Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
1010 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1010 gevonden
TrefwoordBeschrijving
AanmeldingCirculaire van Plaatselijk commandant Bussum betreffende oproep vrijwilligers voor de BNS, 1945.
AanmeldingCirculaire gewestelijke commandant BNS IX aan commandanten Stoottroepen 1 - 8, brigadecommandant Depotkamp Waterloo, betreffende legering vrijwilligers lange en korte verbandakte in Depotkamp Waterloo bij Amersfoort, KL, 25 juli 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijke, districts- en plaatselijke commandanten BNS I – VI, VIII – XIV, betreffende registratie OVW-ers bij aanmeldingsbureaus, 1 juni 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, majoor jhr. mr. P.Th. Six, aan gewestelijke en districtscommandanten I - VI en VIII – XIV, betreffende registratie leden BNS bij de plaatselijke aanmeldingsbureaus, 20 juni 1945.
AanmeldingCirculaire gewestelijke commandant BNS IX, aan onder andere commandanten Stoottroepen, betreffende aanmelding OVW-ers, met schema,22 juni 1945.
AdministratieOrders nrs. 10, 11, van gewestelijke commandant IX aan plaatselijke commandant Hilversum, 6 september 1944.
AdministratieBrief van Secties I-7 en I-8 betreffende registratie, 1944.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende aanleggen van lijsten van leden van de Nederlandse Socialistische Beweging, landwachters, collaborateurs enz.,31 maart 1945.
AdministratieInstructie van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 aan betreffende arrestaties, 6 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende doorgangsbewijzen, 7 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende nominatieve opgaven van militaire verklaringen,19 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende militaire verklaringen Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen, 21 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende nominatieve sterkte opgave Bewakingstroepen,20 mei 1945.
AdministratieCirculaire van plaatselijke commandant Bussum betreffende nominatieve opgave van leden van de BNS, 22 mei 1945.
AdministratieCirculaire van gewestelijke commandant BNS 9 betreffende het bepaalde in de bespreking met de regionaal betaalmeester te Amsterdam, 25 mei 1945.
AdministratieCirculaire van BNS betreffende bericht van overlijden enz. van leden BNS, 28 mei 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijk commandant BNS 9 betreffende opheffing plaatselijke Commando’s, 19 juni 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijke commandanten BNS 9 betreffende afwikkeling BNS, 18 juli 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van de plaatselijke commandant betreffende opheffing plaatselijke Commando, 28 juni 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van de plaatselijke commandant betreffende afwikkeling van de plaatselijke Commando’s, 20 juni 1945.
ArrestatiesOrders nrs. 10 en 11, van gewestelijke commandant IX aan plaatselijke commandant Hilversum, 6 september 1944.
ArrestatiesCirculaire van Hoofdkwartier OD betreffende aanhouding gevaarlijke elementen, 29 oktober 1944.
ArrestatiesVerslag bijeenkomst militair commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren te Eindhoven, 17 februari 1945.
ArrestatiesBevel van BNS, luitenant-generaal prins Bernhard, aan de commandant alsmede arrestatieploegen in te bevrijde gebied betreffende de vorming van arrestatieploegen en de aanhouding van politiek verdachte personen, 17 februari 1945.
ArrestatiesArrestatieregeling, met bijlagen, 25 maart 1945.
ArrestatiesBeschikking van chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, tot instelling van de Centrale Adviescommissie Militair Gezag, 4 april 1945.
ArrestatiesOrder van commandant Bewakingstroepen betreffende arrestaties, 4 april 1945.
ArrestatiesBevel commandant BNS nr. 2B naar aanleiding van de arrestatieregeling hoofdstuk III van de instructie, 4 april 1945.
ArrestatiesBekendmaking van gewestelijke commandant Bewakingstroepen Gewest IX voor degenen, die zich als lid van de Nationaal Socialistische Beweging enz. moeten melden, 1944.
ArrestatiesInstructie aan hoofd plaatselijke politie op uur U van plaatselijke commandant Laren, Blaricum en Eemnes, 1945.
ArrestatiesCirculaire van Hoofdkwartier OD betreffende aanhouding gevaarlijke elementen, 29 oktober 1944.
ArrestatiesCirculaire van Delta Gooi betreffende voorlichting, pers en arrestaties, 3 november 1944.
ArrestatiesCirculaire van plaatselijke commandant betreffende Strijdend Gedeelte, voeding BS, intendance Bewakingstaken en arrestaties, 15 april 1945.
ArrestatiesCirculaire van plaatselijke commandant betreffende behandeling arrestanten, 18 april 1945.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende vrouwen die ook vallen onder algemene lastgeving tot arrestatie, 18 april 1945.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende arrestatieregeling, 20 april 1945.
ArrestatiesCirculaire van plaatselijke commandant Bewakingstroepen 3 betreffende arrestaties, 21 april 1945.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende aanleggen van lijsten van leden van de Nationaal Socialistische Beweging, landwachters, collaborateurs enz.,31 maart 1945.
ArrestatiesInstructie betreffende het arresteren van politieke delinquenten,4 mei 1945.
ArrestatiesInstructie van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 aan plaatselijke commandanten, 6 mei 1945.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende arrestaties, 6 mei 1945.
ArrestatiesInstructie van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 aan plaatselijke commandanten 1 - 8 betreffende arrestaties,6 mei 1945.
ArrestatiesBrief van plaatselijke commandant Laren aan commandant arrestatieploeg betreffende arrestaties ouders van jeugdige kinderen, 7 mei 1945.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 betreffende inrichting kindertehuis voor kinderen van de Nationaal Socialistische Beweging, 9 mei 1945
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende kaalscheren van vrouwelijke leden van de Nationaal Socialistische Beweging, 11 mei 1945.
ArrestatiesBrieven van de wijkcommandant BNS Eemnes aan H. van Dijk en M.W. Wakkerendijk, Eemnes, betreffende avondklok en dagelijkse meldingsplicht, 11 mei 1945.
ArrestatiesCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 betreffende correct optreden Strijdend Gedeelte BNS, 12 mei 1945.
ArrestatiesInstructie van gewestelijke commandant Bewakingstroepen 9 aan plaatselijke commandant 1 – 8 betreffende arrestaties,13 mei 1945.
ArrestatiesLijst van gearresteerde personen te Bussum, 14 mei 1945.
ArrestatiesCirculaire van G.W.O. Riep betreffende arrestatieregeling,15 mei 1945.
vorige
12...21
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in