Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
213 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 213 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Organisatie der BNSVan Staf BNS aan de hoofd verbindingsofficier majoor ir. Van de Beek, inzake Mr. H.J.E. Vermeulen.
Organisatie der BNSSchrijven van District D, Gewest 6 aan BNS en het antwoord hierop inzake out-fits, 6 juni 1945.
Organisatie der BNSVergadering gehouden op woensdag 13 juni op Het Loo te Apeldoorn.
Organisatie der BNSOpgave inzake personen die belast zijn met de zuivering van de BNS in de verschillende Gewesten, 14 juni 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van de majoor-veldprediker Staf BNS aan de gewestelijke commandant 1 – 14 inzake aanstellen van veldprediker in de Gewesten, 15 juni 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van BNS aan gewestelijke commandant 1 - 14 inzake het op zich richten van depôts, 16 juni 1945.
Organisatie der BNSMemo van Staf BNS aan majoor Frowein inzake het niet meer verstukken van benzine door Civil Affairs Bataljon, 27 juni 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van Staf BNS aan de heer F. Jalink met 15 rapporten over de rol die de OD gespeeld heeft op de Veluwe, 5 juli 1945.
Organisatie der BNSStukken betreffende gewestelijke commandant BNS VIII, S. de Man, 31 mei – 10 juli 1945.
Organisatie der BNSEen organisatie schema van het Centraal Afwikkelingsbureau der BNS en de daartoe behorende officieren en personeel.
Organisatie der BNSIndeling van de bureau van het Centraal Afwikkelingsbureau der BNS en de daartoe behorende officieren en personeel.
Organisatie der BNSOpgave van de belangrijkste functionarissen van Gewest 12 Haarlem, 25 mei 1945.
Organisatie der BNSAlgemene richtlijnen van de BNS.
Organisatie der BNSSchrijven van gewestelijke Sabotagecommandant 16 organisatie BNS en de verhouding tussen OD Knokploeg en Raad van Verzet.
Organisatie der BNSAanwijzingen voor de commandant van te in oprichting zijnde onderdelen der BNS.
Organisatie der BNSAlgemene order van de BNS nr. 3 b inzake onderscheidingstekenen.
Organisatie der BNSVoorstellen inzake de organisatie van het apparaat der verbindingsofficier in het te bevrijden gebied van majoor Boekkooi, 5 februari 1945.
Organisatie der BNSEen samenstelling van een compagnie Stoottroepen.
Organisatie der BNSEen opgave van commandanten van de BNS.
Organisatie der BNSEen organisatieschema van het Centraal Afwikkelingsbureau der BNS, 14 december 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van de verbindingsofficier kapitein V.d. Beek aan hoofd Staf BNS inzake de “Algemene Instructie” voor de BNS, 15 februari 1945.
Organisatie der BNSBriefje van BNS aan majoor Verhoeff inzake het regelen van de effectief organisatorische als politieke krant van de verzetsorganisaties.
Organisatie der BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en de sterkte van de BNS per Gewest, 1 juli 1945.
Organisatie der BNSUittreksel verslag verbindingsofficieren weekrapport 15 – 22 juni, betreffende Gewesten XI (Alkmaar), XII (Haarlem), 1 juli 1945.
Organisatie der BNSAanbiedingsbrief gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte XIV aan Staf ZKH prins Bernhard, bij voorlopige opgave sterkte manschappen, bewapening, geallieerde banden, wachtposten, Staf en Districten Vlaardingen/Westland, Voorne & Putten, Goeree & Overflakkee, Rotterdam, van Strijdend Gedeelte van Gewest XIV, 18 mei 1945.
Organisatie der BNSBrief van gewestelijke commandant Bewakingstroepen XIV aan Staf BNS betreffende sterkteopgave BNS Rotterdam en aanvraag van banden, 17 mei 1945.
Organisatie der BNSNotes on a visit bij major P.A. Warren to lt. col. De Rome, 1st Canadian Corps (Special Forces) on 25 may 1945.
