Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
252 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 252 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Inlichtingen over de vijandStukken betreffende inlichtingengroepen, behorende tot Gewest XIII B, 24 september 1944 - 4 mei 1945.
Inlichtingen over de vijandRapporten betreffende weg- en spoorverkeer van onder andere Duitse Wehrmacht, afkomstig van posten Zoetermeer, Hazerswoude, Nootdorp, alsmede posten 1 en 4, 26 januari – 1 april 1945.
Inlichtingen over de vijandRapporten betreffende onder andere vliegende bommen, behorende tot archief Gewest XIII B, 3 februari - 28 april 1945.
Inlichtingendienst BNSRapporten van inlichtingenpost 11, Gewest XIII B, 17 november 1944 – 2 mei 1945.
Inlichtingendienst BNSRapporten en berichten van de Inlichtingendienst Gewest XIII B, 31 januari – 6 mei 1945.
Inlichtingendienst BNSStukken van Inlichtingendienst Zoetermeer, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 september 1944 – 27 april 1945.
Inlichtingendienst BNSBerichten van OD Inlichtingendienst Bleiswijk, 6 maart – 27 april 1945.
Inlichtingendienst BNSStukken betreffende Districten Nootdorp, Pijnacker, Hazerswoude, behorende tot Gewest XIII B, 27 december 1944 – 26 april 1945.
Inlichtingendienst BNSBerichten van post Dr. Bavinckschool, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 maart – 30 april 1945.
Inlichtingendienst BNSBerichten van onder andere “G, R, B”, aan “E”, behorende tot archief Gewest XIII B, 2 februari – 25 april 1945.
Inlichtingendienst BNSRapporten behorende tot archief Gewest XIII B, 29 december 1944 – 27 april 1945.
Inlichtingendienst BNSStukken betreffende inlichtingengroepen, behorende tot Gewest XIII B, 24 september 1944 – 4 mei 1945.
Inlichtingendienst BNSRapporten betreffende weg- en spoorverkeer van onder andere Duitse Wehrmacht, afkomstig van posten Zoetermeer, Hazerswoude, Nootdorp, alsmede posten 1 en 4, 26 januari – 1 april 1945.
Inlichtingendienst BNSRapporten betreffende onder andere vliegende bommen, behorende tot archief Gewest XIII B, 3 februari – 28 april 1945.
Inlichtingendienst BNSKaarten en situatieschetsen, behorende tot archief Gewest XIII B, 19 april 1944 – 21 maart 1945
InstructiesStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
InstructiesRapport van districtscommandant Delft betreffende militaire versterkingen in District Delft, alsmede circulaire van gewestelijk commandant Strijdend Gedeelte XIII (Peter Noord) aan alle districtscommandanten betreffende algemene instructie voor leden BNS, alsmede circulaire van militaire commissaris voor Leiden, majoor mr. F.P.E. Bloemarts, aan onder andere plaatselijke Districtcommandant te Delft, betreffende het verbod te beschikken over door de Duitsers achtergelaten inrichtingen en voorwerpen, 16 april – 26 mei 1945.
InstructiesRichtlijnen betreffende optreden Strijdend Gedeelte BNS, behorende tot archief Gewest XIII B, 9 april 1945.
InstructiesUitgegane bevelen van sectie I-1, Gewest XIII B, 11 mei – 19 juli 1945.
InstructiesStukken van Sectie I-2 van Gewest XIII B, betreffende, instructies, opgave personeel, opleiding, oprichting Zuiveringscommissie voor de BNS, parades, recrutering manschappen voor bezetting van Duitsland en voor de oorlog in Insulinde, toetreding OVW-ers tot de KL, verlofregeling, 15 mei – 10 juli 1945
InstructiesUitgegane stukken van sectie III, Gewest XIII B, 6 april – 14 mei 1945.
InstructiesStukken behorende tot archief sectie III C, Gewest XIII B, betreffende bewapening, 12 juni 1945 – 25 juni 1945.
