Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 289 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van luitenant-kolonel mr. C. v. Houten aan majoor H. Voûte betreffende door de BNS naar Engeland gestuurd fotomateriaal, met bijlagen, 25 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de heer Kreuzen aan de heer Landree betreffende film over de bevrijding van Laren, mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSEen opgave van fotografen die fotowerk hebben verricht t.b.v. de illegaliteit en enige van hen, later voor de BNS, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van “Frank” aan “Peter” over de gebeurtenissen in Nederland, 16 oktober 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSOpgave van gewestelijke commandant Gewest I aan BNS betreffende namen Gewest I, 27 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en de sterkte van de BNS per Gewest, 1 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAanbiedingsbrief hoofd Centraal Bureau Militaire Opleiding, majoor Special Forces, J. Staal, aan onder andere chef-staf BNS, kolonel P.L.G. Doorman, bij ontbrekende kopie weekrapport gewestelijke trainingsofficier Friesland, eerste-luitenant de Koning, 30 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef Gewestelijke Staf I aan alle districtscommandanten betreffende zuivering BNS, 16 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van chef Gewestelijke Staf betreffende distinctieven, transport en organisatie BNS, 29 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van hoofd sectie III betreffende regeling spoedpost op paasdagen, 28 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende verstrekking vet aan sabotagegroepen en koeriersters, 13 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSEen cijfervierkant, 27 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende mededeling Algemeen Hoofdkwartier van de OD over taak BNS, 22 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie III aan hoofd sectie XII betreffende codering, 28 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant 1 aan hoofd sectie XII betreffende codeschrift, 20 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan de familie Douwe Egberts, Joure betreffende sterkte opgaven Districten van Gewest I, 1 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende benoeming, 13 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van District VI aan hoofd sectie XII betreffende extra voeding sabotagegroepen, 16 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van District V aan hoofd sectie XII betreffende voeding en sterkte sabotagegroepen, 6 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan hoofd sectie XII waarbij het gebruik van code naar voren komt, 28 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan hoofd sectie XII in District X betreffende indeling Gewest I, 22 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van commandant District VIII aan sectie XII betreffende benoeming in District VIII, 24 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Henk Visser aan gewestelijke commandant I betreffende verdeling Gewest I, 23 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van hoofd sectie III betreffende de postverbindingen van de Staf naar de districtscommandanten, 27 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef Gewestelijke Staf (Oom Piet) aan sectie XII betreffende aanvragen bonkaarten, 27 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRegeling van de gewestelijke commandant I betreffende het verkrijgen van levensmiddelen voor illegale doeleinden, 1 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van District VIII aan hoofd sectie XII betreffende opgeslagen levensmiddelen in District VIII, 2 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende bevelvoering BNS in Gewest I, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van Gewestelijke Staf der BNS, sectie documentatie betreffende documentatie over Friesland, mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van districtsoperatieleider II betreffende dropping, 12 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport van sectie Iia, bewapening, Gewest I betreffende de bevoorrading uit de lucht met geallieerde wapens en munitie sinds januari 1945 op afwerpterreinen, 2 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van BNS, Gewest I, sectie documentatie aan alle Districten en sectiehoofden van de Gewestelijke Staf betreffende materiaalverzameling voor documentatie Friesland, 31 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerzoek om G.Th. Lemson-Martin van Maastricht naar Friesland te laten reizen. z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van waarnemend districtscommandant X (Leeuwarden), E. Wassenaar, betreffende leden van gevechtsgroepen, welke onder andere 13 april 1945 bij Dronrijp zijn dood geschoten en die in aanmerking komen voor het BNS Herinneringskruis, 12 november 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAanbiedingsbrief van waarnemend districtscommandant X (Leeuwarden), E. Wassenaar, aan BNS in afwikkeling, Hoofdkwartier Apeldoorn, bij ontbrekende kaarten en lijst betreffende personen welke in aanmerking komen voor het Herinneringsinsigne,15 november 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van CP VIII, District VIII o.l. hoofd sectie III Districtstaf betreffende verbindingen, 2 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief over de taak van de BNS, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant OD betreffende OD aldaar, 9 september 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VI aan districtscommandant VIII betreffende Doeke Odinga te Lions of Baard, 3 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant OD Gewest I betreffende maatregelen die de OD moet nemen om acties van de Duitsers zoveel mogelijk te neutraliseren, 16 oktober 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant OD Gewest I betreffende aanvulling en wijziging op instructie districtscommandant en OD, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van districtscommandant VIII betreffende alarm en de maatregelen die daarbij genomen dienen te worden, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van de gewestelijke commandant I betreffende werkwijze voor en uitvoering van sabotage, 16 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van de gewestelijke commandant I betreffende richtlijnen voor sabotage, 17 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSPlan voor de sabotage van het vrij spoorwegverkeer, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van gewestelijke commandant I betreffende richtlijnen, december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I BNS aan District VIII betreffende benoeming van districtsoperatieleider BNS en toetreding van groep blauw van OVW-ers in de BNS als gevechtsgroep, 7 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende salarissen, 4 – 21 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief aan alle districtsoperatieleiders betreffende het dragen van rangonderscheidingstekens, 2 november 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSCirculaire van de gewestelijke commandant I betreffende benoemingen, organisatie en bevelvoering BNS in District VIII, 7 december 1944.
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in