Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
145 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 145 gevonden
TrefwoordBeschrijving
VerbindingsofficierenAgenda en rapport vergadering verbindingsofficieren op 2 december 1944, 4 december 1944.
VerbindingsofficierenDagboek (klad) van 4, 10 november 1944.
VerbindingsofficierenLocatiestaat op 21 december 1944.
VerbindingsofficierenBrief van contact verbindingsofficieren met burgemeesters, 19 december 1944.
VerbindingsofficierenSchrijven van de BNS aan generaal majoor H.J. Kruls en verschillende commandanten omtrent de aanstelling van verbindingsofficieren, 28 november 1944.
VerbindingsofficierenVerslag bijeenkomst van militaire commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren betreffende historisch overzicht Staf BNS en van de BNS, met aanbiedingsbrief, 17 februari 1945.
VerbindingsofficierenBrief aan P.L.G. Doorman, 20 maart 1945.
VerbindingsofficierenBevel over bezoeken, verzoek schriften en dergelijke, 4 juli 1945.
VerbindingsofficierenLezing van generaal J.Kruls inzake doel en werkwijze Militaire Gezag, 23 maart 1945.
VerbindingsofficierenRapport van de verbindingsofficier majoor dr. L.A. Albering aan BNS inzake adviezen aan Headquarters Netherlands District, 20 april 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van Staf BNS aan de verbindingsofficieren BNS inzake gegevens van onder grondse werkers, 2 mei 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van Staf BNS aan de verbindingsofficier kapitein H. Bruining inzake organisatie Transportstaf BNS, 3 mei 1945.
VerbindingsofficierenRapport aan de majoor Boekkooi het hoofd van de verbindingsofficieren inzake een tocht van één van zijn verbindingsofficieren naar het westen, 11 mei 1945.
VerbindingsofficierenUittreksel uit het weekrapport van de hoofdverbindingsofficier voor het zuiden, de majoor Honig, 4 – 9 juni 1945.
VerbindingsofficierenNotulen vergadering hoofdverbindingsofficieren gehouden te 10.00 uur, 9 juni 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van de BNS aan de minister van Oorlog inzake detachering reserve ritmeester W.F.A. de Beaufort bij de Nederlandse Rijnvaart Missie, 12 juli 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van Staf BNS aan de kolonel Jhr. P.J. Six en aan directeur Bureau Oogstvoorziening inzake tewerkstelling gedetineerden in de landbouw, 5 juli 1945.
VerbindingsofficierenPlan voor de verplaatsing van de Staf BNS of gedeelten daarvan bij de bevrijding van Nederland ten noorden van de grote rivieren.
VerbindingsofficierenEen introductie van de BNS hoofd afdeling BS aan de verbindingsofficieren.
VerbindingsofficierenVoorstellen inzake de organisatie van het apparaat der verbindingsofficier in het te bevrijden gebied van de majoor Boekkooi, 5 februari 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van majoor Six aan majoor Boekkooi inzake samenwerking verbindingsofficier met Staf BNS-BS, 5 februari 1945.
VerbindingsofficierenRichtlijnen inzake verplaatsing van een staf of gedeelten daarvan bij de bevrijding van Nederland ten noorden van de grote rivieren.
VerbindingsofficierenSchrijven van de verbindingsofficier kapitein van Beek aan hoofd afdeling BS van de Staf BNS inzake “de Algemene Instrucite” voor de BS, 15 februari 1945.
VerbindingsofficierenWeekrapport van verbindingsofficier betreffende sterktestaten BNS Gewesten XI (Alkmaar) en XII (Haarlem), 15 – 22 juni, 1 juli 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van hoofd afdeling BS aan kapitein Dick en luitenant V.D. Kley en majoor Albering inzake functie van deze verbindingsofficier bij opmarsch geallieerde legers, 26 – 28 maart 1945.