InstructiesStukken behorende tot archief Strijdend Gedeelte, Gewest XIII B, 3 april – 6 juni 1945.
InstructiesBerichten en bevelen van Districtscommando Delft, sectie I-1, 20 oktober 1944 – 26 april 1945.
IntendanceStukken betreffende voeding, behorende tot archief Gewest XIII B, 4 april – 9 oktober 1945.
IntendanceIngekomen stukken, depot XII, Leiden, verplegingsofficier, 27 augustus 1945 – 27 april 1946.
IntendanceUitgegane stukken, depot XII, Leiden, verplegingsofficier, 17 oktober 1945 – 6 februari 1946.
IntendanceVoeding, depot XII, Leiden, 4 september 1944 – 11 oktober 1945.
Klachten over de BNSAanbiedingsbrief van Militair Gezag, bureau contact BNS, sous chef-staf Militair Gezag, kolonel jhr. P.J. Six, aan gewestelijke commandant BNS XIII, bij rapporten betreffende misstanden in Gewest XIII, behorende tot archief Gewest XIII, juni 1945.
Klachten over de BNSStukken behorende tot archief commandant Gewest XIII B, Delft, 1945.
Klachten over de BNSStukken behorende tot archief bewakingstroepen, Gewest XIII B, 3 april - 4 juni 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen. Stukken betreffende het District Rijnstreek, onder andere Woubrugge, 15 juni 1945 en z.d.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Stukken betreffende het District Rijnstreek, onder andere Woubrugge, 15 juni 1945 en z.d.
Liquidatie door DuitsersStukken behorende tot archief commandant Gewest XIII B, Delft, 1945.
Liquideringsacties door illegaliteitStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
Medische Dienst en KeuringStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
Medische Dienst en KeuringStukken betreffende geneeskundige dienst, Gewest XIII B, 8 mei – 8 september 1945.
Medische Dienst en KeuringStukken behorende tot archief districtscommandant Bewakingstroepen Rijnstreek te Alphen a/d Rijn, 18 mei – 21 augustus 1945. Met inventaris en cahier.
MGStukken betreffende censuur op daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen in District Delft, 29 mei, 21 juni 1945.
MGStukken, behorende tot archief Gewest XIII B, betreffende Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Valkenburg, 14 mei – 26 juni 1945.
Militaire Politie (MP)Stukken van Militaire Politie, District Leiden, Gewest XIII, 11 juni – 10 november 1945.
Militaire Politie (MP)Stukken betreffende Militaire Politie, Districten Delft, Gouda, 9 augustus – 4 september 1945.
ODStukken behorende tot archief Bewakingstroepen, Gewest XIII B, 3 april – 4 juni 1945.
ODKaart OD District Delft, met legenda in engelse taal, z.d.
ODStukken van OD Delft, behorende tot archief Rijnstreek, onder andere betreffende benoeming plaatselijke commandant, maart - september 1944.
ODStukken betreffende het District Rijnstreek, onder andere Woubrugge, 15 juni 1945 en z.d.
Omstreken van ’s-Gravenhage (Gewest 13b)Stukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
Omstreken van ’s-Gravenhage (Gewest 13b)Rapport van districtscommandant Delft, militaire versterkingen in District Delft, circulaire van gewestelijk commandant Strijdend Gedeelte XIII (Peter Noord) aan alle districtscommandanten, algemene instructie voor leden BNS, circulaire van militaire commissaris voor Leiden, majoor mr. F.P.E. Bloemarts, aan onder andere plaatselijke districts-commandant te Delft, betreffende het verbod te beschikken over door de Duitsers achtergelaten inrichtingen en voorwerpen, 16 april – 26 mei 1945.
Omstreken van ’s-Gravenhage (Gewest 13b)Brief van commandant BNS, District Delft, political traicing service, betreffende C. Redele te Dordrecht, 29 mei 1945.
Omstreken van ’s-Gravenhage (Gewest 13b)Dagorders alsmede stukken betreffende waardering voor de BNS, behorende tot archief Gewest XIII B, 6 mei – 16 juni 1945.
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in