Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 1 tot en met 449 van het archief van de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam: uitspraken scheepsrampen, archiefinventaris 2.16.58. In dit archief zijn de dossiers ondergebracht die de Raad in de periode 1909 tot en met 1940 heeft opgesteld. Binnen de inventarisnummers zijn de dossiers geordend op dossiernummer.

De Raad voor de Scheepvaart

De Raad voor de Scheepvaart werd in 1909 opgericht en heeft tot taak te oordelen over en maatregelen te nemen tegen gezagvoerders van koopvaardijschepen die zich ten opzichte van schip, lading, bemanning of passagiers misdragen hebben. Een dergelijk onderzoek wordt ingesteld meestal naar aanleiding van een scheepsongeval of klachten.

De dossiers en de uitspraken

De dossiers van de Raad voor de Scheepvaart zijn geordend op naam van de schepen waarnaar onderzoek werd verricht. In de dossiers vindt men aanklachten, verhoren, getuigenverklaringen, onderzoeksresultaten, verzameld bewijsmateriaal en de uitspraak of beschikking van de Raad.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Raad voor de Scheepvaart werd in 1909 opgericht als opvolger van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij. De taak van de Raad is het oordelen over en het nemen van maatregelen tegen gezagvoerders van koopvaardijschepen die zich ten opzichte van schip, lading, bemanning of passagiers misdragen hebben. Een dergelijk onderzoek wordt ingesteld meestal naar aanleiding van een scheepsongeval of klachten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een afdeling van de Raad opgericht in Londen. Deze werd de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart genoemd. De neerslag van de werkzaamheden van deze raad vindt u in het archief van de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart, archiefinventaris 2.16.31.

In 2010 is de Raad voor de Scheepvaart opgeheven. Onderzoek naar scheepsrampen wordt sindsdien uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De overige taken van de Raad voor de Scheepvaart zijn overgenomen door het nieuwe Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

De archieven van de Raad voor de Scheepvaart zijn tot 1940 overgedragen aan het Nationaal Archief. Er wordt gewerkt aan de overbrenging van de dossiers vanaf 1945.

De meer recente uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart zijn in te zien (in gebonden uitsprakenboekjes) bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.  Voor inzage van de uitsprakenboekjes kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 020-6220477.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in