Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
AanmeldingBrief van BNS aan de minister van Oorlog, maart 1945.
AanmeldingTelegram, met aantekeningen, van kapitein De Graaf aan majoor Crasborn, betreffende 9 vrijwilligers van Texel voor de BS, 14 mei 1945.
AanmeldingBrief van jhr. P. Six aan de heer Servatius betreffende oproep in werkelijke dienst, 14 mei 1945.
AanmeldingCirculaire BNS aan gewestelijke en districtscommandanten I - XIV, hoofd Centraal Indelingsbureau KL, Centraal Vrijwilligersbureau, Centraal Bureau Militaire Opleiding, betreffende onder andere registratie, instructies plaatselijke aanmeldingsbureaus, 20 juni 1945.
AanmeldingRapport van kapitein H.E.A.M. Zinnicq Bergmann aan majoor mr. P.Th. Six betreffende registratie en aanmeldingsmethoden van generaal Schuurman en kolonel Roelofsen, 14 juni 1945.
AanmeldingCirculaire van BNS betreffende de lange en korte verbandakte, 16 juni 1945.
AanmeldingStukken betreffende niet uitzenden OVW-ers Gewest XIV, 11 – 23 juli 1945.
AanmeldingCirculaire BNS aan verbindingsofficieren, betreffende prioriteit BS bij Oorlogsvrijwilligersbureaus, 3 juli 1945.
AanmeldingBrief kapitein J.W. Blom aan majoor H. Frowein, betreffende aanmelding BS bij Oorlogsvrijwilligersbureau te Steenwijk, 6 juli 1945.
AanmeldingMemo kapitein J.W. Blom aan majoor H.W.L. Frowein betreffende oproep OVW-ers, 28 juli 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten aan onder andere gewestelijke commandanten I - XIV, betreffende oud leden BS die zich als OVW-ers aanmelden, 19 juli 1945.
AanmeldingCirculaire van vertegenwoordiger afdeling Comptabiliteit Departement van oorlog, Ch.J. Palstra, reserve-kolonel der Militaire Administratie, aan onder andere gewestelijke commandanten, betreffende bezoldiging officieren uit de illegaliteit, tijdelijk toegevoegd aan aanmeldingsbureaus voor OVW-ers, 11 juli 1945.
AanmeldingBrief van chef-staf BNS aan hoofd afdeling BNS met bijliggende brief betreffende overgang OD naar de BNS op Zuid-Beveland en samenwerking met Gewest groep 2 van de Prinses Irene Brigade, 1 december 1944.
AanmeldingWeekrapport van verbindingsofficier betreffende sterktestaten BNS Gewesten XI Alkmaar en XII Haarlem 15 - 22 juni, 1 juli 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan onder andere gewestelijke commandanten I - XIV, betreffende plaatsing leden BNS bij te vormen Staf 2nd Royal Netherlands Infantry Depot in de Frederik Hendrikkazerne te Vught, 25 juli 1945.
AanmeldingCirculaire van chef-staf Gewest 1 betreffende aanmelding en registratie van kandidaten voor de BNS, 12 mei 1945.
AanmeldingIdentiteitsbewijs BNS, aanmeldingsformulier voor en toelichting op bijgaand aanmeldingsformulier OVW-ers, 1944 en z.d.
AanmeldingVerslag van de vergadering van functionarissen van de BNS gehouden te Leeuwarden op 23 april 1945.
AanmeldingBrief hoofd aanmeldingsbureau OVW-ers te Sneek, reserve eerste-luitenant der Infanterie mr. J.P. Winsemius, aan Staf BNS te Leeuwarden, betreffende registratie BNS OVW-ers, 7 juli 1945.
AanmeldingInstructie voor de officier uit de illegaliteit bij aanmeldingsbureaus. Bevel aan verbindingsofficieren Staf BNS betreffende deze bureaus. Bevel voor commandant Stoottroepen en Bewakingstroepen. Instructie hoofd Centraal Indelingsbureau van de KL. Stukken niet genummerd en niet getekend, 1945.
AanmeldingBrief chef-staf BNS, Gewest Friesland, kapitein Camping, aan districtscommandant VIII, betreffende overgang manschappen BNS naar andere onderdelen en gevorderde fietsen, 22 mei 1945.
AanmeldingCirculaire van BNS betreffende het dienen van vreemdelingen bij de Nederlandse Strijdkrachten, 18 mei 1945.
AanmeldingRapport van luitenant H.W.L. Frowein aan ZKH prins Bernhard der Nederlanden, 31 oktober 1944.
AanmeldingCirculaire van chef-staf Gewest I betreffende aanmelding en registratie, 12 mei 1945.
