Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: genealogie

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
TitelAantal personen in bestandCategoriePeriode
(boek) [C.W. Delforterie], Voorschoten, rechterlijk archief, inv.nrs. 1 en 2, alfabetische fiches(Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken; 1974, jrg. 11; Leiden 1974).100 - 1000 personenIngezetenen (Nederland)1577-1588
(boek) H.A. van Rhede van der Kloot, M.J. Lion, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888: historisch genealogisch overzicht (Den Haag 1891).tot 100 personenGouverneurs (Koloniën)1610-1888
(boek) J.Hoge, Bijdraes tot die genealogie van ou Afrikaanse families: verbeterings en aanvullings op die Geslachtregister der oude Kaapse familiën van C.C. de Villiers (Amsterdam 1958).meer dan 1000 personenKolonisten1665-1930
(boek) J.H.L. Hamelberg en H.J.C. Henriquez, Genealogie: afschriften huwelijksakten van St. Eustatius van 1710-1750 (in Zesde jaarverslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad Curaçao) (Amsterdam 1903).100 - 1000 personenGehuwden1710-1750
(boek) L. Ravensbergen, De personele quotatie van 1742 in de dorpen onder het quartier van Leyden (Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omgeving; 1967, nr.13-16) . (Leiden 1967).100 - 1000 personenHuiseigenaren1742
(boek) Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie (Rotterdam 1946 -).meer dan 1000 personenIngezetenen (Nederland)1946-1996
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in