Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
150 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 150 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Klachten over de BNSBrief van Main Headquarters 30 corps, 28 november 1944.
Klachten over de BNSDagorder van Bevelhebber der BNS, 6 november 1944.
Klachten over de BNSVerslag besprekingen tussen commandanten Zuid Brabant en Limburg, de gewestelijke commandanten en districtscommandanten, Bewakingstroepen BNS en de bevelhebber der BNS, 31 december 1944.
Klachten over de BNSDagorder aan de BNS, 14 juni 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van de BNS betreffende klachten over het optreden van de leden van de BNS, 21 december 1944.
Klachten over de BNSCirculaire van de BNS waarin meegedeeld wordt dat de verbindingsofficieren contact moeten opnemen met burgemeesters en hooggeplaatste autoriteiten om hen voor te lichten betreffende de BNS, 19 december 1944.
Klachten over de BNSBrief van majoor H. Frowein aan majoor J. Meijnen betreffende ondisciplinair optreden van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek, 30 januari 1945.
Klachten over de BNSBrief van 21 Army Group aan Staf BNS via chef-staf BNS betreffende post van leden BNS, 5 januari 1945.
Klachten over de BNSBrief van majoor Frowein aan B.J. ter Kuile, voormalig plaatselijke commandant van Enschede, 9 mei 1945.Memorandum van majoor Frowein aan prins Bernhard betreffende misstanden bij de BNS te Enschede, 9 juni 1945.
Klachten over de BNSBrief van de BNS aan chef-staf 2 Britse Leger betreffende concentratie in Nederland van twee bataljons in Sonsbeek, 15 mei 1945.
Klachten over de BNSBrief van de BNS aan First Canadian Army betreffende het terugroepen van compagnieën ingedeeld bij het tweede Canadese Leger en het antwoord hierop, 11 en 19 mei 1945.
Klachten over de BNSBrief van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 aan de BNS betreffende het aan de schandpaal nagelen van heer Kroon, met bijlagen, 20 juni 1945.
Klachten over de BNSStukken betreffende niet uitzenden OVW-ers Gewest XIV, 11 – 23 juli 1945.
Klachten over de BNSMemo kapitein J.W. Blom aan majoor H.W.L. Frowein betreffende oproep OVW-ers, 28 juli 1945.
Klachten over de BNSBrief van dr. ir. P.M. Heertjes aan de hoofd afdeling BNS met verschillende bijlagen betreffende twee vlaggen met de emblemen van HM erop, die door de plaatstelijke commandant Woerden opgeborgen waren in de kluis op het gemeentehuis, 28 juli 1945.
Klachten over de BNSBrief kapitein J.W. Blom aan majoor H. Frowein, betreffende aanmelding BNS bij Oorlogsvrijwilligersbureau te Steenwijk, 6 juli 1945.
Klachten over de BNSDagorder van de BNS aan de BNS, 14 juni 1945.
Klachten over de BNSBrief van majoor J.R. Asser aan hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau Gewest XII met bijlagen betreffende gedrag 1 Depot Bataljon te Noordwijkerhout, 5 september 1945.
Klachten over de BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan hoofden der Gewestelijke Afwikkelingsbureau der BNS betreffende het gebruik van vuurwapenen door BNS, 25 september 1945.
Klachten over de BNSMemo van hoofd sectie III aan hoofd Staf BNS betreffende revisie van straf aan leden BNS opgelegd, 5 februari 1945.
Klachten over de BNSBrief van chef-staf BNS aan hoofd Staf BNS betreffende kritiek van Nederlandse ministers over optreden van de BNS, 7 december 1944.
Klachten over de BNSBrief van BNS, hoofd afdeling KL, luitenant-kolonel C.Tonnet, aan afdeling BNS, majoor Land, betreffende armbanden van de Militaire Politie. Met bijlage. 5 juli 1945.
Klachten over de BNSTelegram van Somer voor prins Berhard betreffende incident in Amsterdam waarbij Canadese brigadier-generaal en stafofficier ernstig gewond raakten door gewapende burgers, 8 mei 1945.
Klachten over de BNSRapport over de overval in Bozum op een aantal zwarthandelaren, 20 maart 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende controle geallieerde wagens door bewakingstroepen, 25 mei 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende behandeling leden Nationaal Socialistische Beweging en collaborateurs door de BNS, 19 mei 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende klachten over BNS, 21 april 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van de BNS, aanhouden van auto’s, 4 mei 1945.
Klachten over de BNSStukken betreffende het onbevoegdelijk optreden van de BNS in Friesland, 12, 17 mei 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van de hoofd afdeling BNS betreffende door BNS in beslag genomen voertuigen, 17 mei 1945.
Klachten over de BNSRapport van de opperwachtmeester der Marechaussee K. Bergsma betreffende het doodschieten van een Russisch officier, 29 april 1945.
Klachten over de BNSRapport over wantoestanden te Enschede, 11 augustus 1945.
Klachten over de BNSStukken betreffende de behandeling van voormalige leden van de Nationaal Socialistische Beweging en collaborateurs, 19, 23 mei 1945
Klachten over de BNSBrief van chef-staf BNS aan districtscommandant VIII betreffende het gebruik van vuurwapenen, 9 mei 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende aanhouden van geallieerde wagens door bewakingstroepen uit de BNS, 25 mei 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende het rijden van leden BNS op autobusdiensten, 24 mei 1945.
Klachten over de BNSBrief van districtscommandant VIII aan chef-staf in Menaldumadeel betreffende klachten over de BNS in Menaldumadeel, 29 april 1945.
Klachten over de BNSPolitieke aangelegenheden. Van Headquarters First Canadian Army betreffende behandeling Hollandse collaborateurs, afschrift, 12 mei 1945.
Klachten over de BNSBrief (fragment) van chef-staf BNS aan hoofd afdeling BNS met verschillende vragen naar aanleiding van onjuiste indruk over BNS bij ministers, 1945.
Klachten over de BNSRapport van eerste-luitenant der Marechaussee R.A. Baron van Heeckeren van Brandenburg met bijlagen over misdragingen van leden BNS te Amsterdam, 11 mei 1945.
Klachten over de BNSRapport van verplegingsofficier districtscommandant te Amsterdam over ergerlijke toestanden bij hoofdintendance, 11 mei 1945.
Klachten over de BNSRapport van Sebastiaan adjudant van de commandant Linie West te Amsterdam over het weghalen door BNS van een motor bij de politie, 12 mei 1945.
Klachten over de BNS“De roofoverval te Pijnacker voor den rechter”, artikel over rechtszaak van een illegale werker in De Leidsche Courant, 18 april 1947.
Klachten over de BNSDrie brieven over het verzet van Jeanne van Schaik Willing en Victor E. van Vriesland, in de Groene Amsterdammer, 21 september 1946.
Klachten over de BNSStukken betreffende plundering, eind oktober 1944, van Huize Wolfrath, Holthoum-Born, Limburg, 21 december 1944, 24, 25 maart 1945.
Klachten over de BNSOnvolledig stuk betreffende een klacht over houding van leden der brigade van de gewestelijke commandant IX, z.d.
Klachten over de BNSRapport betreffende het verwerven van vlees door Knokploegen, november 1944.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant IX betreffende vordering door BNS, 24 februari 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende klachten over de BNS, roofovervallen en moorden, 3 maart 1945.
Klachten over de BNSCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende samenwerking tussen Laren en Blaricium, 23 maart 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in