Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
204 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 204 gevonden
TrefwoordBeschrijving
ODRapport betreffende het geval Haakman door R. Zwolsman te ‘s-Gravenhage, z.d.
ODAfschrift van brief van luitenant-kolonel b.d. Th.A. Boeree aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende onder andere OD, Knokploegen, Raad van Verzet, Ede, 5 juli 1947.
ODBrief van J.van Amstel aan minister Gerbrandy, 23 december 1945. Brief Van Amstel aan BI, 21 december 1944.Brief van BI aan Van Amstel met onsamenhangende bijlagen, 17 december 1944.
ODExtractrapport van jhr. Mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, 19 april 1945.
ODRapport van majoor Borghouts inzake zijn werkzaamheden voor het bezette Nederlandse gebied, 26 mei 1945.
ODVerslag van bespreking gehouden op Hoofdkwartier, afdeling BNS tussen prins Bernhard, luitenant-kolonel Van Houten, majoor Six, Rob [commandant Knokploeg Rotterdam], kapitein van Amstel [Caljé] en kapitein Borghouts [Peter Zuid] betreffende onder andere situatie Rotterdam en Gewest, 12 januari 1945.
ODStukken betreffende P.Kloosterman te Nisse alsmede organisatie en medewerkers Verzets Organisatie Zuid–Beverland, 25 juni 1940, 30 januari 1945 en z.d.
ODStukken over aangelegenheden in Zeeland, 13 december 1944 – 6 april 1945.
ODVerzameling telegrammen of afschriften daarvan “Van Beek” (Frowein) aan Van Amstel (Caljé) lopende over Algemeen Hoofdkwartier-OD, 8 oktober 1944 en 13 december 1944.
ODVerslag van onderhoud met kapitein J.W.H. Frantzen en echtgenote te Swalmen, 2 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met kapitein M. Heynens te Maastricht, 2 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met majoor W.E.H. Janssen te Maastricht, 2 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met L.P.J. Lintjens te Roermond, 3 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met W.J. Houwen te Horst op 3 juni 1946, 11 juli 1946.
ODVerslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden van Gewest 5, OD, Warnsveld, 6 augustus 1947.
ODVan M. Russel (OD Venlo) aan de heren Bertels, Boekholt enz. inzake bespreking dinsdag 20 maart 1945.
ODModel van een indeling voor een Gewest Staf (gefingeerd).
ODAantekeningen uit het overleg van de Brochurecommissie OD met functionarissen uit het Gewest Friesland te Leeuwarden betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en OD, Knokploegen, kraak te Joure, Santema en de Raad van Verzet, groep “Trouw”, fusie tot BNS, 27 augustus 1947.
ODVerslag van de bijeenkomst van de Brochurecommissie met een aantal heren van Gewest I te Leeuwarden, 27 augustus 1947.
OD“Twee jaar bevrijding” [Bergen op Zoom, Etten], artikel in De Avondster, 26 oktober 1946.
ODDe Avondster Bergen op Zoom, 7 september 1946. De strijd om het eiland Tholen.
OD“De Steenbergsche Ondergrondsche Beweging”, artikel in Mededelingenblad, Gedrukt op last van het Militair Gezag door den uitgever der Steenbergsche Courant, 7 juli 1945.
OD“Onze gevallen verzetsmensen. De 3 droppers. Belevenissen van de Bergse Knokploegen. De slag om Woensdrecht”, artikelen in herdenkingsnummer De Avondster, 3 mei 1946.
ODHulporganisatie voor tijdelijk beheer van militair inrichtingen invenstaris, matiraal en voorraden.
OD“In memoriam Allert Elema”, krantenartikel, z.d.
ODTerechtstelling van 10 slachtoffers te Renesse, 10 december 1944.
OD“Zierikzee tijdens de evacuatie-periode, De evacuatie van Schouwen en Duiveland van Maart 1944”, artikelen in De Vrije Stemmen van Schouwen–Duiveland tevens Mededelingenblad Militair Gezag, 19, 21, 23, 26 juni 1945.