VerbindingsofficierenVerslag over een bijeenkomst tussen officieren Special Forces en verbindingsofficier van de prins, 22 maart 1945.
VerbindingsofficierenMemorandum van majoor P.Th.Six aan overste Van Houten inzake taak verbindingsofficieren uit de Stoottroepen, 9 maart 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van luitenant-kolonel Van Houten aan hoofd sectie 3 inzake benoeming verbindingsofficier en herinneringsmedaille voor centrale financiering, 7 maart 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van hoofd sectie 3 aan overste Van Houten c.s. inzake cursus nieuwe verbindingsofficieren, 8 maart 1945.
VerbindingsofficierenSchrijven van majoor Boekkooi aan luitenant-kolonel Van Houten en Staf inzake besprekingen met verbindingsofficieren onder majoor Boekkooi, 23 januari 1945.
VerbindingsofficierenVan de BNS hoofd afdeling BS aan commandant Stoottroepen van zuid Nederland inzake taakverbindingsofficieren.
VerbindingsofficierenVan hoofd afdeling BS aan chef-staf BNS inzake verbindingsofficier K.C.H.R. de Pous.
VerbindingsofficierenVan de BNS hoofd afdeling BS aan verbindingsofficieren BNS inzake bijeenkomst verbindingsofficier, 6 augustus 1945.
VerbindingsofficierenUittreksel verslag verbindingsofficieren weekrapport 15 – 22 juni, betreffende Gewesten XI (Alkmaar), XII (Haarlem), 1 juli 1945.
VerbindingsofficierenTwee vellen blijkbaar afkomstig uit een instructie voor verbindingsofficieren.
VerbindingsofficierenInstructie betreffende kennisgeving vaststelling richtlijnen organisatie en taak ten aanzien van de BNS (niet gedateerd, niet getekend).
VerbindingsofficierenInstructie voor de “Officier uit de illegaliteit” bij aanmelding. Bevel van verbindingsofficieren over deze bureause. Bevel van commandant Stoottroepen en Bewakingstroepen, instructie hoofd Centraal Indelingsbureau van de KL.
VerbindingsofficierenBrief van hoofd afdeling BNS, majoor mr. C.H.J.F. van Houten, aan tijdelijke gewestelijke commandant Bewakingstroepen, Maastricht, betreffende aanstelling van eerste-luitenant Sloos tot verbindingsofficier te Maastricht, 1 december 1944.
VerbindingsofficierenOngetekende nota gericht aan de BNS afdeling BS (vermoedelijk van Boekkooi), 2 februari 1945.
VerbindingsofficierenVan de BNS hoofd afdeling BS aan gewestelijke commandant 1 – 14, hoofd Keuringsraden, hoofd Centraal Vrijwilligersbureau, inzake afkeuringen en herkeuringen, 21 juli 1945.
VerbindingsofficierenOrganisatie en indeling verbindingsofficieren (hoofdstuk 7 der Algemene Instructie).
VerbindingsofficierenAanstelling van Van Beek en Navis, 3 januari 1945.
VerbindingsofficierenOnvolledige papieren over de organisatie en werkwijze van het instituut der verbindingsofficieren.
VerbindingsofficierenOmschrijving van taak verbindingsofficieren.
VerbindingsofficierenVerslag bijeenkomst militair commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren te Eindhoven, 17 februari 1945.
VerbindingsofficierenOrganisatie indeling en taak der verbindingsofficieren.
VerbindingsofficierenRichtlijnen van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 aan plaatselijke commandant 1 – 8 inzake landing paratroops, 9 april 1945.
VerbindingsofficierenVan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 inzake inschakeling geneesheren als verbindingsofficieren BS, 10 mei 1945.
VerbindingsofficierenNominatieve opgave van commandant Strijdend Gedeelte 3 aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9, 26 mei 1945.
VerbindingsofficierenRapporten van BNS, verbindingsofficier voor Limburg, kapitein J. Frantzen, 2 maart – 23 juni 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in