Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
14 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 14 gevonden
TrefwoordBeschrijving
SpionageStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
SpionageRapport van districtscommandant Delft betreffende militaire versterkingen in District Delft, alsmede circulaire van gewestelijk commandant Strijdend Gedeelte XIII (Peter Noord) aan alle districtscommandanten betreffende algemene instructie voor leden BNS, alsmede circulaire van militaire commissaris voor Leiden, majoor mr. F.P.E. Bloemarts, aan onder andere plaatselijke districtcommandant te Delft, betreffende het verbod te beschikken over door de Duitsers achtergelaten inrichtingen en voorwerpen, 16 april – 26 mei 1945.
SpionageRapporten van inlichtingenpost 11, Gewest XIII B, 17 november 1944 – 2 mei 1945.
SpionageRapporten en berichten van de Inlichtingendienst Gewest XIII B, 31 januari – 6 mei 1945.
SpionageStukken van inlichtingendienst Zoetermeer, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 september 1944 – 27 april 1945.
SpionageBerichten van OD Inlichtingendienst Bleiswijk, 6 maart – 27 april 1945.
SpionageStukken betreffende Districten Nootdorp, Pijnacker, Hazerswoude, behorende tot Gewest XIII B, 27 december 1944 – 26 april 1945.
SpionageBerichten van post dr. Bavinckschool, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 maart – 30 april 1945.
SpionageBerichten van onder andere “G, R, B”, aan “E”, behorende tot archief Gewest XIII B, 2 februari – 25 april 1945.
SpionageRapporten behorende tot archief Gewest XIII B, 29 december 1944 – 27 april 1945.
SpionageStukken betreffende inlichtingengroepen, behorende tot Gewest XIII B, 24 september 1944 – 4 mei 1945.
SpionageRapporten betreffende weg- en spoorverkeer van onder andere Duitse Wehrmacht, afkomstig van posten Zoetermeer, Hazerswoude, Nootdorp, alsmede posten 1 en 4, 26 januari – 1 april 1945.
SpionageRapporten betreffende onder andere vliegende bommen, behorende tot archief Gewest XIII B, 3 februari – 28 april 1945.
SpionageKaarten en situatieschetsen, behorende tot archief Gewest XIII B, 19 april 1944 – 21 maart 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in