Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
702 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 702 gevonden
TrefwoordBeschrijving
BewapeningUitgegane post van Staf BNS, Sectie III aan verbindingsofficieren en anderen betreffende onderwerpen van algemene aard, 2 februari – 10 juni 1945.
BewapeningEnkele gecyclastyleerde stukken bestemd voor de hoofd en verbindingsofficieren o.a inzake het inleveren van wapen, 7 juni – 27 oktober 1945.
BezoldigingEen aantal stukken, behorende tot het archief hoofd Staf BNS, december 1944 – mei 1945.
BezoldigingTelegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
BezoldigingTelegrammen “From Buma to London” van behorende archief hoofd Staf BNS met betrekking onder andere op bezoldiging BS, 18 februari – 21 april 1945.
BezoldigingAfschriften uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, betreffende Noord Brabant. Met inventaris, 20 december 1944 – 31 januari 1945.
BezoldigingAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 1 juni 1945.
BezoldigingAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS, 1 – 15 juli 1945.
BezoldigingAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS, 16 – 31 juli 1945.
BezoldigingAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS, 1 – 25 september 1945.
BezoldigingEen aantal kopiebrieven en instructies inzake de bezoldiging bij de BS. Administratie-voorschriften (n.b. zie ook: administratie) Afkomstig uit archief Staf BS sectie 3, 19 oktober 1944 – 1 januari 1945.
BezoldigingStukken, afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant J.K. Govers, 1 november 1944 – 10 september 1945.
BNSStukken algemene correspondentie afkomstig van en verzonden aan Sectie G III BNS onder andere; autovordering; wapens in bezit van burgers aanwijzing aan verbindingsofficieren, inzake Duitse legergoederen in dumps, juli en augustus 1945.
BNSStukken behorende tot archief verbindingsofficieren Staf BNS,13 maart – 25 juli 1945.
Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO)Telegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS, Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)In- en uitgegane stukken van hoofd afdeling BNS, betreffende onder andere telegrammen prins Bernhard, Miki, BI, OD, schuilnamen, Oranje-Nassau Regiment, reis Eduard van Groep Albrecht, 3 januari – 6 april 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)Telegrammen “Northaw” naar Londen, behorende tot archief hoofd Staf BNS, Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)Afschriften uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, betreffende Noord-Brabant. Met inventaris, 20 december 1944 - 31 januari 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)Enkele stukken en formulieren bij zendingen van BI.
Bureau Inlichtingen (BI)Stukken door BI toegezonden aan prins Bernhard met gespecificeerde opgaven 9 april – 4 mei 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)Uitgane stukken van BS behelzende militare inlichtingen over de toestand in maart – april 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)Een aantal kopien van brieven aan het BI, o.a documenten van de vijand en van de collaboraturs IV 1945, afkomstig uit archief Staf BNS afdeling BS, sectie III, 8 februari, 11 april 1945.
Bureau Inlichtingen (BI)Correspondentie van en aan ZKH prins Bernhard, Staf BNS van algemene aard,16 februari – 2 oktober 1945.
Bureau Nationale VeiligheidEnige correspondentie gericht aan Bureau Nationale Veiligheid verbindingsofficier o.a inzake de bewaking van het Henton gebouw door de BS. Afkomstig uit archief Staf BNS van de afdeling BS, Sectie III, 16 juli 1945 – 6 september 1945.
Burgerlijk BestuurTelegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS, Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
Burgerlijk BestuurStukken, onder andere fotokopieën, betreffende vertrouwensmannen, besluit handhaving openbare orde en organisatie van de politie, plan van voorbereiding voor een coördinatie van het Militair Gezag en het Civiel Bestuur, alsmede overzicht betreffende het besluit van de Contactcommissie inzake de door de Duitsers opgelegde algemene arbeidsinzet van alle mannen van de lichtingen 1905 – 1928, 27 december 1944 – 20 februari 1945.
CapitulatieBelangrijke stukken behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS met betrekking tot de onderhandelingen ten aanzien van de dropping van voedsel en de capitulatie der Duitse troepen in Westelijk Nederland, 1945.
CapitulatieIngekomen en parafrases van telegrammen, voorzien van het stempel van BI, bestemd voor ZKH prins Bernhard en Van Houten, alsmede lijst met ingekomen telegrammen uit bezet gebied. Met inventaris, 9 april 1944 – april 1945.
CapitulatieStukken behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS, december 1944 – mei 1945.
CapitulatieTelegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS, Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
CapitulatieTelegrammen “Londen naar Brussel”, uit het archief van het hoofd Staf BNS, 27 april – 26 juni 1945.
CapitulatieTelegrammen “From Northaw to Nelson” behorende tot het archief van het hoofd Staf BNS onder andere betreffende capitulatie, 29 april – 18 mei 1945.
CapitulatieTelegrammen “From Londen to Northaw”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 9 – 23 mei 1945.
CapitulatieTelegrammen “From London to Northaw”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 23 november 1944 – 13 augustus 1945.
CapitulatieTelegrammen met betrekking tot verschillende onderwerpen, april 1945.
Centrale Inlichtingen-dienst (CID)Stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, met name aan BNS, uit archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 september 1944 – 24 maart 1945.
Codes en SchuilnamenIn- en uitgegane stukken van hoofd afdeling BNS, betreffende onder andere telegrammen prins Bernhard, Miki, BI, OD, schuilnamen, Oranje-Nassau Regiment, reis Eduard van Groep Albrecht, 3 januari – 6 april 1945.
Commandant BNS (CBS)Telegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
Commandant BNS (CBS)Uitgegane brieven behorende tot het archief van hoofd Staf BNS. De stukken hebben gedeeltelijk betrekking op commandant BNS (zie aantekeningen voorin), afschriften, 16 – 31 juli 1945.
Commandant BNS (CBS)Telegrammen “From London to Breda”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 17 februari – 28 april 1945.
Commandant BNS (CBS)Telegrammen “From London to Northaw”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 23 november 1944 – 13 augustus 1945.
Commandanten (nominatieve opgave)Afschriften uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS, betreffende Noord-Brabant. Met inventaris, 20 december 1944 – 31 januari 1945.
Commandanten (nominatieve opgave)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
Contact-commissie der illegaliteitGegevens over illegale persorganen, 1944 – 1945.
Contact-commissie der illegaliteitStukken, onder andere fotokopieën, betreffende vertrouwensmannen, besluit handhaving openbare orde en organisatie van de politie, plan van voorbereiding voor een coördinatie van het Militair Gezag en het Civiel Bestuur, alsmede overzicht betreffende het besluit van de Contactcommissie inzake de door de Duitsers opgelegde algemene arbeidsinzet van alle mannen van de lichtingen 1905 – 1928, 27 december 1944 – 20 februari 1945.
DeltavormingIngekomen en parafrases van telegrammen, voorzien van het stempel van BI, bestemd voor ZKH en Van Houten, alsmede lijst met ingekomen telegrammen uit bezet gebied. Met inventaris, 9 april 1944 – april 1945.
DeltavormingTelegrammen “From London to Breda”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 17 februari – 28 april 1945.
DeltavormingTelegrammen “From London to Northaw”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 23 november 1944 – 13 augustus 1945.
DeltavormingZes “Minutes of joint planning meeting at 3 Special Forces Office” over zones en verbindingen, 29 december 1944 – 25 maart 1945.
DeltavormingFotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris oktober – november 1944.
123...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in