Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
151 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 151 gevonden
TrefwoordBeschrijving
MGOrganisatieschema van het Militair Gezag, februari 1945.
MGAanbiedingsbrief van hoofd afdeling BS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan de chef-staf BNS, kolonel P.L.G. Doorman, Brussel, betreffende brief van militaire commissaris Noord-Brabant inzake de heer Bastian, behorende bij Compagnie Mijnopruimers, onder bevel van kapitein De Koningh, 25 februari 1945.
MGBrief van chef-staf BNS, kolonel P.L.G. Doorman, Brussel, betreffende verbindingsofficier kapitein K.C.H.R de Pous, 20 maart 1945.
MGCirculaire van de chef-staf Militiar Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, aan alle militaire commissarissen betreffende het organiseren van de maatregelen welke tegen politiek verdachte personen dienen te worden getroffen in het nog te bevrijden gebied, 4 april 1945.
MGInstructie AI van het militair commissariaat voor het rechtsherstel betreffende regeling voor oorlogsbuit en/of “war material”, z.d.
MGAlgemene lastgeving van de chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, met toelichting en aanwijzingsbeschikkingen, 10 februari 1945.
MGBeschouwingen in Herrijzend Nederland, betreffende generaal-majoor mr. H.J. Kruls, chef-staf Militair Gezag, alsmede de militaire commissaris van de provincie Noord-Brabant, 7, 8 januari 1945.
MGCirculaire van chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, aan alle millitaire commissarissen betreffende het organiseren van de maatregelen welke tegen politiek verdachte personen dienen te worden getroffen in het nog te bevrijden gebied, 4 april 1945.
MGCirculaire van gewestelijke commandant I, hoofd sectie III, aan alle verplegingsofficieren betreffende verpleging bewakingstroepen en geïnterneerden, 7 juni 1945.
MGInstructie AI van het militair commissariaat voor het rechtsherstel betreffende regeling voor oorlogsbuit en/of “war material”, met aantekeningen, z.d.
MGCirculaire van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan onder andere commandanten Stoottroepen, Bewakingstroepen, gewestelijke commandanten 1 – 14 betreffende vorderingen, 6 juni 1945.
MGBrieven van chef-staf BNS Friesland, kapitein Camping, aan de provinciale commissaris van het Militair Gezag Friesland, betreffende zijn functie als militair districtscommissaris in District Noord, 25, 26 april 1945.
MGBrief van de militaire commissaris in de provincie Friesland, luitenant-kolonel S. Aninga, aan de gewestelijke commandant BNS Friesland, A. Meyer, betreffende overname bewakingstaken door Militair Gezag van BNS, 14 mei 1945.
MGStukken betreffende het onbevoegdelijk optreden van de BNS in Friesland, 12, 17 mei 1945.
MGCirculaire van gewestelijke commandant I, hoofd sectie III, aan alle verplegingsofficieren betreffende verpleging bewakingstroepen en geïnterneerden, 7 juni 1945.
MGInstructie betreffende kennisgeving vaststelling richtlijnen organisatie en taak ten aanzien van de BNS, niet getekend, z.d.
MGVerslag van bespreking tussen majoor Van Houten eerste adjudant van ZKH, adjudant districtscommandant Tilburg P.A.M. Hornman, toegevoegd officier der Genie Mohrman en adjudant districtcommandant Oisterwijk G. v.d. Linden, betreffende onvrede bij de BNS en de bevolking van Tilburg, Eindhoven, 16 november 1944.
MGCirculaire van de militaire commissaris in de provincie Friesland, luitenant-kolonel S. Aninga, aan alle districtscommandanten betreffende landarbeiders BNS, Leeuwarden, 30 mei 1945.
MGCirculaire van de Gewestelijke Staf, sectie IX, commandante G. Leemeier, aan alle districtscommandanten betreffende vacatures bij het Militair Gezag als bewaakster of verpleegster in de vrouwenafdeling van het interneringskamp op het vliegveld in Leeuwarden, 31 mei 1945.
MGStukken betreffende de behandeling van voormalige leden van de Nationaal Socialistische Beweging en collaborateurs, 19,23 mei 1945.
MGCirculaire van gewestelijke commandant I aan alle districtscommandanten betreffende de verdeling van arrestatietijd in fasen A – D bij en onmiddellijk na de bevrijding, 12 april 1945.
MGKennisgeving van de militaire commissaris in de provincie Friesland ter bevordering van een goede gang van zaken bij het arresteren en bewaren van politiek verdachte personen, 23 april 1945.
MGAanbiedingsbrief van gewestelijke commandant I, sectie IIa, afdeling bewapening, aan districtscommandant VIII betreffende regeling oorlogsbuit alsmede kennisgeving van verbod op het vorderen van automobielen en voorraden materiaal door Canadese officieren, Leeuwarden, 24 april 1945.
MGBrief van chef-staf Militair Gezag, hoofd sectie XIV (onderwijs en culturele zaken) aan Staf BNS betreffende het vorderen van schoolgebouwen door plaatselijke commandanten alsmede circulaire van hoofd afdeling BNS, aan de gewestelijke commandanten BNS 1 – 14 betreffende kazernering, 21, 30 mei 1945.
