Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
208 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 208 gevonden
TrefwoordBeschrijving
KP (Knokploegen)De Zwerver, 21 september 1945.
KP (Knokploegen)De Knokploegen van Zwarte Kees. Zie 1973, z.d.
KP (Knokploegen)“In de schaduw van de illegaliteit”, artikel in de Friese editie van Je Maintiendrai, 12 januari 1946.
KP (Knokploegen)“In memoriam Freerk Postmus (Jan de Groot)”, in De Zwerver,6 september 1947.
KP (Knokploegen)“In memoriam L. Heidema”, artikel in De Zwerver, augustus 1946
KP (Knokploegen)“De Stoottroepen”, artikel van kapitein S. de Groot in De Zwerver, 6 september 1947
KP (Knokploegen)“De taak der Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers-Landelijke Knokploegen”, artikel in De Zwerver, 6 september 1947.
KP (Knokploegen)“In memoriam P. Blom, (Sjors)”, krantenartikel, [juni 1945].
KP (Knokploegen)“Petrus A rnoldus Prinssen”, artikel in De Zwerver, 12 juli 1947.
KP (Knokploegen)“In memoriam Johannes ter Horst en Geert Schoonman”, in De Zwerver, juni 1947.
KP (Knokploegen)“Gevangenisdeuren zwaaien open” [de Koepel, Arnhem], artikelen door Joh. Van Hulzen en Ad Goede in De Zwerver, [1947.]
KP (Knokploegen)“Wim Lindenborn (Pim)”, artikel, z.d.
KP (Knokploegen)“William is oké”, artikel in De Zwerver, 13 september 1947.
KP (Knokploegen)“Iets uit de verzetsstrijd van de Achterhoek. Een Nederlandse officier die de betekenis van zijn eed verstond”. Reserve luitenant G.J. van den Boogerd, De Vrije Stemmen, 1944.
KP (Knokploegen)[Bekendmaking en programma] “Reünie Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers - Landelijke Knokploegen te Well op 14 en 15 augustus 1947”, artikel, z.d.
KP (Knokploegen)“Hubert Josef Dyonisius Hamers (Huub)”, artikel, z.d.
KP (Knokploegen)“Onze gevallen verzetsmensen. De 3 droppers. Belevenissen van de Bergse Knokploegen. De slag om Woensdrecht”, artikelen in herdenkingsnummer De Avondster, 3 mei 1946.
KP (Knokploegen)“S. Esmeyer, een der onvergetelijke leiders van Nederlands vrijheidsstrijd”, artikel in De Avondster, 27 maart 1947.
KP (Knokploegen)“Een levend monument. Kampen lost een ereschuld in” (Marinus Post), artikel in De Zwerver, april 1947.
KP (Knokploegen)“Ruurd de Bruin”, artikel, z.d.
KP (Knokploegen)“In memoriam D.J. Buis”, krantenartikel, 1945.
KP (Knokploegen)“In memoriam Allert Elema”, krantenartikel, z.d.
KP (Knokploegen)“Via de Sliedrechtse crosslinie de vrijheid tegemoet”, artikel in Merwestreek, 31 januari 1947.
KP (Knokploegen)Verslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden Gewest XIII, OD, ‘s-Gravenhage, 7 oktober 1947.
KP (Knokploegen)Aantekeningen uit lijsten van aanwinsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende Westerbork, Leiden, Schiedam, Limburg, Broek op Langendijk, Vlodrop, Noord - Limburg en aangrenzend Duitsland, Roermond, Rotterdam, Noord-Holland, de Oranje-Garde, 1942 – 1945, 1947.
KP (Knokploegen)“Belevenissen uit het Westlandse verzet”, artikelen in De Westlander, 7 december 1945 – 14 juni 1946.
KP (Knokploegen)“In memoriam oom Gert, Gerrit Jan van den Boogerd”, krantenartikel, 1947.
KP (Knokploegen)“Een man van twaalf ambachten ontwierp een gebouw van 13 mogelijkheden. De plannen van Matthias Basten, Inspecteur Oogsvoorziening (pastoor P.C. van Enckevort)”, artikel in Dagblad voor Noord-Limburg, 2 december 1946.
