Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
195 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 195 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOVW-ers Brief van gewestelijke commandant I BNS aan District VIII betreffende benoeming van districtsoperatieleider BNS en toetreding van groep blauw van OVW-ers in de BNS als gevechtsgroep, 7 december 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBrief van stichting Moderne Staatsgroep fonds te Sliedrecht, 7 juli 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Vrije Garde, vervolg 3, Nationale Concentratie, vervolg 4 Rapport over de werkzaamheden, de verhoudingen en de toestand in het District Rotterdam, Gewest XIV Moderne Staatsgroep District I, van de BNS voornamelijk OD, door districtscommandant Bewakingstroepen, mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesCirculaire over Communistische Partij Nederland betreffende colporteren, 20 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesNatura-apparaat. Brief afkomstig van de heer Philippus te ’s-Gravenhage.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesNaturafonds. Brief van hoofd sectie XII, 10 aan hoofd sectie XII betreffende voedselvoorziening Amsterdam, 9 maart 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStukken betreffende het korps Admiraal Doorman, onder andere rapport van de militaire politie. Toestanden in ‘s-Gravenhage, september – november 1945 en z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesKing-Kong organisatie Nederland. Opgave van organisatie en sterkte der Stoottroepen van chef-staf Stoottroepen BNS (Tonny) aan majoor Van Houten, 29 september 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesPartizanen Actie Nederland. Brief van Stoottroepen der Koninklijke Patrouille, onder andere betreffende ontstaan, opbouw en wezen van Partizanen Acie Nederland, gewestelijk sabotagecommandant Peter [Zuid], Districtsleider, brigade “Blauwe Jagers”, fouten door “commissie van vijf” betreffende gearresteerde personen, Eindhoven, 2 oktober 1944. Met bijlage betreffende nog in functie zijnde politiemannen, die gearresteerd en gevangengehouden dienen te worden.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesNatura Artikel in De Zwerver over Sachsenhausen, waarin Jan Verschure wordt genoemd, 19 april 1947. Jaarboekje van geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1946. Natura-apparaat blzn. 63 en 80, Groep Henk, Wim en Aat blz.77, Frits blz. 77, Lex blz. 77 en 81, Groep Van Berkel blz. 78.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesRolls Royce. Berichten en bevelen Algemeen Hoofdkwartier OD en Deltacommandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBrief van W. de Jager aan de plaatselijke commandant afdeling Laren betreffende groep Koekoek in Laren, 17 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesTucht van leden van de Anti Vernielingstroepen en BNS, 20 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Groep Stijkel Hasselman. Overbrenging van stoffelijke overschotten”, krantenartikel, 3 juni 1947. Zie formulier gemeente Kerkrade.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesWirix. Brief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOranje Bataljon. Verklaring van A.G. van Daalen voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 19 mei 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Spartacus–groep te Alkmaar“Van Maarleveld staat terecht, Het “oprollen” van de “ Spartacus” – groep” [Alkmaar], artikel in Alg. Handelsblad, 12.6.47.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Hessel van der Zee (Zuster Jo)” De K-groep te Groningen, krantenartikel, 28 juni 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOranje Brigade te Maasdriel. Deel van aanbiedingsbrief dhr. Jansen v.d. Sande, Maasdriel, aan dhr. Janssen, organisator tentoonstelling Magazijn de Bijenkorf, Amsterdam, bij onder andere (niet aanwezige) foto’s betreffende Oranje Brigade te Maasdriel, 2 juli 1945, alsmede onder andere De Oranje Bode, 19 januari 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBeknopt historisch overzicht van mijn werkzaamheden als verbindingsofficier voor de Staf BNS, door majoor ir. M. van de Beek, 28 september 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStukken betreffende de verzetsbeweging “Het Geuzenvendel” [J. de Hoogh] te Breda, 1 – 10 maart 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Dankers, Groep De Hoogh. Rapport van waarnemend gewestelijke commandant te Breda over splitsing stoot- en bewakingstroepen, 19 november 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep, Oranjewacht. Aantekening van mededeling van kolonel jhr. P.J. Six ter vergadering van de voormalige OD te Amsterdam, betreffende het Legioen Oud Frontstrijders, OD, Oranjewacht, burgemeester Matze te Arnhem, Stijkelgroep, generaal Hasselman, 9 juli 1947
