Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
615 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 615 gevonden
TrefwoordBeschrijving
BewapeningStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, 21 augustus 1944 – 31 maart 1945.
BewapeningStukken behorende tot het archief van districtscommandant 3, van Gewest 11, handelende over organisatie BS districtsreserve, Groene jagers, Stoottroepen, Knokploegen opruimingsdienst, bewapening, distinctieven, mobilisatie BS, overvallen, 31 juli 1944 - 1 april 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, 24 augustus 1944 - 31 maart 1945.Stukken behorende tot archief D, District 4, Gewest XI, 15 juli 1944 – 1 april 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 1 april – 16 juli 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief commando Noord, Gewest XI, 26 november 1943 – 28 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief Gewestelijke Sabotageafdeling Noord, Gewest XI, 4 april – 8 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief 3 bataljon, Gewest XI, 1 mei – 14 september 1945.
BewapeningStukken afkomstig uit archief Districtcommandant V Gewest XI 4 januari 1944 – 31 maart 1945
BewapeningStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 5 augustus 1944 – 31 maart 1945.
BewapeningUitgegane stukken Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 4, wapenen en materiaal, behorende tot archief Gewest XI, 3 april – 13 mei 1945.
BewapeningMunitiestaten alsmede stukken betreffende wapens, munitie, droppings, behorende tot Hoofdkwartier Gewest XI, 28 februari – 18 augustus 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief Gewestelijke Sabotageafdeling Gewest XI, 25 november 1944 – 9 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief commandant afwerpterreinen Gewest XI, 10 oktober 1944 – 28 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief van de laadmeester Gewest XI, 27 februari – 13 april 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, 2 april – 12 juli 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 3, Gewest XI, 1 april – 14 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 4, Gewest XI, 2 april – 5 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 5, Gewest XI, 1 april – 4 juni 1945.
BewapeningAanbiedingsbrief van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 3c, officier van bewapening, bij onder andere (niet aanwezige) wapenstaten compagniën en bataljons, 4 juli 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief districtscommandant 4, Gewest XI, later districtscommandant Strijdend Gedeelte 4, Gewest XI, juli 1948 afkomstig van Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1945.
BezoldigingUitgegane stukken van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 2, administratie en financiën, 7 juni – 10 oktober 1945.
Burgerlijk BestuurStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, sectie 9, betreffende gedragingen, (her)benoeming van burgemeesters 16 mei 1941, november 1944 – 17 april 1945.
Burgerlijk BestuurStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, sectie 9, 9 september 1944 – 28 maart 1945.
Burgerlijk BestuurStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I – 4, onder andere betreffende liquidatie van J.D. Vries, Willemse, familie Van Driel, J.J. de Kock, 6 februari – 23 april 1945.
Burgerlijk BestuurStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 9, algemene en burgelijke zaken, 1 april – 3 mei 1945.
CapitulatieStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, 1 april – 15 juni 1945.
CapitulatieDagrapporten behorende tot archief District 4, Gewest XI, 8 mei – 1 juni 1945.
Centrale Inlichtingen-dienst (CID)Stukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, 24 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Centrale Inlichtingen-dienst (CID)Stukken afkomstig uit archief Districtcommandant V Gewest XI, 4 januari 1944 – 31 maart 1945.
Centrale Inlichtingen-dienst (CID)Stukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, betreffende meldingen van commandant Inlichtingendienst Alkmaar, 5 april – 2 mei 1945.
Centrale Inlichtingen-dienst (CID)Stukken behorende tot archief District 5, Gewest XI, 1 april – 4 juni 1945.
Codes en SchuilnamenUitgegane stukken BNS, Luci, behorende tot archief Gewest XI, 13 januari – 16 mei 1945.
Codes en SchuilnamenStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I – V, 16 augustus 1944 – 26 maart 1945.
Codes en SchuilnamenTelefonische berichten behorende tot archief commando Noord, Gewest XI, 1 januari – 10 mei 1945.
Commandant BNS (CBS)Uitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 – 16 maart 1945.
Commandant BNS (CBS)Brief van Delta-centrum aan onder andere commandanten gewestelijke Delta’s betreffende aanstelling commandant BNS, Stoottroepen en Bewakingstroepen, 25 oktober 1944, alsmede brief van Deltacentrum [de commandant Knokploegen, chef-staf OD, commandant Raad Van Verzet] aan alle gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte BNS, 5 november – 25 november 1944.
DeltavormingUitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 – 16 maart 1945.
DeltavormingBrief van Deltacentrum aan onder andere commandanten gewestelijke Delta’s betreffende aanstelling commandant BNS, Stoottroepen en Bewakingstroepen, 25 oktober 1944, alsmede brief van Deltacentrum (de commandant Knokploegen, chef-staf OD, commandant Raad Van Verzet) aan alle gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte BS, 5 november - 25 november 1944.
DeltavormingStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I – 2, betreffende onder andere distinctieven, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, OD, Raad van Verzet, deltavorming, richtlijnen, geschiedschrijving, organisatie, taken BNS, bevelsverhoudingen, Strijdend Gedeelte, Bewakingstroepen, positie van leden BNS, 1 februari 1944 – 1 april 1945.
DeltavormingStukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, 24 augustus 1944 – 31 maart 1945.
DeltavormingStukken ontvangen van voormalige chef-staf Hoofdkwartier Gewest XI, afkomstig uit diens archief, augustus 1943 – 16 september 1946
DisciplineUitgegane stukken Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I - 2, behorende tot archief Gewest XI, 1 april – 4 juni 1945.
DisciplineWachtrapporten behorende tot archief District 1, Gewest XI, 24 mei –16 juli 1945.
DisciplineStukken behorende tot OnderDistrict Spanbroek, District 2, Gewest XI, 29 december 1944 – 23 april 1945.
DisciplineDagrapporten behorende tot archief District 2, Gewest XI, 3 april – 30 mei 1945.
DisciplineStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 1 april – 16 juli 1945.
DisciplineRapporten behorende tot archief 3e Bataljon, Gewest XI, 1 juni – 18 augustus 1945.
DistinctievenStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I - 2, betreffende onder andere distinctieven, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, OD, Raad van Verzet, deltavorming, richtlijnen, geschiedschrijving, organisatie, taken BNS, bevelsverhoudingen, Strijdend Gedeelte, Bewakingstroepen, positie van leden BNS, 1 februari 1944 – 1 april 1945.
DistinctievenDiverse stukken behorende tot het archief van commandant District 3, van Gewest XI, 4 maart 1944 – 25 juni 1945.
DroppingsUitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 – 16 maart 1945.
123...13
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in