KP (Knokploegen)“In memoriam Geert Kok”, artikel, oktober 1947.
KP (Knokploegen)“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, [april 1944 in de Achterhoek] artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, 1947.
KP (Knokploegen)Formulier en rapport van aalmoezenier H.C.A. Baljon, 21 – 22 oktober 1947.
KP (Knokploegen)Formulier van Ministerie van Oorlog, Generale Staf, sectie VIII (krijgsgeschiedenis), bureau D1, betreffende reserve tweede-luitenant der Artillerie R.K. van Italië, lid van verzetsgroep Natura, Landelijke Knokploeg Haarlemmermeer, Landelijke Knokploeg Haarlem, Arnhem, 14 november 1947.
KP (Knokploegen)“Westlandsche Bertus” (Leendert Martinus Valstar), artikel in Trouw, 2 augustus 1945.
KP (Knokploegen)“Een herinnering aan de droeve dagen van de Twentse Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en landelijke Knokploegen. De herbegrafenis van Geert Schoonman en Bernard Evers”, artikel in De Zwerver, 15 november 1947.
KP (Knokploegen)Foto’s van een stuk betreffende burgerverzetsgroepen, in bezit van majoor G. Bensen te Heerlen, z.d.
KP (Knokploegen)De Zwerver, 29 november 1947.
KP (Knokploegen)Verslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met een aantal functionarissen Gewest XII OD, gehouden op 22 november 1947 te Haarlem, z.d.
KP (Knokploegen)“Drie helden Pieter van der Puyl Rotterdam, Pieter Johannes van der Meer Capelle a.d. IJssel, Cornelis Diteweg Amsterdam”, (de schietpartij bij de tunnel Blijdorp Rotterdam 23 oktober 1944), artikel in Trouw, 25 juni 1945.
KP (Knokploegen)“Uit de gevangenis bevrijd. Knokploegoverval met schitterend resultaat” (aan de Noordsingel te Rotterdam), artikel in De Rotterdammer, 25 augustus 1946
KP (Knokploegen)Artikelen betreffende de voorlopige bijzetting van Marinus van der Stoep (Rob) en Frits Rudolf Ruys (Mackaay) op de algemene begraafplaats Crooswijk te Rotterdam, in Nationale Rotterdamsche Courant, Het Vrije Volk, Trouw, Maasbode, De Nieuwe Nederlander, 14 september 1946
KP (Knokploegen)Artikelen betreffende de begrafenis van J. van Bijnen (Frank) op de algemene begraafplaats te Driebergen, in Rotterdammer, Maasbode, Trouw, 25, 28, 30 juli 1945.
KP (Knokploegen)Controleur door leden van de Knokploeg gedood, krantenartikelen, 7 en 12 juli 1945.
KP (Knokploegen)Samenwerking tussen politie, Militair Gezag BNS en politieke opsporingsdienst te Rotterdam, artikelen, juli 1945.
KP (Knokploegen)“Koningin ontving illegale werkers”, artikel in Trouw, 10 juli 1945.
KP (Knokploegen)Verslag van de bijeenkomst van de enquetecommissie met voormalige commandanten en medewerkers Gewest XVI, Breda, van de OD, gehouden op 29 november 1947.
KP (Knokploegen)Stukken van commandant BNS District II, Panningen, betreffende onder andere rangonderscheidingstekens, dankbetuigingen van geallieerde commandanten, Kessel, Maasbree, Baarloo, Meijel, Sevenum, Helden, Panningen, Beringen, Grashoek, 12 mei 1944 – 28 maart 1945.
KP (Knokploegen)Foto’s van stukken afkomstig van majoor J.R.P. Crasborn, Heerlen, 21 december 1944 en z.d.
KP (Knokploegen)Stukken betreffende kapitien W. Boot, Hoeksche Waard West, 10 maart, 28, 29 mei, 1 juni 1945 en z.d.
KP (Knokploegen)Uitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 – 16 maart 1945.
KP (Knokploegen)Stukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, 14 april – 14 augustus 1944.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in