Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 289 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijk commandant I betreffende tactische aanwijzingen voor gevechtsgroepen, 14 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrieven van gewestelijke commandant I aan alle districtscommandanten betreffende voorbereiding operatiën, 21 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Hoofd sectie III aan districtscommandant VIII betreffende maatregelen om fouten en tijdverlies in de doorzending van poststukken te voorkomen, 23 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan districtscommandant VIII betreffende operatieplannen districtscommandant VIII, 25 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSDagorder van gewestelijke commandant I aan de Friese BNS betreffende richtlijnen voor het komende jaar, 6 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan Hoofd sectie X, districtscommandant V betreffende luxe auto voor districtscommandant VIII, 24 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de districtsoperatieleider aan alle gemeentelijke commandanten c.q sectie- en groepscommandanten en sabotagegroepen betreffende verzorging wapens, 24 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan districtsoperatieleider VIII betreffende bespreking operatieplan Arnoud, 26 janusari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van waarnemend districtsoperatieleider VIII aan commandant gevechtsgroep betreffende organisatie BNS, 2 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrieven van sectie IV, District VIII aan districtscommandant VIII en sectie VII en VIII 8 betreffende personen die gevaar lopen na de bevrijding, 7 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van districtsoperatieleider VIII betreffende opgave van wapens en munitie, 7 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van waarnemend districtsoperatieleider VIII aan alle gemeentelijke commandanten betreffende richtlijnen bij arrestatie leden van de gevechtsgroepen, 26 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie III aan districtscommandant VIII betreffende post en ordonnansdienst naar de Districten in Gewesten die nog niet volledig bevrijd zijn, 17 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van commandopost VIII betreffende militaire inlichtingen, 24 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan sectie IV betreffende militaire inlichtingen overzicht bezettingstroepen, 9 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrieven van sectie IV districtscommandant VIII aan sectie IV betreffende militaire inlichtingen over de vijand, 9 en 24 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOverzicht van rangonderscheidingen voor militairen in burger, alsmede onderscheidingstekenen voor functionarissen bij de Gewesten, die in mei 1940 niet in militaire dienst waren, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende rangonderscheidingstekenen, 27 oktober 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSHandleiding voor theorie gevechtsgroepen, 17 oktober 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan alle districtscommandanten betreffende organisatie BNS in Friesland, 7 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I en van plaatselijke commandant Knokploegen betreffende aanvullende dagorder commandant BNS, 4 november 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de commissaris van de provincie Friesland aan de burgemeesters in de provincie betreffende de arbeidsinzet, 6 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport over de overval in Bozum op een aantal zwarthandelaren, 20 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende instructies voor gevechtsgroepen, 21 oktober 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van L. Miedema aan B. Tuinstra betreffende behandeling Miedema door de BNS, 1 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van de gewestelijke commandant I betreffende het verhinderen dat personen zich verder dan 6 km van hun gemeente begeven, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende legitimatiebanden, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan alle gemeentelijke commandanten District VIII betreffende taken BNS in District VIII Gewest I, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de gewestelijke commandant I betreffende het sturen van Russische, Franse, Belgische en Poolse krijgsgevangenen naar de Field Security, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende sterkte opgave sabotage en gevechtsgroepen, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef-staf Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, aan alle millitaire commissarissen betreffende het organiseren van de maatregelen welke tegen politiek verdachte personen dienen te worden getroffen in het nog te bevrijden gebied, 4 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd Staf BNS aan gewestelijke commandant sectie I betreffende steun van BNS aan Royal Air Force, 16 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewest I Friesland betreffende organisatie BNS, 23 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant I, hoofd sectie XII aan hoofd sectie XII Gewest I betreffende voeding BNS, 5 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende benoeming hoofd sectie XII, 13 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van districtscommandant I betreffende ontslag leden BNS die na de bevrijding zijn aangenomen, 18 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief betreffende rantsoenering BNS, 29, 30 en 31 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire gewestelijke commandant I, hoofd sectie XII, aan districtscommandanten betreffende oorlogsbuit en voeding BNS, 23 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOpgave van sterkte gevechtsgroepen, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van hoofd sectie XII betreffende intendance en voeding, 30 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I, hoofd sectie III, aan alle verplegingsofficieren betreffende verpleging bewakingstroepen en geïnterneerden, 7 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant I, Dokkum, aan Gewestelijke Staf, sectie XII, Leeuwarden, betreffende oorlogsbuit in District I. Dokkum, Ferwerderadeel, Hallum, Dantumadeel, Rinsumageest, Oostdongeradeel, Oostmahorn, Westdongeradeel, Holwerd, Nes, Kollumerland, 17 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire disrictscommandant I, aan o.a. gewestelijke commandanten, betreffende oorlogsbuit en financiën, met aantekeningen, 23 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van districtscommandant I, aan plaatselijke commandanten betreffende oorlogsbuit, met aantekeningen, 9 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie XI BNS aan Afwikkelingsbureau BNS District 1 te Dokkum betreffende de uitreiking van een herinneringsteken, 18 september 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOverzicht van hoofd Afwikkelingsbureau BNS te Dokkum aan hoofd sectie IX, sociale zaken Gewest I, Leeuwarden betreffende gewonden in District I, 28 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant I aan de gemeentelijke commandant betreffende distributie voeding BNS, 25 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire District I, hoofd sectie XII, aan alle gewestelijke commandanten betreffende oorlogsbuit, sterkte gevechtsgroepen en voeding, 19 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie XII District 1 aan alle gewestelijke commandanten betreffende intendance en voeding BNS, 19 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire districtscommandant I, sectie V, aan gewestelijke commandanten, betreffende oorlogsbuit en verkeersobstakels, Dokkum, 16 april 1945.
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in