gebouwen in Amsterdam welke brand- en explosiegevaarlijk zijn, Dienst der Publieke Werken,, 5 mei 1944.
Amsterdam (Gewest X)Meldingen over pogingen tot bescherming Rietlanden en andere,6 -7 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapport van verplegingsofficier districtscommandant te Amsterdam over ergerlijke toestanden bij Hoofdintendance,11 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapport van Sebastiaan adjudant van de commandant Linie West te Amsterdam over het weghalen door BNS van een motor bij de politie, 12 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapport van Sectie I-3 gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte Gewest X over samenstelling en werkwijze van Sectie I-3, 20 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Beantwoording van een vragenlijst Questionaire for Dutch Resistance Leaders door commandant Gewest X, 30 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken over arrestatie met geweld van Duitsers door commandant Compagnie Admiraal en Groep Eddy te Amsterdam, 7 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken waarin genoemd wordt de gemotoriseerde reserve Knokploegen ressorterende onder BNS te Amsterdam, 13 juli 1945.
Amsterdam (Gewest X)Verslag over herdenking te Amsterdam van personen, 5 mei 1945. Interview met voormalig Sabotagecommandant Utrecht,8 juli 1946.
Amsterdam (Gewest X)Afschriften van en aantekeningen uit stukken ter inzage verstrekt door majoor A.A. Douw, voormalig intendant Staf BNS. Met inventaris, 28 januari – 3 augustus 1945.
Amsterdam (Gewest X)Rapport Leo over verhoudingen 1 november 1944, 9 april 1945 met aangehechte aantekeningen, 13 april 1945.
Amsterdam (Gewest X)“Dramatische bevrijding van Amsterdam”, krantenartikel,7 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Brief van de Stichting Kinderhuis Wees een Zegen over bevindingen voor en na de bevrijding, 6 augustus 1947.
Amsterdam (Gewest X)“Report on situations in B2 area Amsterdam”, krantenartikel,February 17th 1945.
Amsterdam (Gewest X)Nominatieve opgave van commandanten en gegevens van indeling Amsterdam, 18 mei 1946.
Amsterdam (Gewest X)“Amsterdam licht voor”, artikel van H.v.R. in De Zwerver,12 juli 1947.
Amsterdam (Gewest X)“Toontje Berger. Een uit het leger der gezochten”, artikel in De Zwerver, 1947.
Amsterdam (Gewest X)“Doodstraf voor een lid van de Sicherheitsdienst”, krantenartikel,1947.
Amsterdam (Gewest X)“De overvallen in Amsterdam. Nog lijken van gefusilleerden gevonden in Bloemendaal”, artikel in Trouw, 20 juli 1945.
Amsterdam (Gewest X)Special Force Progress Report van luitenant-kolonel De Rome aan BNS over situatie in Amsterdam, 20 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken, kaarten en tekeningen afkomstig van Algemeen Hoofdkwartier van de OD en Staf Gewest X Sectie V,1944 – 1945.
Amsterdam (Gewest X)Berechting lid van de Sicherheitsdienst, die meegewerkt heeft aan een overval op de Persoonsbewijzencentrale te Amsterdam,18 oktober 1947.
Amsterdam (Gewest X)Mededelingen van Centraal Bureau Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, 20 juli 1945.
Amsterdam (Gewest X)“Berechting vertrouwensvrouw van Devisen-schutz-kommando”, krantenartikel, 8 november 1947.
Amsterdam (Gewest X)Gevechtsbericht van afdeling M Centraal Station te Amsterdam,17 juli 1946.
Amsterdam (Gewest X)Circulaire gewestelijke commandant BNS Gewest X, C.F. Overhoff, betreffende afwikkeling BNS Gewest X Amsterdam en omgeving. Met verzendlijst, 3 augustus 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in