Organisatie der BNSVan Chesta aan alle districtscommandant en sectiehoofden inzake distinsctieven, transport en organisatie BNS, 29 maart 1945.
Organisatie der BNSBrief van gewestelijke commandant I aan de familie Douwe Egberts, Joure betreffende sterkte opgaven Districten van Gewest I, 1 juli 1945.
Organisatie der BNSBrief van District V aan hoofd sectie XII betreffende voeding en sterkte sabotagegroepen, 6 februari 1945.
Organisatie der BNSVan gewestelijke commandant 1 aan hoofd sectie 12 in District 10 inzake verdeling Gewest 1, 22 februari 1945.
Organisatie der BNSVan Henk Visser aan gewestelijke commandant 1 inzake verdeling Gewest 1, 23 februari 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van commandant BNS inzake taken BNS.
Organisatie der BNSSchrijven van Landelijke Sabotagecommandant inzake houding van de bevolking na “ Dolle Dinsdag”.
Organisatie der BNSVan de gewestelijke commandant 1 BNS aan District 8 inzake benoeming Districtsofficier Landmacht BNS en toetreding van groep Blaauw van O.V.V. in de BNS als gevechtsgroep, 7 december 1944.
Organisatie der BNSRapport over de werkzaamheden, de verbindingen en de toestand in het District Rotterdam (Gewest 14, District 1) van de BNS (voormalige OD) door Districtscommandat Bewakingstroepen (vervolg 8). mei 1945.
Organisatie der BNSEen jaargeschiedenis van Gewest 14 Bewakingstroepen (blz.3)
Organisatie der BNSVan de gewestelijke commandant 1 aan alle districtscommandant inzake benoemingen organisatie en bevelvoering BNS in District 8, 7 december 1944.
Organisatie der BNSInstructies van gewestelijke commandant I aan alle disctrictscommandanten, 8 december 1944.
Organisatie der BNSVan waarnemend districtsofficier Landmacht 8 aan commandant gevechtsgroep inzake organisatie BNS, 2 februari 1945.
Organisatie der BNSVan waarnemend Districtsofficier Landmacht 8 aan alle gewestelijke commandanten inzake richtlijnen bij arrestaties leden van de gevechtsgroepen, 26 februari 1945.
Organisatie der BNSHandleiding voor theorie gevechtsgroepen, 17 oktober 1944.
Organisatie der BNSSchrijven van gewestelijke commandant 1 aan alle districtscommandanten inzake organisatie BNS in Friesland, 7 december 1944.
Organisatie der BNSVan gewestelijke commandant 1 aan alle districtsofficiers Landmacht inzake instructies voor gevechtsgroepen, 21 oktober 1944.
Organisatie der BNSVan gewestelijke commandant 1 aan District 8 inzake sterkte-opgave sabotage en gevechtsgroepen.
Organisatie der BNSCirculaire van chef-staf Militair Gezag, generaal majoor mr. H.J. Kruls, aan alle millitaire commissarissen betreffende het organiseren van de maatregelen welke tegen politiek verdachte personen dienen te worden getroffen in het nog te bevrijden gebied, 4 april 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van Gewest 1 Friesland inzake organisatie BNS, 23 juni 1945.
Organisatie der BNSJaarrapport – VIII Bewakingstroepen Alblasserdam 1 mei 1944 – 5 mei 1945, 2 juli 1945, jaarrapport van commandant 2 Compagnie Bewakingstroepen Leerdam, juni 1945, rapport districtscommandant Bewakingstroepen District 7, augustus 1945, jaarrapport commandant 5 Compagnie Bewakingstroepen te Giessendam, juli 1945, jaarrapport commandant 1 Compagnie Bewakingstroepen te Gorinchem, 23 juni 1945, overzicht door commandant 4 – VII Bewakingstroepen betreffende organisatie, 2 juli 1945.
Organisatie der BNSOpgave van sterkte gevechtsgroepen.
Organisatie der BNSCirculaire District I, hoofd sectie XII, aan alle gewestelijke commandanten betreffende oorlogsbuit, sterkte gevechtsgroepen en voeding, 19 april 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in