Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
167 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 167 gevonden
TrefwoordBeschrijving
ODOverzicht van de werkzaamheden van de BNS, afdeling Ordetroepen te Vreeswijk, zowel vóór- als na de bevrijding van het Vaderland.
ODRapport van de toestandkoming en ontwikkeling van de OD in het District Vlaardingen/Westland, 29 september 1945.
ODRapport over de werkzaamheden, de verhoudingen en de toestand in het District Rotterdam (Gewest 14, District 1) van de BNS door districtscommandant Bewakingstroepen. mei 1945.
ODEen jaargeschiedenis van Gewest 14, Bewakingstroepen (blz.1).
ODAfschriften van jaarrapport 4-VIII Bewakingstroepen Alblasserdam (1 mei 1944 – 5 mei 1945), 2 juli 1945, jaarrapport van commandant 2 Compagnie Bewakingstroepen Leerdam, juni 1945, rapport districtscommandant Bewakingstroepen District 7, augustus 1945, jaarrapport commandant 5 Compagnie Bewakingstroepen te Giessendam, juli 1945, jaarrapport commandant 1 compagnie Bewakingstroepen te Gorinchem, 23 juni 1945, overzicht door commandant 4-VII Bewakingstroepen betreffende organisatie van de compagnie, 2 juli 1945.
ODVerslag van districtscommandant Bewakingstroepen Hoeksche Waard, L.C. van As, betreffende werkzaamheden OD vanaf 1 mei 1944 tot bevrijding, z.d. Verslag van commandant Bewakingstroepen, R.L. Euwema, het ontstaan en de vorming BNS vanaf 1 mei 1944 tot één week na de capitulatie in westelijk Nederland, z.d. Verslag van commandant Bewakingstroepen Maasdam, W. Barendrecht, betreffende plaatselijk commando te Maasdam, z.d.
ODGeschiedenis van de BNS tot de bevrijding 1945 op Goeree en Overflakkee, 1 mei 1945.
ODOverzicht BNS Bewakingstroepen te Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek door commandant 7 Compagnie Bataljon A, Gewest 14, 1 augustus 1945.
ODRapport over de geschiedenis van de OD-Bewakingstroepen District 6 Dordrecht tot de bevrijding door districtscommandant Bewakingstroepen 6, 17 augustus 1945, 1 mei 1944.
ODRondom de arrestatie van kolonel van Nieuwenhuyzen. Stuk afkomstig van de heer van Nieuwenhuyzen.
ODVerslag van eerste-luitenant P. Kanters betreffende organisatie en werkzaamheden van de OD en BNS Gewest XIX, District 1, Mook, gedurende de bezetting en na de bevrijding, 17 september 1946.
ODRapport van majoor mr. J. Meijnen aan onder andere ZKH prins Bernhard, bezoek aan Bewakingstroepen District Heerlen en Maastricht, 14 januari 1945, rapport commandant Bewakingstroepen Mijnstreek, J.J.W.M. Willemse, aan Hoofdkwartier BNS, Breda, positie bewakingstroepen, Heerlen, 27 januari 1945, aanbiedingsbrief majoor H.W.L. Frowein aan majoor Meynen, Maastricht, 30 januari 1945.
ODRapport van de gevoerde besprekingen met ZKH prins Bernhard en BI door Van Beek, antwoordtelegram OD, 6 oktober 1944.
ODRapport, vermoedelijk van verbindingsofficier, betreffende bezoek te St. Oedenrode, Veghel, Uden, Nijmegen, Oss en Schaik op 28 en 29 september 1944, 29 september 1944.
ODStukken betreffende Nijmegen, onder andere brief van F. van Burken, districtsleider Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en anderen aan ir. majoor Blaauw, commandat Militair Gezag te Nijmegen betreffende pogingen om verzetsorganisaties te elimineren, 27 september 1944, alsmede brief van ir. Tromp, hoofd GDN, aan prins Bernhard betreffende de situatie in Nijmegen, 30 september 1944, alsmede aantekeningen betreffende OD te Nijmegen, z.d.
ODRapport van vooruitgeschoven Stafkwartier (majoor Van Houten) aan ZKH, 30 september 1944.
ODHistorische schets van de Nederlandse BNS te Utrecht, in De Nieuwsbode, 2 juni 1945.
ODRapporten van luitenant Navis alsmede dr. van Beerman betreffende situatie in Nijmegen nà de bevrijding van de stad, 2, 10, 16 oktober 1944.
ODRegeling van hoofd Centrale Financiering, A.J. Gelderblom, vooruitgeschoven Stafkwartier Eindhoven, ZKH prins Bernhard, commandant BNS, betreffende financiering BNS, 26 september 1944.
ODBrief van majoor Van Houten aan kapitein W.J.van Dijk, onder andere over naam bewakingstroepen en indeling District Helmond, 10 oktober 1944.
