Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: genealogie

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
TitelAantal personen in bestandCategoriePeriode
(boek) [C.W. Delforterie], Voorschoten, rechterlijk archief, inv.nrs. 1 en 2, alfabetische fiches(Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken; 1974, jrg. 11; Leiden 1974).100 - 1000 personenIngezetenen (Nederland)1577-1588
(boek) H.A. van Rhede van der Kloot, M.J. Lion, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888: historisch genealogisch overzicht (Den Haag 1891).tot 100 personenGouverneurs (Koloniën)1610-1888
(boek) J.H.L. Hamelberg en H.J.C. Henriquez, Genealogie: afschriften huwelijksakten van St. Eustatius van 1710-1750 (in Zesde jaarverslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad Curaçao) (Amsterdam 1903).100 - 1000 personenGehuwden1710-1750
(boek) J.Hoge, Bijdraes tot die genealogie van ou Afrikaanse families: verbeterings en aanvullings op die Geslachtregister der oude Kaapse familiën van C.C. de Villiers (Amsterdam 1958).meer dan 1000 personenKolonisten1665-1930
(boek) L. Ravensbergen, De personele quotatie van 1742 in de dorpen onder het quartier van Leyden (Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omgeving; 1967, nr.13-16) . (Leiden 1967).100 - 1000 personenHuiseigenaren1742
(boek) Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie (Rotterdam 1946 -).meer dan 1000 personenIngezetenen (Nederland)1946-1996
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in