MGEerste algemene lastgeving van de chef-staf Militair Gezag betreffende aanhouding, onderzoeking en in bewaring stellen van personen, in beslagneming van goederen alsmede huiszoeking door opsporingsambtenaren, 12 september 1944.
MGBrief van de militaire commissaris in de provincie Friesland aan onder andere S. Camping, Huizum, betreffende benoeming tot lid van de adviescommissie inzake de uitvoering van het zuiveringsbesluit personeel radiodistributie in Friesland, 9 augustus 1945.
MGInstructie van chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, betreffende de tewerkstelling van gedetineerden in verband met de dringende behoeften voor arbeidskrachten voor oogst- en landbouwwerkzaamheden, 6 juli 1945.
MGAlgemene lastgeving van de chef-staf Militair Gezag, generaal- majoor mr. H.J. Kruls, betreffende de aanhouding van personen, met bijlagen, 10 februari 1945.
MGUittreksel van Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, z.d.
MGVerslag van luitenant mr. H.E.A.M. van Zinnicq Bergmann betreffende onder andere samenwerking met Militair Gezag, 24 december 1944.
MGBrief, zonder afzender, aan chef Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, betreffende arrestatie door Stoottroepen in Limburg Van Gelissen, Van Oppen, Van Heeckeren en Van Gelderen, 24 december 1944.
MGToelichting van het Algemeen Hoofdkwartier betreffende het Militair Gezag alsmede algemene aanwijzingen OD, 13 april 1943.
MGCirculaire van het Algemeen Hoofdkwartier OD aan gewestelijke, districts-, en plaatselijke commandanten van de OD betreffende het uitoefenen van Militair Gezag na het vertrek van de Duitse troepen, december 1943.
MGKoninklijk Besluit op de bijzondere staat van beleg, 11 september 1943.
MGCirculaire van gewestelijke commandant 9 aan plaatselijke commandanten Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum, Weesp, Naarden, Kootwijk, Bunschoten betreffende instructies aan onder andere de diensten van gemeentewerken wanneer aldaar militaire inrichtingen en goederen onbeheerd zijn achtergelaten, 19 september 1944.
MGRadioteksten van zender Herrijzend Nederland, betreffende de chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls alsmede de militaire commissaris van de provincie Noord-Brabant en zijn plaatsvervanger, 7, 8 januari 1945.
MGVerslag bijeenkomst militair commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren te Eindhoven, 17 februari 1945.
MGBevel van BNS, luitenant-generaal Bernhard, prins der Nederlanden aan de commandant alsmede arrestatieploegen van de BNS in te bevrijde gebied betreffende de vorming van arrestatieploegen en de aanhouding van politiek verdachte personen, 17 februari 1945.
MGArrestatieregeling, 25 maart 1945.
MGBeschikking van chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, tot instelling van de Centrale Adviescommissie Militair Gezag, 4 april 1945.
MGInstructie B III (voor het Militair Gezag), algemene instructie voor inbezitneming, bewaring en beheer van roerende goederen van vijandelijke onderdanen, leden van de Nationaal Socialistische Beweging en andere landverraders, 18 maart 1945.
MGStukken van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende vorderingen, 28 maart, 1 mei 1945.
MGHet Morgennieuws van maandagmorgen 7 mei 1945, betreffende onder andere mededeling 1 en 2 van de plaatselijke commandant Laren aan de bewoners van bevrijd Laren, Recht en rechtvaardigheid, Staat van beleg en Militair Gezag alsmede Caputilatie, 7 mei 1945.
MGCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 aan plaatselijke commandanten 1 – 8 betreffende doorgangsbewijzen om buiten het Gewest te komen, 10 mei 1945.
MGBrieven van de wijkcommandant BNS Eemnes aan H. van Dijk en M.W. Wakkerendijk, Eemnes, betreffende avondklok en dagelijkse meldingsplicht, 11 mei 1945.
MGCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9, sectie I 4, aan onder andere plaatselijke commandanten Bewakingstroepen 1 – 8, commandanten stootroepen 1 – 7, betreffende vorderingen, 12 mei 1945.
MGRadioteksten van zender Herrijzend Nederland, betreffende de chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls alsmede de militaire commissaris van de provincie Noord-Brabant en zijn plaatsvervanger, 7, 8 januari 1945.
MGBrief van wijkcommandant BNS aan P. Griffioen, Eemnes, betreffende bewaking van woning met inboedel van voormalige leden van de Nationaal Socialistische Beweging, 13 mei 1945.
MGVerslag van de bijeenkomst illegaliteit van Laren, Blaricum, Huizen in de raadzaal van het gemeentehuis te Laren, Noord-Holland, 16 mei 1945.
MGCirculaire van sectie I-4 aan plaatselijke commandanten 1 – 8 betreffende door het Militair Gezag gegeven richtlijn inzake arrestaties van vrouwen, verzorgsters van kinderen beneden de 10 jaar, 18 mei 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in