Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
38 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 38 gevonden
TrefwoordBeschrijving
SpionageStukken, behorende tot archief hoofd afdeling BS van de Staf BNS onder andere betreffende spionnage, 25 maart – 2 mei 1945.
SpionageZes “Minutes of joint planning meeting at 3 Special Forces Office” over zones en verbindingen, 29 december 1944 – 25 maart 1945.
SpionageStukken door BI toegezonden aan prins Bernhard met gespecificeerde opgaven 9 april – 4 mei 1945.
SpionageUitgegane stukken van BI behelzende militaire inlichtingen over de toestand in maart – april 1945.
SpionageTelegrammen met betrekking tot verschillende onderwerpen, april 1945.
SpionageTelegrammen gebaseerd op gegevens van groep Albrecht gedurende april 1945, 15 – 25 april 1945.
SpionageGegevens betreffende de bezetting van Schouwen en Duiveland.
SpionageOverzicht van vijandelijke troepen ten westen van de lijn IJsselmeer- IJssel, 12 april 1945.
SpionageRapport van P.M.P. Klapwijk, districtscommandant Bewakingstroepen Zuid-Holland-West, inzake spionnage en contra-spionnage door Frau Steinbach, Lenie met bijlagen, 13 juli 1945.
SpionageStukken uit archief hoofdverbindingsofficier voor het zuiden betreffende onder andere bevrijding Roermond, spionage in Duitsland 1939 – 1940, woningprobleem in midden Limburg, noodtoestand in Limburg, uitzending en opleiding in Engeland, 31 maart – 21 november 1945.
SpionageBrief van de verbindingsofficier District Dordrecht aan het hoofd afdeling BS van de Staf BNS betreffende H. Evers, lid van de 17 Divisie, zijnde een verzetsorganisatie in Dordrecht. Hieraan toegevoegd rapporten, onder andere een verslag over de Weerwolfactie, spionnage en contra-spionnage, 2 augustus 1945.
SpionageStukken behorende tot het archief van hoofd Staf BNS, december 1944 – mei 1945.
SpionageTelegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS, 7 december 1944 – 23 oktober 1945. Met lijst belangrijkste onderwerpen.
SpionageAfschriften uitgegane stukken, archief hoofd BNS, betreffende Noord-Brabant, 20 december 1944 – 31 januari 1945. Met inventaris.
SpionageAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
SpionageIndeling Staf BNS in afdelingen en secties met vermelding van functionnarissen, afkomstig uit archief Staf BNS afdeling BS sectie 3.
SpionageCorrespondentie van en aan ZKH prins Bernhard, Staf BNS van algemene aard: 16 februari – 2 oktober 1945.
SpionageBrieven van en aan hoofd afdeling BS. Staf BNS van algemene aard, b.v. instructies, convocaties, voedingsquesties en dergelijken, 26 november 1944 – 18 oktober 1945.
SpionageDiverse instructies van de hoofdofficieren inwendige dienst, afdeling BS, Staf BNS, afkomstig uit archief Staf BNS afdeling BS, sectie 3, 18 augustus – 30 oktober 1945.
SpionageVerzameling verslagen van besprekingen met verbindingsofficieren over de Staf BNS, 25 november 1944 – 20 oktober 1945. Zeer belangrijk.
SpionageStukken, afkomstig uit archief van de verbindingsofficier Staf BNS de kapitein Nieuwboer, hoofdzakelijk bestaande uit bevelen van het Hoofdkwartier BS te Apeldoorn, mei – 25 augustus 1945.
SpionageVerzameling circularies, dagorders, bevelen, bekendmakingen, uitgegane van Staf BNS, afkomstig uit het archief van de verbindingsofficier Staf BNS voor het zuiden, kapitein Frantzen, 20 maart – 5 oktober 1945.
SpionageOverzicht van de samenstellingg Hoofdkwartier Nederlandse Strijdkrachten, afdeling BS bevattende onder andere gegevens over de Staf BNS. Twee exemplaren waarvan er een met aangebrachte wijzingen.
SpionageStukken betreffende officieren, ingedeeld bij de afdeling BS-Staf BNS.
SpionageStukken, afkomstig uit archief hoofd sectie 4 afdeling BS, bureau, Bruna, voornamelijk verband houdende met inwendige dienst en huishoudelijke aangelegenheden.
SpionageVerzameling bescheiden, welke betreffende personeel, behorende tot afdeling BS.
SpionageStukken betreffende sectie 9 afdeling BS. Instantie voor leiders van Gewestelijke Bureau. Richtlijnen voor aantrekken van vrijwilligers buitendienst, Justitie, instructie rayon-inspecteurs. Bevel 2 juli 1945 en uitvoeringsbevel 4 juli 1945.
SpionageStukken betreffende de Transportafdeling-BS.
SpionagePlan voor de verplaatsing van de Staf of gedeelte daarvan bij de bevrijding van Nederland ten noorden van de grote rivieren.
SpionageDankbetuigingen voor voedselpakketten.
SpionageVerzameling rapporten en verslagen, ingekomen en uitgegane brieven uit het archief van de verbindingsofficieren Staf BNS, kapitein C.G. mr. Formijne, Zuid-Holland-Zuid, oktober 1944 – oktober 1945.
SpionageOrdner: diversen van Staf BNS, afdeling BS, bureau 8-4 van na de bevrijding, mei 1945.
SpionageOrdner: diverse instructies van Staf BNS, afdeling BS, bureau 8b.
SpionageStukken van Staf BNS, afdeling BS van bureau 8–4.
SpionageVerzameling papieren van sectie 4 betreffende: 1a - Bureau Politiezaken. 2b – Financiele Regelingen 3c - Geneeskundige Dienst 4d - Kleding en uitrusting/gedrag in het openbaar. 5e - Militair Gezag. 6f - OVW-ers. 7g – Organisatie Stoottroepen. 8h - Organisatie Nederlandse Spoorwegen. 9i - Organisatie BS.
SpionageVerzameling bescheiden van sectie 4 betreffende: 1a - Opsporing personen. 2b – Verzending per post 3c - Wapens en munitie.
SpionageIncomplete verzameling rapporten en brieven en ordners van zuiver adminstratieve aard, december 1944 – november 1945.
SpionageKopie- brieven afkomstig van sectie 2b, Staf BNS, betreffende diverse onderwerpen, 20 februari – 21 december 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in