Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: ambtenaar

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)

Bronnen (674)

Bronnen (674)
TitelPeriodeIndex nummer
Registers van aantekeningen betreffende persoonlijke aangelegenheden van diplomatieke ambtenaren en ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.1898-19365591
(boek) Beknopte almanak van het departement van Buitenlandse Zaken (Londen 1943-1945).1943-19457056
Lijsten van loyale en niet-loyale ambtenaren in Noord-Brabant.18301206
Staten van ambtenaren en ambtsgeld.18013307
Lijsten van ambtenaren in verband met de invoering van het Franse bestuur.18103323
Staten van traktementen van ambtenaren en bedienden van de Raad van State.16693462
Lijst van ambtenaren in de kwartieren van de Ommelanden.1751 ca.3620
Stukken betreffende opgave van gepensioneerde Nederlandse en Nederlands-Indische ambtenaren in het kanton Luzern.19475871
Register van traktementen, betaald aan leden en ambtenaren van de Hoge Colleges van Staat en van de Staatssecretarie.18146006
Betaalsrollen van traktementen aan ambtenaren van de Hoge Colleges van Staat en de Staatssecretarie.1814-18186008
Register van leden en ambtenaren van staatsinstellingen en bureaus, met data van benoeming.1813-18156010
Boedelpapieren van overleden ambtenaren ter Kuste van Guinee.1802-18261233
Monsterrol van politieke ambtenaren en treinpersoneel.18112609
Monsterrollen van ambtenaren en officieren voor de Kust van Guinee.1801-18042631
Monsterrollen van ambtenaren aan de Kust van Guinee.1803, 18052640
Overzicht van ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken met aantekening van hun traktementen.1864-18741122
Staten van dienst van ambtenaren van Binnenlandse Zaken vòòr 1860.1860 ca.2929
Lijst van aangestelde ambtenaren bij het Departement van Koophandel en Koloniën.18143671
Signalementsregisters van ambtenaren bij de Dienst van Waarborg op Goud- en Zillverwerken.1813-184043
Eden van getrouwheid aan de Keizer, afgelegd door ambtenaren der domeinen.18102580
Lijsten van financiële ambtenaren met namen, inkomsten, leeftijd, burgerlijke staat en diensttijd.18103319
Akten van beëdiging van ambtenaren en bedienden van de Algemene Rekenkamer.1828-19087270
Correspondentie met regeringsinstanties betreffende personeelsaangelegenheden van ambtenaren bij het departement van Justitie in Londen.1941-1946100
Stamboek van ambtenaren van het ministerie van Justitie.1860-19152045
Lijst van aangestelde ambtenaren bij het Departement van Koophandel en Koloniën.18143671
Naamlijsten van generaals, officieren, ambtenaren en employés, betrokken bij veldslagen en militaire acties rond 1815.1817255
Registers van ambtenaren en hun gedane betalingen.1862-18973511
Register van ambtenaren van het departement van Marine.1795-1810 ca.2658
Stukken betreffende de benoeming van hoogleraren en ambtenaren van de Faculteit der Veeartsenijkunde.19253394
Lijsten van ambtenaren welke niet in het stemregister zijn ingeschreven.17992593
Alfabetische register betreffende aanstelling van ambtenaren in Oost-Indië.1801-18022596
Stamlijsten van ambtenaren in Oost-Indië.1816-18245004
Lijst van overleden ambtenaren van het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië.19465379
Verlofstraktementen van Oost-Indische ambtenaren bij de Staatsspoorwegen.1926-19316123
Opgaven van de gemobiliseerde ambtenaren van de Arbeidsinspectie.1939-19467365
Stukken betreffende benoeming van technische ambtenaren in buitengewone dienst.1930, 1936-1937, 1943-19443064
Stukken betreffende benoeming, bevordering en ontslag van de griffie-ambtenaren bij de Eerste Kamer.1824-19446159
Stukken betreffende technische ambtenaren en opzichters van rijkswaterstaat.1906-19291549
Personeelsdossiers van ambtenaren van het Rijksbureau voor de Ontwatering.1921-19353043
Stukken betreffende benoeming van technische ambtenaren in buitengewone dienst.1930, 1936-1937, 1943-19443064
Naamlijsten van civiele ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba.1816-1827539
Lijsten van ambtenaren en van sollicitanten naar functies in de West-Indische koloniën.1772, 17911253
Lijst van ambtenaren met traktementsgegevens in Suriname.1803-18042629
Register van procuraties door ambtenaren en militairen tot ontvangst van traktement gepasseerd.1801-18042634
Stukken betreffende ambtenaren ter secretarie.1823-18283688
Staat van ambtenaren met aantekening van hun aanstelling en traktementen.1816-18213731
Staat van gepensioneerde ambtenaren in West-Indië.1815-18485015
Naamlijsten van ambtenaren in Suriname.1820-18285020
Register met dienststaten van ambtenaren op Curaçao.1817 ca.5024
Naamlijsten van de burgerlijke ambtenaren op Curaçao en de onderhorige eilanden.18275027
Meer resultaten

Trefwoorden (332)

Trefwoorden (332)
TrefwoordPersoons- en beroepsgroep
AdmissiesAmbtenaren
AdmissiesAmbtenaren (West-Indië)
AdviesorganenAmbtenaren (Algemene aangel.)
AfrikaAmbtenaren
AmsterdamAmbtenaren
AmsterdamAmbtenaren (Financiële aangel.)
AmsterdamAmbtenaren (Justitie, politie)
AmsterdamAmbtenaren (Onderwijsaangel.)
AmsterdamPolitie-ambtenaren
AntillenAmbtenaren (Koloniale aangel.)
AntillenPolitie-ambtenaren
ArbeidsinspectieAmbtenaren (Sociale aangel.)
ArchievenAmbtenaren (Cultuur)
ArnhemAmbtenaren (Financiële aangel.)
ArubaAmbtenaren (West-Indië)
AustraliëAmbtenaren
AustraliëAmbtenaren (Oost-Indië)
AziëAmbtenaren (Oost-Indië)
BeëdigingenAmbtenaren (Financiële aangel.)
BeëdigingenAmbtenaren (Loodswezen)
BelastingenAmbtenaren
BelastingenAmbtenaren (Belastingen)
BelastingenAmbtenaren (Financiële aangel.)
BelastingenAmbtenaren (Muntwezen)
BelastingenAmbtenaren (Oost-Indië)
BelgiëAmbtenaren (Financiële aangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Binnenl. aangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Cultuur)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Landsverdediging)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Loodswezen)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Muntwezen)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Onderwijsaangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Oost-Indië)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Verkeersaangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Visserij-aangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Volksgezondheid)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Volksvertegenwoord.)
Benoemingen en ontslagenPolitie-ambtenaren
BerbiceAmbtenaren (West-Indië)
BezoldigingenAmbtenaren (Afrika)
BezoldigingenAmbtenaren (Cultuur)
BezoldigingenAmbtenaren (Financiële aangel.)
BezoldigingenAmbtenaren (Justitie, politie)
BezoldigingenAmbtenaren (Koloniën, in de)
BezoldigingenAmbtenaren (Landbouwaangel.)
BezoldigingenAmbtenaren (Loodswezen)
BezoldigingenAmbtenaren (Muntwezen)
BezoldigingenAmbtenaren (Onderwijsaangel.)
BezoldigingenAmbtenaren (Oost-Indië)
BezoldigingenAmbtenaren (Telecommunicatie)
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in