Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 1 tot en met 449 van het archief van de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam: uitspraken scheepsrampen, archiefinventaris 2.16.58. In dit archief zijn de dossiers ondergebracht die de Raad in de periode 1909 tot en met 1940 heeft opgesteld. Binnen de inventarisnummers zijn de dossiers geordend op dossiernummer.

Wat vind ik in deze index?

In de index op de dossiers van de Raad voor de Scheepvaart is alleen de naam van het schip opgenomen. In de bronverwijzing ziet u vervolgens welk nummer het dossier heeft en in welk inventarisnummer het dossier zich bevindt.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

Omdat in deze index alleen de scheepsnamen zijn opgenomen, kunt u alleen zoeken op de naam van een schip. Vult u bij het zoeken geen periode in. Dit zal geen zoekresultaten opleveren.

Wanneer u de naam van het schip niet weet, maar wel het dossiernummer, kunt u geen gebruik maken van de index. U kunt dan in archiefinventaris 2.16.58 meteen het juiste inventarisnummer opzoeken en aanvragen.

Wat doe ik als ik het juiste dossier heb gevonden?

De index op de het archief van de Raad voor de scheepvaart is digitaal beschikbaar. De dossiers zijn dat niet. Wanneer u een dossier van de Raad wilt zien, kunt u het dossier reserveren voor inzage op de studiezaal of een scan van het dossier bestellen.

Om een scan te bestellen klikt u eerst op het gevonden dossier. Op de volgende bladzijde krijgt u een overzicht van alle gegevens die over dit dossier in deze index zijn opgenomen. Door rechtsonder op de knop In Winkelwagen te klikken, bestelt u een scan. Via de winkelwagen rechtsboven kunt u de bestelling afronden. 

Om het dossier te reserveren voor inzage, klikt u eerst op het gevonden dossier en op de volgende pagina op de bronverwijzing. De bronverwijzing brengt u in de archiefinventaris waar u de knop Reserveren kunt gebruiken om het archiefstuk aan te vragen. Schrijft u op welk dossiernummer het door u gezochte dossier heeft. Dan kunt u in de studiezaal binnen het inventarisnummer het dossier gemakkelijk vinden.

Wat vind ik in de dossiers?

In de dossiers van de Raad voor de Scheepvaart vindt u de neerslag van het onderzoek dat de Raad heeft uitgevoerd. Deze neerslag bestaat uit aanklachten, verhoren, getuigenverklaringen, onderzoeksresultaten, verzameld bewijsmateriaal en de uitspraak of beschikking van de Raad. Sommige stukken zijn handgeschreven.

Waarom heb ik het juiste dossier niet gevonden?

De dossiers van de Raad voor de Scheepvaart die in deze index zijn opgenomen betreffende zaken die de Raad in de periode 1909 tot 1940 heeft behandeld. Er ontbreken geen dossiers. Wanneer het schip dat u zoekt hier niet in voorkomt, heeft de Raad in de periode 1909-1940 geen onderzoek naar dit schip gedaan.
Houdt u er rekening mee dat u de naam van het index volledig juist moet spellen. Wanneer de naam niet volledig overeenkomt, krijgt u geen zoekresultaat.

Wanneer u op zoek bent naar een zaak van vóór 1909 kunt u het archief van Raad van Tucht voor de Koopvaardij, archiefinventaris 2.16.28 raadplegen. Dit archief is echter slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven. Wanneer u op zoek bent naar een zaak die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onderzocht, kunt u het archief van de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart, archiefinventaris 2.16.31, raadplegen.

De uitspraken vanaf 1987 van de Raad voor de Scheepvaart zijn online te raadplegen: www.raadvoordescheepvaart.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in