Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: ambtenaar

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)
674 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 674 gevonden
TitelAantal personen in bestandCategoriePeriode
(boek) Almanak voor de provincie Zuid-Holland voor het jaar 1827 (Gorinchem 1827).100 - 1000 personenAmbtenaren1827
(boek) A. Postma et al., Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990).100 - 1000 personenAmbtenaren (Algemene aangel.)1813-1990
(boek) Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, 1901 (Medan z.j. [1901]).100 - 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1901
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.meer dan 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1824-1942
(boek) Almanak van het departement van de Monden van de Maas (‘s-Gravenhage 1813).meer dan 1000 personenAmbtenaren1813
(boek) Beknopte almanak van het departement van Buitenlandse Zaken (Londen 1943-1945).100 - 1000 personenAmbassadepersoneel1943-1945
(boek) Beknopte almanak van het departement van Buitenlandse Zaken (Londen 1943-1945).100 - 1000 personenAmbtenaren (Buitenl. aangel.)1943-1945
(boek) Beknopte almanak van het departement van Buitenlandse Zaken (Londen 1943-1945).100 - 1000 personenConsulaatspersoneel1943-1945
(boek) Bericht wegens vergaderingen en collegiën in 's-Gravenhage, enz. (Amsterdam z.j.)meer dan 1000 personenAmbtenaren1704-1794
(boek) Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren, residerende in de stad 's-Gravenhage, enz. Met hiaten. (‘s-Gravenhage 1815-1830).meer dan 1000 personenAmbtenaren1815-1830
(boek) C. van der Peet en G. Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers (Rotterdam 1995).100 - 1000 personenAmbtenaren (Volkshuisvesting)1798-1995
(boek) C. van der Peet en G. Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers (Rotterdam 1995).100 - 1000 personenArchitecten1798-1995
(boek) De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië: een bronnenpublicatie, bewerkt door R.C. Kwantes (Groningen 1975).meer dan 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1917-1942
(boek) De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië: een bronnenpublicatie, bewerkt door S.L. van der Wal (Groningen 1967).100 - 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1907-1919
(boek) De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië: een bronnenpublicatie, bewerkt door S.L. van der Wal (Groningen 1964-1965).100 - 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1891-1942
(boek) Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken (Den Haag 1986)tot 100 personenAmbtenaren1813-1986
(boek) G. Slats, Noordwijk: het gerecht en zijn dienders (Noordwijk [1984?]).tot 100 personenPolitie-ambtenaren1813-1984
(boek) G.H. de Vries, Pompen, paapen en kiellichten (Den Haag 1977).100 - 1000 personenAmbtenaren (Loodswezen)1857-1976
(boek) Heerenboekjes van de zeven provinciën (Amsterdam [1735-1794]).meer dan 1000 personenAmbtenaren1735-1794
(boek) Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië: capita selecta: een bronnenpublicatie, bewerkt door P. Creutzberg (Groningen 1972-1975).100 - 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1900-1942
(boek) Het economisch beleid in Nederlandsch-Indië: capita selecta: een bronnenpublicatie, bewerkt door P. Creutzberg (Groningen 1972-1975).100 - 1000 personenMinisters1900-1942
(boek) J.A. Schiltkamp, De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot 1964 (‘s-Gravenhage 1964).100 - 1000 personenAmbtenaren (West-Indië)1620-1964 ca.