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOranje-Brigade. Brief van commandant First Corps Canadian Army, Lieutenant Colonel M.N.D. Burd, betreffende Orange Brigade in Noord Brabant en Zeeland, met bijlagen, 22 februari 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesZwolsman te ‘s-Gravenhage, Groep Alsem, Studentenverzet te Utrecht. Rapport het geval Haakman door R. Zwolsman te ‘s-Gravenhage. z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Spanje. Extractrapport van jhr. mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, Utrecht, 19 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen. Brieven van hoofd Centraal Afwikkelingsbureau der BNS over de positie van de Geuzenorganisatie, 15 april en 28 juni 1946.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Stijkelgroep drs. Johan Aaldrik Stijkel. Pionier van het verzet”, artikel in De Vrije Stem, 19 juli 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep. Programma (met lijst van namen) van de herdenkingsplechtigheid op 1 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOranjewacht. Rapport van W.G. Visser, (Sjuul, Willem Schipper), betreffende zijn werkzaamheden voor het BI en The Office of Strategic Service of the United States Forces, Steenderen, 11 juni 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Velzen te ‘s-Gravenhage (blz. 113), groep Korps Admiraal Doorman (blz. 116) Pleitnota van mr. A. Mout betreffende R. Zwolsman. Zitting van het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Met bijlagen, 6 november 1946.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Stijkel, Toespraak van ir. H. Glazenburg gehouden in de Grote of Sint Jacobskerk te ’s-Gravenhage ter gelegenheid van de herdenkingsdienst voor de 43 gevallenen der Stijkelgroep en in hen, voor allen die vanwege het verzet in het buitenland zijn omgekomen, 1 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Stijkel. De herdenking der Stijkelgroep; onder hen bevonden zich Zaankanters, krantenartikelen, 6 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep André. “De verzetsgroep André [uit de Langstraat]. Uitreiking van Amerikaanse onderscheidingen”, artikel in De Stem, 18 januari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Trouw. Aantekeningen uit het overleg van de Brochurecommissie OD met functionarissen uit het Gewest Friesland te Leeuwarden betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en OD, Knokploegen, kraak te Joure, Santema en de Raad van Verzet, groep “Trouw”, fusie tot BNS, 27 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerzetsbeweging Apeldoorn, Groep Wielinga. Rapport betreffende de verrichtingen der Verzetsbeweging Apeldoorn (BNS 2 compagnie Apeldoorn), 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesRaad van Negen van het Studentenverzet “Een huwelijk uit verzet geboren”. [J.F. Glastra van Loon, J.E. Boon], artikel in Nieuwe Courant, 16 september 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStatuten van de Geheime Orde van Sint Joris, 1943 – 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOranjewacht. “Zij waren de eersten, die het hoogste offer brachten”. P. Hoefsloot, majoor G.H. v.d. Ploeg en F. Heinekamp, krantenartikel, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Groep van Oom Alexander. Concept van de inleiding tot de OD brochure, afschrift, 31 januari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesTrouw Waarheid “Tragedie uit de verzetsstrijd komt tot ontknoping” [ Kees Bitter, Sliedrecht], artikel in De Merwedestreek, 17 januari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Oranjewacht, Groep Erkens. Hoe de Nederlandse regering in Londen de bevrijding van Nederland verwaarloosd heeft, afschrift van een verslag van een lezing van ir. De Boer, gehouden te Dordrecht op 10 februari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Penders. Bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden Gewest XIII, OD, ’s-Gravenhage, 7 oktober 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesOranje-Garde. Aantekeningen uit lijsten van aanwinsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende Westerbork, Leiden, Schiedam, Limburg, Broek op Langendijk, Vlodrop, Noord-Limburg en aangrenzend Duitsland, Roermond, Rotterdam, Noord-Holland, 1942 – 1945, 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesAantekeningen uit lijsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende Brummen (Woeste Hoeve), N. Noordhof uit Zwolle, studentenverzet (Raad van Negen), Leopold-Vindictief, Zwaantje, H.N. Schild-v.d. Linden, J. Rijks, A. ten Velden, M.H. Verwayen, E.F. Zeteel, G.E. Doornburg, S.L. Mariusama, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesNatura-Apparaat. Formulier van Ministerie van Oorlog, Generale Staf, sectie VIII (krijgsgeschiednis), bureau D1, betreffende reserve tweede-luitenant der Artillerie R.K. van Italië, lid van verzetsgroep Natura, Landelijke Knokploeg Haarlemmermeer, Landelijke Knokploeg Haarlem, Arnhem, 14 november 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Rinus, groep Knok Ploeg Nederland. Brief over de provocateur Van Oort te Doorn, 16 januari 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerschillende groepen. Afschrift van rapport, voor HM de Koningin, gebaseerd op de vertrouwelijke nota inzake de illegaliteit in Nederland van mr. dr. G.J van Heuven Goedhart, gedateerd juni 1944, Londen, 26 augustus 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Mekel-Schoemaker, Groep Oom Alexander, jhr. Schimmelpenninck Rapport betreffende hetgeen mij van de OD in Nederland bekend is en enkele andere bijzonderheden, door mr. C.H.J.F. van Houten, 16 juni 1943.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesComité Scholten, Groot Burger Comité, Vaderlands Comité. Afschrift van bijvoegsel bij aanwinstenlijst no. 7, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, afdeling archief, inv. no. 1, archief van de Nationale Adviescommissie van het Koninkrijk der Nederlanden, 1945, 25 november 1947.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in