Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: genealogie

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
TitelPeriodeAantal personen in bestandIndex nummer
(boek) J.H.L. Hamelberg en H.J.C. Henriquez, Genealogie: afschriften huwelijksakten van St. Eustatius van 1710-1750 (in Zesde jaarverslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad Curaçao) (Amsterdam 1903).1710-1750100 - 1000 personen7062
(boek) H.A. van Rhede van der Kloot, M.J. Lion, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888: historisch genealogisch overzicht (Den Haag 1891).1610-1888tot 100 personen7073
(boek) L. Ravensbergen, De personele quotatie van 1742 in de dorpen onder het quartier van Leyden (Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omgeving; 1967, nr.13-16) . (Leiden 1967).1742100 - 1000 personen7108
(boek) [C.W. Delforterie], Voorschoten, rechterlijk archief, inv.nrs. 1 en 2, alfabetische fiches(Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken; 1974, jrg. 11; Leiden 1974).1577-1588100 - 1000 personen7109
(boek) Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie (Rotterdam 1946 -).1946-1996meer dan 1000 personen7240
(boek) J.Hoge, Bijdraes tot die genealogie van ou Afrikaanse families: verbeterings en aanvullings op die Geslachtregister der oude Kaapse familiën van C.C. de Villiers (Amsterdam 1958).1665-1930meer dan 1000 personen7148
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in