Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 289 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire districtscommandant I aan gewestelijke commandanten, hoofdsectie XII, betreffende oorlogsbuit, 9 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOpgave van Gewest I Friesland betreffende taken en organisatie BNS in Friesland, 27 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewest I Friesland aan majoor Borghouts betreffende overgang BNS naar andere onderdelen, 27 juni 1945
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf Gewest I betreffende inzet voor Nederlands Indië van Friese BNS, 3 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief Gewestelijke Staf, chef-staf BNS, aan Bewakingscompagnie vliegveld (voormalig 3 compagnie Coast-Guard), betreffende liquidatie genoemde compagnie, OVW-ers, Militair Gezag, hulppolitie, 3 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant Gewest I betreffende personalia, 3 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan o.a. gewestelijke commandanten I – XIV, betreffende uitzending naar Indië, 27 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief gewestelijke trainingsofficier, Gewest Friesland, N.J. de Koning te Oosterwolde, aan BNS, hoofd afdeling Centraal Bureau Militaire Opleidingen te Apeldoorn 9 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief gewestelijke trainingsofficier, Gewest Friesland, N.J. de Koning, aan BNS, hoofd afdeling Centraal Bureau Militaire Opleidingen te Apeldoorn 9 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf gewestelijke commandant I aan hoofd Staf BNS betreffende terechtstellingen door Duitsers, 18 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van regionaal betaalmeester voor Groningen en Friesland, reservekapitein der Militaire Administratie, W.J. van Kerkvoort, aan commandant BNS in Friesland, betreffende demobilisatie administratief personeel, 24 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief aan BNS van chef-staf Gewest I betreffende personalia, 1 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van commandant Depot Bataljon Gewest I, Friesland, aan commandanten van de keuringsploegen betreffende discipline, 3 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau Friesland aan betreffende opheffing BNS, 3 oktober 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende toewijzing benzine aan BNS, 10 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief gewestelijke trainingsofficier, Gewest Friesland, aan BNS, hoofd afdeling Centraal Bureau Militaire Opleiding, 6 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I, A. Meyer, aan BNS, betreffende intrekking ontslagaanvrage schrijver, 4 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef Gewestelijke Staf I betreffende zuiveringsbevel I van de opperbevelhebber BNS, 16 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende mededelingen aan de pers, 25 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende controle geallieerde wagens door bewakingstroepen, 25 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOpgave van taken in de verschillende Districten van Gewest I, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van Gewest I, Friesland, Gewestelijke Staf, encadreringsofficier, aan alle districtscommandanten, betreffende in Friesland gevormde eenheid BNS-vrijwilligers voor Nederlandse-Indië, 27 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende organisatie BNS Friesland, 27 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende benoeming functionaris uit de BNS bij registratie van het kaderpersoneel der KL, 28 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef-staf BNS betreffende instructies voor arrestaties, 30 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van de gewestelijke commandant I betreffende bemiddeling bij overgang leden BNS naar de burgermaatschappij, 3 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef-staf BNS betreffende church-parade in Friesland, 8 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf BNS aan districtscommandant betreffende incidenten met vuurwapens in Leeuwarden, 9 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf Gewest I, kapitein Camping aan districtscommandant betreffende tijdelijk met verlof sturen van OVW-ers, 9 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef-staf Gewest 1 betreffende aanmelding en registratie van kandidaten voor de BNS, 12 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant BNS Friesland aan opperbevelhebber BNS betreffende ontslagaanvrage schrijver, ontwapening BNS, Harlingen, Militair Gezag, 13 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef-staf BNS Gewest Friesland betreffende aanmelding OVW-ers, 12 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende behandeling van leden van de Nationaal Socialistische Beweging en collaborateurs door de BNS, 19 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrieven van Gewestelijke Staf BNS aan districtscommandanten II, III, IX en X betreffende churchparade, 14 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef-staf gewestelijke commandant I betreffende oprichting sectie documentatie, 26 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van E. Bultsma betreffende richtlijnen van de sectie documentatie in Friesland, 29 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van commandant radiopost Gewest I betreffende bijzonderheden over de radiodienst, 5 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerslag van de vergadering van functionarissen van de BNS gehouden te Leeuwarden op 23 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVan de gemeentelijke commandant BNS aan DistrictVII betreffende waardering voor R. Kuipers, plaatsvervangend gemeentelijke commandant van Franeker, 11 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAlgemene consignes voor de wacht Burmaniahuis, 23 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVan off. Kw. M.F.C. 24 aan Schalkwijk betreffende waardering Schalkwijk en BNS Leeuwarden, 22 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCorrespondentie tussen districtscommandant IV en chef-staf IV naar aanleiding van mislukte dropping bij Sloten, april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewest Friesland, commandant District IX, aan hoofd afdeling BNS, betreffende bouw noodbrug bij Oudeschouw over de Wetering, Akkrum, 1 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBevrijding van Harlingen. Stukken betreffende Ministerialrat Ross, tijdens de Duitse bezetting Beauftragte des Reichskommissars in Friesland, 18 en 25 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewestelijke Staf sectie II aan districtscommandanten, 28 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSLijst met namen van waarnemend burgemeesters in Friesland, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport over het bij vergissing doodschieten van een krijgsgevangen Russische officier, 29 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAdvertentie. Bovendien brief over Ggezagsbataljons en Llichte Infanteriebataljons, 24 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende de bij Veenhuizen op 8 oktober 1944 gedropte sergeant N.J. de Koning en Special Air Service paratrooper R.I. Greenwood, vanaf die datum werkzaam als instructeurs bij de BNS in het Gewest Friesland, 22 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOpgave aantal leden BNS op Terschelling, 12 september 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in