Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)

Bronnen (130)

Bronnen (130)
TitelPeriodeIndex nummer
Generale landmonsterrollen van de VOC-dienaren in de VOC-vestigingen in Indië. NB. Tevens zeemonsterrollen vanaf 1780.1691-17913266
Generale zeemonsterrollen van de VOC-dienaren op de VOC-schepen in Indië.1691-17803267
Memorie van uitbetaling door de Kamer Zeeland aan VOC-dienaren die als passagiers op VOC-schepen van het Zuidland naar de Republiek zijn teruggekeerd.16173365
Generale land- en zeemansrollen van VOC-dienaren in de vestigingen en op de schepen in Indië.1720-17913233
Register met aantekeningen betreffende schadeloosstellingen aan in dienst van de VOC verminkte personen.1669-17773237
Lijst van namen van VOC-dienaren en hun gemachtigden in verband met geblokkeerde en gedeblokkeerde gelden.1786-17933264
Betaalsrollen van militairen op de VOC-schepen, aangenomen door de 'volkshouders' voor de Kamer Zeeland.1783-17943271
Registers betreffende benoemingen en bevorderingen van VOC-dienaren in Banda.1758-17663347
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die in de havens van Ceylon liggen.16963353
Rollen van gekwalificeerde VOC-dienaren in Malabar.1737-17663356
Generale monsterrollen en betaalsrollen van VOC-dienaren in Rio Delagoa en Kaap de Goede Hoop.17243362
Register bevattende rekeningen van de verkoop van door VOC-dienaren naar de Republiek meegenomen particuliere goederen.1779-17913368
Lijst van vrijgekomen VOC-dienaren in Batavia.17013258
Rollen van in vrijburgerdom gestelde VOC-dienaren in Colombo.1759-17923354
Naamlijsten van de gekwalificeerden van de VOC te Batavia en op de comptoiren van Indië, van de militie en de zeemacht der VOC in Indië, opgemaakt uit de gedrukte naamboeken der Hoge Indische Regering enz.1724734
Testamenten, verleden voor notarissen in de VOC-vestigingen in Indië.1698-18073238
Testamenten van personen, overleden in VOC-vestigingen in Indië.1718-18073239
Vrijbrieven van ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, van bevorderde dienaren en van vrijburgers en armlastigen in de vestigingen in Indië, met testamenten opgemaakt in Batavia.1704-17863269
Rollen van bevorderde VOC-dienaren, met enige vrijbrieven uit 1739-1743. NB. Het betreft de inv.nrs. 12166-12225 en 13497.1701-17753273
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de prins van Luxemburg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.1784-17873276
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de graaf De Meuron, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.1784-17943277
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de hertog van Württemberg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.1787-17943345
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Malabar. NB. Ook met rollen van huisgezinnen (1746) en van gekwalificeerden.1722-17783355
Rollen van huisgezinnen van VOC-dienaren in Malabar. NB. Het betreft de inv.nrs. 12748, 12500, 12522, 12524 en12525.1728-17683357
Generale monsterrollen van de VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop.1704-17903358
Rollen van vrijburgers in Kaap de Goede Hoop. NB. Met soms ook testamenten, rollen van gekwalificeerden, rollen van ontslagen en bevorderde VOC-dienaren.1716-17913360
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die aan de Kaap de Goede Hoop liggen, op weg van en naar de Republiek.1692-17783361
Schuldboek betreffende op voorhand verstrekte gages aan VOC-dienaren op het schip `Zeeuw’ van de Kamer Zeeland op reis van de Republiek naar Ceylon.1782-17843366
Indices op de resoluties van Gouverneur-generaal en raden betreffende benoemingen en bevorderingen van hoger VOC-personeel.1771-17783375
Schuldbrieven van VOC-dienaren, uitgevaren voor de Kamer Enkhuizen, van gelden die zij op hun nog te verdienen gages hebben opgenomen.1772-17823384
Rollen van bevorderde VOC-dienaren, met enige vrijbrieven uit 1739-1743. NB. Het betreft de inv.nrs. 12166-12225 en 13497.1701-17753273
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Ceylon, 1694-1778, met rollen van de opvarenden van op Ceylon gestationeerde VOC-schepen,1707-1778. NB. Ook monsterrol Perzië (1710) en Coromandel (1712).1694-17783350
Lijsten van Nederlandse en buitenlandse oorlogs- en VOC-schepen met onder andere namen van schippers.1741-17693231
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering, alsmede van de hoofden van de VOC aldaar.1682-1783731
Monsterrol van het schip 'Delft'.1603-16073217
Stukken betreffende de bemanning van de vloot onder bevel van Paulus van Caerden.16083218
Lijst van namen van bemanningsleden van het verongelukte schip `Walcheren’ die zijn overgegaan op het schip 'Kleine Zon'.16083220
Lijst van gestrafte personen op het schip 'Zwarte Leeuw'.1610-16143221
Monsterrol van het schip `Banda’.1613 ca.3222
Overgekomen brieven en papieren ontvangen uit Kaap de Goede Hoop betreffende de expeditie naar Rio Delagoa.1721-17316206
Register van eden, afgelegd in de Kamer Amsterdam.1670-17943229
Lijsten van voor de Kamer Amsterdam uitgevaren schepen, met vermelding van de voornaamste scheepsofficieren.1745-17843232
Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de Kamer Amsterdam uitgelopen schepen.1633-17953235
Generale monsterrol van Ternate.17863246
Rol van gekwalificeerden, ingekomen bij Gouverneur-generaal en raden uit Banda.17873247
Monsterrollen van de schepen `Duivenvoorde’, `Ellemeet’, `Slot Aldegonde’ en `Hoedekenskerke’.17153251
Jaarboek van de Kamer Zeeland door Christiaan Sigismund Matthaeus, met onder andere gegevens over bewindhebbers.1759-17963253
Verklaringen van dienaren van de Kamer Zeeland betreffende steekpenningen.1793-17943255
Aanstellingen van bewindhebbers.1617-17663256
Lijst van de leden van de Hoge Regering en van de gekwalificeerde personen in Indië.17783259
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in