Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
221 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 221 gevonden
TrefwoordBeschrijving
SpionageStukken afkomstig van W. Thomas, Raad van Verzet, betreffende bedrijfsspionage bij de Eerste Nederlandse Cement Industrie te Maastricht met kaarten, 20 juli 1944.
SpionageStukken uit archief Raad van Verzet afkomstig van mw. Van Hoorn Alkemade-Schadt, Hilversum, 12 februari 1943 – 12 november 1944.
SpionageBrief van luitenant-kolonel Van Houten aan mevrouw H. Eggens te Vorden over verkenningstocht, 5 juni 1945.
SpionageUitgegane stukken van commandant BNS, behorende tot archief Gewest XI, 29 oktober 1944 – 19 maart 1945.
SpionageUitgegane stukken van commandant BNS, behorende tot archief Gewest XI, 24 maart – 23 mei 1945.
SpionageUitgegane stukken BNS, sectie V, behorende tot archief Gewest XI, 14 december 1944 – 16 april 1945.
SpionageStukken uitgegaan van Hoofdkwartier Gewest XI sectie I-1, behorende tot archief Gewest XI, 22 juli 1944 – 30 maart 1945.
SpionageStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie V, 6 oktober 1944 – 16 juni 1945.
SpionageStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, gewestelijke Stormtroepen, 19 december 1944 – 31 maart 1945.
SpionageStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, 21 augustus 1944 – 31 maart 1945.
SpionageBerechting van mr. Hamer uit Algemeen Handelsblad, 17 oktober 1947.
SpionageStukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, 24 augustus 1944 – 31 maart 1945.
SpionageStukken en artikelen betreffende Chrisje [Doorman en spionage op weg A], onder andere in De Schildwacht, 29 mei –14 augustus 1945.
SpionageBrief van hoofd BI, luitenant-kolonel Somer aan mr. Van Houten inzake richtlijnen Inlichtingendiensten BS, 1 december 1944.
SpionageBevel van de BNS met richtlijnen voor de inlichtingendiensten BS, 6 december 1944.
SpionageStukken ontvangen van reservekapitein G.H. Ebens te Apeldoorn, inhoudende berichten, Frank, Kees en Piet, 6 – 22 september 1944, berichten van 13 maart – 16 april 1945, stukken van commandant BS over berichtgeving: losse stukken, 2, 9 en 12 april 1945.
SpionageKees rapporten, gericht tot het geallieerde opperbevel. Zij bevatten de verzamelde inlichtingen over de vijand, vijandelijke troepenverplaatsingen.
SpionageStukken behorende tot archief Gewest XI, 1 oktober 1943 – 31 mei 1945.
SpionageStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, 5 april – 4 juni 1945.
SpionageUitgegane stukken Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I – 3, behorende tot archief Gewest XI, 4 april – 1 juni 1945.
SpionageStukken behorende tot archief commandant Spoorwegtroepen, Gewest XI, 1 september 1944 – 2 juni 1945.
SpionageStukken ontvangen van reserve eerste-luitenant J.G. Hooyer eertijds verbonden van sectie 5, Algemeen Hoofdkwartier OD bevattende onder andere over het werk van sectie 5, verslag bespreking in Het Gooi: met generaal Reichelt margrieten, moliers, vlaggen en kroontekeningen, verzonden telegrammen en rapporten, 4 mei 1945.
SpionageStukken behorende tot archief Gewest XI, 21 februari – 20 april 1945.
SpionageStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
SpionageRapport van districtscommandant Delft betreffende militaire versterkingen in District Delft, alsmede circulaire van gewestelijk commandant Strijdend Gedeelte XIII (Peter Noord) aan alle districtscommandanten betreffende algemene instructie voor leden BNS, alsmede circulaire van militaire commissaris voor Leiden, majoor mr. F.P.E. Bloemarts, aan onder andere plaatselijke districtcommandant te Delft, betreffende het verbod te beschikken over door de Duitsers achtergelaten inrichtingen en voorwerpen, 16 april – 26 mei 1945.
SpionageBerichten en rapporten betreffende de Duitse bezetting van Zuid-Beveland. Afkomstig van majoor Van den Brandeler.
SpionageSchetskaartjes van gedeelten van Zuid-Beveland met onder andere gegevens over de Duitse bezetting. Afkomstig van majoor Van den Brandeler.
SpionageSchetskaartjes voornamelijk van Zuid-Beveland met gegevens betreffende de Duitse bezetting,
SpionageStukken, behorende tot archief hoofd afdeling BS van de Staf BNS onder andere betreffende spionnage, 25 maart – 2 mei 1945.
SpionageRapporten van inlichtingenpost 11, Gewest XIII B, 17 november 1944 – 2 mei 1945.
SpionageRapporten en berichten van de Inlichtingendienst Gewest XIII B, 31 januari – 6 mei 1945.
SpionageStukken van inlichtingendienst Zoetermeer, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 september 1944 – 27 april 1945.
SpionageBerichten van OD Inlichtingendienst Bleiswijk, 6 maart – 27 april 1945.
SpionageStukken betreffende Districten Nootdorp, Pijnacker, Hazerswoude, behorende tot Gewest XIII B, 27 december 1944 – 26 april 1945.
SpionageBerichten van post dr. Bavinckschool, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 maart – 30 april 1945.
SpionageBerichten van onder andere “G, R, B”, aan “E”, behorende tot archief Gewest XIII B, 2 februari – 25 april 1945.
SpionageRapporten behorende tot archief Gewest XIII B, 29 december 1944 – 27 april 1945.
SpionageStukken betreffende inlichtingengroepen, behorende tot Gewest XIII B, 24 september 1944 – 4 mei 1945.
SpionageRapporten betreffende weg- en spoorverkeer van onder andere Duitse Wehrmacht, afkomstig van posten Zoetermeer, Hazerswoude, Nootdorp, alsmede posten 1 en 4, 26 januari – 1 april 1945.
SpionageRapporten betreffende onder andere vliegende bommen, behorende tot archief Gewest XIII B, 3 februari – 28 april 1945.
SpionageKaarten en situatieschetsen, behorende tot archief Gewest XIII B, 19 april 1944 – 21 maart 1945.
SpionageAantekeningen van luitenant Van Ojen uit gegevens bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, 1948.
SpionageZes “Minutes of joint planning meeting at 3 Special Forces Office” over zones en verbindingen, 29 december 1944 – 25 maart 1945.
SpionageDocumentatie gegevens over het Gewest Groningen, bewerkt door de heer Legger.
SpionageAantekeningen uit een stuk: de groep Willem, berustende bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mevrouw Vollgraf.
SpionageResumé verslag, door luitenant Van Ojen, van onderhoud met H. Leeuw, betreffende diverse illegale contacten van een Amsterdams verzetsman, Amsterdam, 16 september 1947, 22 juni 1948.
SpionageBeknopte handleiding voor Militaire Inlichtingendienst, afkomstig van Peter Zuid.
SpionageStukken door BI toegezonden aan prins Bernhard met gespecificeerde opgaven 9 april – 4 mei 1945.
SpionageUitgegane stukken van BI behelzende militaire inlichtingen over de toestand in maart – april 1945.
SpionageTelegrammen met betrekking tot verschillende onderwerpen, april 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in