ODAfschrift concept van de inleiding tot de OD-brochure.
OD“Tragedie uit de verzetsstrijd komt tot ontknoping” [Kees Bitter, Sliedrecht], artikel in De Merwedestreek, 17 januari 1947.
ODVerslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden Gewest XIII, OD, ‘s-Gravenhage, 7 oktober 1947.
ODNota over het beleid van de Gewest commandant der OD in de provincie Zeeland.
ODRapporten gewestelijk commandant, Noorderkwartier over het ontstaan en de werkzaamheden van de BNS, betreffende overzicht van de geschiedenis van de OD in Gewest XI, augustus 1943 tot september 1944 en ontstaan en organisatie van de BNS in Gewest XI, september 1944 – mei 1945.
ODStukken van en betreffende voormalig commandant District Sittard, OD, H. Stessen, 29 oktober 1947.
ODProcessen verbaal van de Politieke Recherche Mijnstreek betreffende H.W. Vastenhout, februari 1946.
ODFormulier en rapport van aalmoezenier H.C.A. Baljon, 21 – 22 oktober 1947.
ODIndeling en bezetting van de Staf Gewest XIX, OD, 1 januari 1941 – 1 maart 1945 (einde bevrijding van Limburg) door reserve generaal-majoor b.d., J.R.L. Jans, Venlo, 23 oktober 1947.
ODLijst van OD medewerkers Gewest XII,die uitgenodigd zijn voor de bijeenkomst van de Brochurecommisie op 22 november 1947 te Haarlem, z.d.
ODKorte geschiedschrijving betreffende de OD District Tholen, eiland Tholen, door voormalige Districtcommandant BNS voor Tholen en St. Philipsland, St. Maartensdijk, 30 oktober 1946, alsmede rapporten betreffende onder andere gevechtshandelingen te Oud-Vossemaer, 5, 14 november 1944 en z.d.
ODAfschrift van rapport, voor HM de Koningin, gebaseerd op de vertrouwelijke nota inzake de illegaliteit in Nederland van mr. dr. G.J van Heuven Goedhart, gedateerd juni 1944, Londen, 26 augustus 1944.
ODRapport betreffende hetgeen mij van de OD in Nederland bekend is en enkele andere bijzonderheden, door mr. C.H.J.F. van Houten, 16 juni 1943.
ODVerslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met een aantal functionarissen Gewest XII OD, gehouden op 22 november 1947 te Haarlem, z.d.
OD“Reserveofficier schuldig aan de dood van een OD-groep” krantenartikel, z.d.
ODVerslag van de bijeenkomst van de Enquetecommissie met voormalige commandanten en medewerkers Gewest XVI, Breda, van de OD, gehouden op 29 november 1947.
ODKopie van brief van gewestelijk sabotagecommandant XVI aan Districtcommandant T XVI en boek De Scherpe bocht.
ODUitgegane stukken gewestelijke commandant XIX, behorende tot archief districtscommandant Panningen, betreffende schema van werkzaamheden van de plaatselijke militaire commissaris op eerste mobilisatiedag, aanwijzing werving en indeling, verhouding OD tot Bijzondere Vrijwillige Landstorm en Hulppolitie, bekendmakingen, augustus – 15 september 1944.
ODAantekening inzake kwestie OD zendernet.
ODStukken, kaarten en tekeningen afkomstig van Algemeen Hoofdkwartier van de OD en Staf Gewest X sectie V, [1944 – 1945].
ODUitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 – 16 maart 1945.
ODStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I – 2, betreffende onder andere distinctieven, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, OD, Raad van Verzet, deltavorming, richtlijnen, geschiedschrijving, organisatie, taken BNS, bevelsverhoudingen, Strijdend Gedeelte, Bewakingstroepen, positie van leden BNS, 1 februari 1944 – 1 april 1945.
ODStukken uitgegaan van Hoofdkwartier Gewest XI sectie I-1, behorende tot archief Gewest XI, 22 juli 1944 – 30 maart 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in