AanmeldingEen sterkte opgave van gewestelijke commandant in Gewest I over Sectie XII van de Gewestelijke Staf, 27 april 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan onder andere gewestelijke commandanten I - XIV, betreffende plaatsing 70 leden BNS bij Staf 2nd Royal Netherlands Infantry Depot in de Frederik Hendrikkazerne te Vught, 25 juli 1945.
AanmeldingBrief hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijk commandant BNS I, betreffende 20 man uit Friesland, bestemd voor 1 Gezagsbataljon, 23 juli 1945.
AanmeldingCirculaire BNS, Centraal Bureau Militaire Opleidingen, major Special Forces, J. Staal aan commandant Gewest 1 betreffende meldingsinstructie voor Kaderschool 4 te Hooghalen, 11 augustus 1945
AanmeldingBrief van waarnemend bataljonscommandant Gezagsbataljon “Friesland”, Kamp IJbenheer, betreffende ingesloten ontbrekende brief gericht aan leden Gezagsbataljon, Opleidingskamp BNS, Fochtelo, inzake werving Expeditionaire Macht, 13 augustus 1945.
AanmeldingCirculaire BNS, commandant District XI aan Districtsofficier Landmacht en alle commandanten, betreffende Opleiding OVW-ers in Kamp Fishteloo bij Oosterwolde, 9 juni 1945
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijke commandanten BNS, betreffende 1350 voor gezagsbataljons bestemde OVW-ers, 13 juli 1945.
AanmeldingCirculaire districtscommandant XI aan onder andere Districtsofficier Landmacht, betreffende aanmelding van dienstplichtige leden van de BNS bij het aanmeldingsbureau voor OVW-ers, 13 juni 1945.
AanmeldingCirculaire van Plaatselijk commandant Bussum betreffende oproep vrijwilligers voor de BNS, 1945.
AanmeldingCirculaire gewestelijke commandant BNS IX aan commandanten Stoottroepen 1 - 8, brigadecommandant Depotkamp Waterloo, betreffende legering vrijwilligers lange en korte verbandakte in Depotkamp Waterloo bij Amersfoort, KL, 25 juli 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijke, districts- en plaatselijke commandanten BNS I – VI, VIII – XIV, betreffende registratie OVW-ers bij aanmeldingsbureaus, 1 juni 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, majoor jhr. mr. P.Th. Six, aan gewestelijke en districtscommandanten I - VI en VIII – XIV, betreffende registratie leden BNS bij de plaatselijke aanmeldingsbureaus, 20 juni 1945.
AanmeldingCirculaire gewestelijke commandant BNS IX, aan onder andere commandanten Stoottroepen, betreffende aanmelding OVW-ers, met schema,22 juni 1945.
AanmeldingCirculaire hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan onder andere gewestelijke en districtscommandanten I – XIV, betreffende andere gedragslijn ten aanzien van OVW-ers voor Indië, 27 juni 1945.
AanmeldingInstructie voor hoofd van een aanmeldingsbureau voor OVW-ers, vastgesteld bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Marine en Oorlog, 14 augustus 1944.
AanmeldingStukken behorende tot archief chef-staf BNS, kolonel P.L.G. Doorman, betreffende OVW-ers, 14 augustus 1944 - 20 februari 1945.
Achterhoek (Gewest V)Opgave betreffende personeelsgegevens Gewest V,27 mei 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en sterkte van de BNS per gewest,1 juli 1945.
Achterhoek (Gewest V)Gegevens verkregen tijdens de bespreking in het Bewarings- en Verblijfskamp Avegoor te Ellecom van Generaal-Oberst Student Kurt, 19 februari 1945.
Achterhoek (Gewest V)Brief van DNB over het sneuvelen van H. Huinink bij Te Paske, 14 juni 1945.
Achterhoek (Gewest V)“Twee Dachau martelaren”, artikelen betreffende kapelaan M.A. van Rooijen, pastoor J.Y. Galama, te ’s-Heerenberg, in Omhoog, het blad van het aartsbisdom Utrecht, edities 18, 25 augustus en 1 september 1945.
Achterhoek (Gewest V)Lijst houdende namen en adressen van functionarissen van de BNS in Gewest V, 1944.
Achterhoek (Gewest V)Rapporten van luitenant Navis alsmede dr. Van Beerman betreffende situatie in Nijmegen nà de bevrijding van de stad,2 – 16 oktober 1944.
Achterhoek (Gewest V)Afschriften van en aantekeningen uit stukken ter inzage verstrekt door majoor A.A. Douw, voormalig intendant Staf BNS. Met inventaris, 28 januari – 3 augustus 1945.
Achterhoek (Gewest V)Beknopt historisch overzicht van mijn werkzaamheden als verbindingsofficier van den Staf BNS, door majoor ir. M. van de Beek, 28 september 1945.
Achterhoek (Gewest V)Algemeen overzicht betreffende de eindstrijd en bevrijding van de Achterhoek, april 1945.
vorige
12...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in