Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
702 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 702 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Achterhoek (Gewest V)Stukken behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS onder andere betreffende Overijssel, Achterhoek, Utrecht, spionage, inlichtingendiensten, 25 maart - 2 mei 1945.
Achterhoek (Gewest V)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, 20 maart 1945 - 28 april 1945.
Achterhoek (Gewest V)Stukken betreffende toestanden in de Achterhoek,september 1944 – februari 1945.
AdministratieVoorlopig voorschrift voor het voeren van de administratie bij de onderdelen van de KL, afkomstig uit archief Staf BNS, Sectie III, afschrift, 19 oktober 1944.
AdministratieStukken, afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant J.K. Govers, 1 november 1944 – 10 september 1945.
Afwikkeling BNSAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS, 1 – 25 september 1945.
Afwikkeling BNSAfwikkeling vorderingen BNS. Richtlijnen in afwikkeling van de Gewesten van Departement van Oorlog aan Staf BNS, afkomstig uit archief Staf BNS, sectie III, 3 – 29 oktober 1945.
Afwikkeling BNSRapport betreffende de toestand van liquidatie bij de Gewestelijke Afwikkelingsbureaus Gewest XIIIa in XIV van majoor P.P. van ’t Hof, afkomstig uit archief Staf BNS, sectie III, 26 oktober 1945.
Afwikkeling BNSIndeling van de bureaus van het Centraal Afwikkelingsbureau der BNS en de daartoe behorende officieren. Afkomstig uit archief BNS sectie III, 31 oktober en 3 november 1945.
Afwikkeling BNSStukken gecyclostyleerd bestemd voor de verbindings- en hoofdverbindingsofficieren onder andere betreffende liquidatie BNS, 7 juni – 27 oktober 1945.
Afwikkeling BNSBrieven betreffende de afwikkeling der BNS, afkomstig uit archief BNS verbindingsofficieren, 15 augustus - 25 september 1945.
Afwikkeling BNSStukken uit archief hoofdverbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant D.M. Borger. Met inventaris, 10 juli – 15 november 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, betreffende onder andere situatie kort na de capitulatie op 5 mei 1945, 6 - 16 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Telegrammen “From Horthaw to Breda” behorende tot archief van het hoofd Staf BNS waarvan één betreffende Amsterdam, 24 – 28, 30 april 1945.
Amsterdam (Gewest X)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken betreffende toestanden te Amsterdam, 11 oktober 1944 – 28 maart 1945.
Amsterdam (Gewest X)Stukken behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 februari 1944 – 28 maart 1945.
ArrestatiesTelegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
ArrestatiesStukken behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS. Zie bij de stukken gevoegd blad met aantekeningen, 4 januari 1944 – 30 januari 1945.
ArrestatiesAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd BNS. Met inventaris, 26 februari 1945 – 31 maart 1945.
ArrestatiesAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS, 20 maart 1945 – 28 april 1945.
ArrestatiesAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
ArrestatiesAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 5 juni 1945.
ArrestatiesStukken behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 februari 1944 – 28 maart 1945.
ArrestatiesStukken, afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant J.K. Govers, 1 november 1944 – 10 september 1945.
ArrestatiesRapporten van hoofd verbindingsofficieren in de oostelijke en noordelijke provincies, 30 maart – 10 augustus 1945.
BenoemingenBrief van BNS persoonlijk aan minister van Oorlog betreffende voorstel benoeming districtsbevelhebbers Korps Gezagstroepen. (Ketelaar, Dudok van Heel en Wastenecker), afkomstig uit archief Staf BNS, Sectie III, 28 juli 1945.
BetuweAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 16 - 30 juni 1945.
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten (BNS)Instructies van de BNS ten aanzien van bezet en bevrijd gebied, 25 september 1944 – 7 november 1944 Algemene richtlijnen van de BNS hoofd inzake de taken van de Bewakingstroepen, 29 november 1944.
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten (BNS)Stukken, afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant J.K. Govers, 1 november 1944 – 10 september 1945.
Bevelvoering en bevelsverhoudingenAfschriften van uitgegane stukken, archief van het hoofd BNS. Met inventaris, 16 november 1944 – 1 mei 1945.
Bevelvoering en bevelsverhoudingenStukken uit archief hoofdverbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant D.M. Borger. Met inventaris, 10 juli – 15 november 1945.
Bevelvoering en bevelsverhoudingenVerzameling rapporten en verslagen, ingekomen en uitgegane brieven uit het archief van de verbindingsofficieren Staf BNS, kapitein C.G. Formijne, Zuid-Holland Zuid, oktober 1944 – oktober 1945.
BewakingstakenBewakingstaken aan de kust in samenwerking met de Naval Disarment Control Staff, Marine, onder andere schietincidenten aan de Zuid en Noord Hollandse kust, afkomstig uit archief Staf BNS afdeling BS, Sectie 4, 6 februari 1945 – 13 augustus 1945.
BewakingstroepenStukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, betreffende onder andere situatie kort na de capitulatie op 5 mei 1945, 6 - 16 mei 1945.
BewakingstroepenAfschriften uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, betreffende Noord-Brabant. Met inventaris, 20 december 1944 – 31 januari 1945.
BewakingstroepenStukken behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS. Zie bijgevoegd blad met aantekeningen, 4 januari 1944 – 30 januari 1945.
BewakingstroepenAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
BewakingstroepenBetoog van commandant Bewakingstroepen Sectie nr. 12 betreffende reorganisatie BS inhoudende; kritiek op plan tot splitsing in de Gewesten van de commando’s voor Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen, met bijlage opheffing OD, voordracht benoeming gewestelijk commandant Bewakingstroepen, 27 maart 1945.
BewakingstroepenEen verzameling originele en kopiebrieven afkomstig van het Bureau Hoofdverbindingsofficieren, Staf BNS voor Zuid-Holland, Gewest 14 Rotterdam, voornamelijk inzake de BS Bewakingstroepen van 25 april 1945 – 4 aug 1945.
BewakingstroepenAlgemene richtlijnen van de BNS hoofd afdeling BS 29 november 1944 rood genummerd 11 inzake de taken van de Bewakingstroepen.
BewakingstroepenStukken afkomstig uit archief van de verbindingsofficieren Staf BNS kapitein Nieuwboer, inzake de organisatie Bewakingstroepen in Gewest 14.
BewakingstroepenOverzicht van de samenstelling Hoofdkwartier NBS, afdeling BS bevattende onder andere gegevens over Bewakingstroepen. Vide rood genummerd 1.
BewakingstroepenEnkele stukken afkomstig van Sectie II B, Staf BNS voornamelijk betrekking hebbende afdeling Bewakingstroepen,9 januari 1945 – 19 oktober 1945
BewakingstroepenRapporten van (hoofd)verbindingsofficieren in de oostelijke en noordelijke provincies, 30 maart – 10 augustus 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, betreffende onder andere situatie kort na de capitulatie op 5 mei 1945, 6 – 16 mei 1945.
BewapeningAfschriften uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, betreffende Noord Brabant. Met inventaris. 20 december 1944 – 31 januari 1945.
BewapeningAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, met inventaris, 26 februari – 31 maart 1945.
BewapeningAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, 20 maart 1945 – 28 april 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 februari 1944 – 28 maart 1945.
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in