ODNota van majoor C.H.J.F. van Houten aan ZKH prins Bernhard, onder andere betreffende aanname Nederlanders door Engelse onderdelen, benzineleverantie voor BNS, Eindhoven, 9 oktober 1944.
ODBrief van reservekapitein M. Heynen, commandant voormalig vak IV, District Maastricht, OD, aan majoor S.P. van ’t Hof, Centraal Afwikkelingsbureau BNS, Utrecht, met bijgevoegde stukken, 6 september 1944 – maart 3 juli 1946.
ODBerichten en bevelen Algemeen Hoofdkwartier OD en Delta –commandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
ODRapport van commandant gewestelijke commandogroepen in West Brabant, W.A. Schouten, reservekapitein der bereden Artillerie, betreffende illegaal werk in de laatste maanden vóór de bevrijding van Breda, 14 november 1944.
ODRede van kolonel jhr. Six betreffende met name de geschiedenis van het Algemeen Hoofdkwartier van de OD, uitgesproken in de Lutherse kerk te Amsterdam alsmede aanbiedingsbrief van luitenant-adjudant Westerveld aan majoor Van ’t Hof, 7, 12 mei 1947.
ODBrief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
ODRapport van de gevoerde besprekingen met ZKH prins Bernhard en BI ondertekend van Beek (Frowein), 6 oktober 1944.
ODRapport van gewestelijke commandant (Zeeland) aan de Nederlandse regering, ZKH prins Bernhard,de chef-staf Militair Gezag, betreffende fouten in de organisatie OD, de Stoottroepen, Militair Gezag, als bijdrage ter voorkoming van fouten en tekortkomingen in de nog te bevrijden Nederlandse gebieden alsmede in Zeeland, 4 december 1944.
ODRapport van P. Kloosterman over het ontstaan van de OD op Zuid-Beverland.
ODAfschrift van concept radiotoespraak op 29 juni 1946 van kolonel Ch. Van Houten betreffende prins Bernhard, commandant BNS, z.d.
ODMededelingen van kolonel Jhr. P.J.Six.
ODVerslag bijeenkomst van militaire commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren betreffende historisch overzicht Staf BNS en van de BNS, met aanbiedingsbrief, 17 februari 1945.
ODGeschiedenis OD Disrict Roermond, z.d.
ODOpmerkingen en aanwijzingen in aansluiting op de per radio-omroep bekend gemaakte handleiding van de opperbevelhebber aan alle organisaties die erkend zijn als BNS, ondertekend door Van Beek (H.W.R. Frowein), 7 oktober 1944.
ODRapport betreffende het geval Haakman door R. Zwolsman te ‘s-Gravenhage, z.d.
ODAfschrift van brief van luitenant-kolonel b.d. Th.A. Boeree aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende onder andere OD, Knokploegen, Raad van Verzet, Ede, 5 juli 1947.
ODBrief van J.van Amstel aan minister Gerbrandy, 23 december 1945. Brief Van Amstel aan BI, 21 december 1944.Brief van BI aan Van Amstel met onsamenhangende bijlagen, 17 december 1944.
ODExtractrapport van jhr. Mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, 19 april 1945.
ODRapport van majoor Borghouts inzake zijn werkzaamheden voor het bezette Nederlandse gebied, 26 mei 1945.
ODVerslag van bespreking gehouden op Hoofdkwartier, afdeling BNS tussen prins Bernhard, luitenant-kolonel Van Houten, majoor Six, Rob [commandant Knokploeg Rotterdam], kapitein van Amstel [Caljé] en kapitein Borghouts [Peter Zuid] betreffende onder andere situatie Rotterdam en Gewest, 12 januari 1945.
ODStukken betreffende P.Kloosterman te Nisse alsmede organisatie en medewerkers Verzets Organisatie Zuid–Beverland, 25 juni 1940, 30 januari 1945 en z.d.
ODStukken over aangelegenheden in Zeeland, 13 december 1944 – 6 april 1945.
ODVerzameling telegrammen of afschriften daarvan “Van Beek” (Frowein) aan Van Amstel (Caljé) lopende over Algemeen Hoofdkwartier-OD, 8 oktober 1944 en 13 december 1944.
ODVerslag van onderhoud met kapitein J.W.H. Frantzen en echtgenote te Swalmen, 2 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met kapitein M. Heynens te Maastricht, 2 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met majoor W.E.H. Janssen te Maastricht, 2 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met L.P.J. Lintjens te Roermond, 3 juli 1946.
ODVerslag van onderhoud met W.J. Houwen te Horst op 3 juni 1946, 11 juli 1946.
ODVerslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden van Gewest 5, OD, Warnsveld, 6 augustus 1947.
ODVan M. Russel (OD Venlo) aan de heren Bertels, Boekholt enz. inzake bespreking dinsdag 20 maart 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in