(boek) Jaarboekje van de ambtenaren bij de departementen van algemeen bestuur, hooge colleges van staat en andere instellingen te 's-Gravenhage . Met hiaten. (‘s-Gravenhage [1913-1939]).meer dan 1000 personenAmbtenaren1913-1940
(boek) Jaarboekje van Zuid-Holland voor 1829 (Den Haag 1829].100 - 1000 personenAmbtenaren1829
(boek) Naamlijst der bestierders, officieren, bediendens en plantagiën op de colonie de Berbice, Wieronje, Canje en Wicki, nevens de respective ed. achtb. gouverneurs, raaden fiscaal, secretaris, officieren en andere heeren enz. (Amsterdam 1790).100 - 1000 personenAmbtenaren (West-Indië)1790
(boek) Naamlijst van gouverneurs-generaal en raden van Indië enz. (Batavia 1744-1810).meer dan 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1744-1810
(boek) Naamregister van de Ed. Mog. Heeren gecomm. Raden in de collegiën ter Admiraliteit alsmede E.E. Heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, in alle de steden der provinciën van Holland, Zeeland en Vriesland, enz., nevens de bedienden der zelve (Amsterdam 1769).100 - 1000 personenAmbtenaren (Marine)1637-1769
(boek) Overzicht adviesorganen van de centrale overheid 1986 (Den Haag 1986).meer dan 1000 personenAmbtenaren (Algemene aangel.)1986
(boek) P. Paul, Tien jaar Korps Politie Nederlandse Antillen 1949 - 1 oktober - 1959: gedenkboek (Willemstad 1959).100 - 1000 personenPolitie-ambtenaren1949-1959
(boek) Provinciale Almanak van Zuid-Holland (Den Haag 1891 -) NB. Jaarboekjes.meer dan 1000 personenAmbtenaren1891-1992
(boek) S.L. van der Wal, Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940: een bronnenpublicatie (Groningen 1963).100 - 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1900-1940
(boek) Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1815-. NB. Voorafgegaan door de Koninklijke Almanak en de Almanach Impérial.meer dan 1000 personenAmbtenaren1815-1996
(boek) Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandse West-Indische bezittingen (‘s-Gravenhage [1792]-1859).100 - 1000 personenAmbtenaren (Afrika)1793-1860
(boek) Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandse West-Indische bezittingen (‘s-Gravenhage [1792]-1859).100 - 1000 personenAmbtenaren (West-Indië)1793-1860
(boek) Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandse West-Indische bezittingen (‘s-Gravenhage [1792]-1859).100 - 1000 personenPlantage-eigenaren1793-1860
(Maandelijkse) Betaalsrollen van civiele ambtenaren en van pensioenen en gratificaties.meer dan 1000 personenAmbtenaren (West-Indië)1816-1825
Aanbevelingsbrieven voor de landdrost.tot 100 personenAmbtenaren1809-1810
Aannemingsbiljetten Marinepersoneel.100 - 1000 personenAmbtenaren (Marine)1841-1847
Aantekeningen omtrent naar Indië vertrokken weduwen en wezen van Europese burgerlijke ambtenaren en van gepensioneerde ambtenaren.100 - 1000 personenWeduwen1922-1933
Aantekeningen omtrent naar Indië vertrokken weduwen en wezen van Europese burgerlijke ambtenaren en van gepensioneerde ambtenaren.100 - 1000 personenWezen1922-1933
Aantekeningen uit de resoluties van de Staten van Holland over de aanstelling van leden van de Admiraliteit.tot 100 personenAmbtenaren (Marine)1598-1728
Aanvragen van domeinfunctionarissen om extra beloning.tot 100 personenAmbtenaren (Financiële aangel.)1843-1853
Afschriften van Koninklijke Besluiten inzake het verlenen van gratificaties aan het personeel.tot 100 personenAmbtenaren (Financiële aangel.)1831
Akten van aanstelling (commissieboeken). NB. Microfilms in zelfbediening aanwezigmeer dan 1000 personenAmbtenaren (Binnenl. aangel.)1581-1790
Akten van aanstelling en bezoldiging Admiraliteit op de Maze.tot 100 personenAmbtenaren (Marine)1598-1784
Akten van aanstelling en bezoldiging enz. van de Admiraliteit op de Maze.tot 100 personenAmbtenaren (Marine)1616-1784
Akten van aanstelling en bezoldiging van de Admiraliteit op de Maze.tot 100 personenAmbtenaren (Marine)1600-1800, ca.
Akten van aanstelling en bezoldiging, pensioen enz. van de Admiraliteit op de Maze.100 - 1000 personenAmbtenaren (Marine)1605-1782
Akten van aanstelling en van eedaflegging van ambtenaren.meer dan 1000 personenAmbtenaren (West-Indië)1807-1836
Akten van aanstelling.tot 100 personenAmbtenaren1802-1807
vorige
12...14
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in