Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten, Trefwoord: Arrestaties

Meer resultaten

Trefwoord Arrestaties

Herkomst Hoofdzakelijk kopieën van jhr. Six, uit het persoonlijk archief

Beschrijving Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd BNS. Met inventaris, 26 februari 1945 – 31 maart 1945.

Registratienummer 20017

Bronverwijzing
Nummer toegang: 2.13.137, inventarisnummer: 727, (20017)
Nummer toegang: 2.13.137, inventarisnummer: 728, (20017)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in