Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)

Bronnen (58)

Bronnen (58)
TitelCategorie
Lijsten van bergers voor de Rijn- en binnenvaart.Bergers
Stukken betreffende aanmelding en contributie van leden van de Bedrijfsgroep Binnenvaart; alfabetisch geordend.Binnenschippers
Lijst van hoofdparticipanten van de Kamer Rotterdam.Aandeelhouders
Akten van transport van aandelen van de Kamer Rotterdam, met bijlagen.Aandeelhouders
Naamlijsten van officieren, chirurgijns enz. in dienst van de Admiraliteit Rotterdam.Artsen
Uitspraken in beroep.Belastingplichtigen
Akten van paspoorten, door de Admiraliteit Rotterdam verleend aan uitvarende vreemde schepen.Buitenlanders
Registers van meestertekens.Edelsmeden
Registers van importeurstekens.Edelsmeden
Akten van huwelijksvoorwaarden.Gehuwden
Registers van inschrijving.Gevangenen
Lijst van ketelmakers op de Rijkswerf te Rotterdam (ten behoeve van de Marine Stoomvaartdienst).Ketelmakers
Régistres civiques.Kiezers
Kinderlijsten met gegevens over geboorte, gewicht, voeding, enz.Kinderen
Statussen van zuigelingen.Kinderen
Registers van patiëntengegevens.Kraamvrouwen
Registers van patiënten.Kraamvrouwen
Dossiers.Landbouwers
`Stamregisters’ houdende personeelsgegevens van het zee- en binnenloodswezen.Loodsen
Staten van Gardes d'Honneur. NB. Het betreft oude inv.nrs.Militairen (Landmacht)
Commissiebrieven en instructies van de admiraliteit Rotterdam.Militairen (Marine)
Naamlijsten van officieren, chirurgijns enz. in dienst van de Admiraliteit Rotterdam.Militairen (Marine)
(boek) F.L. Hartong, Register der protocollen van notarissen in Nederland (Rotterdam 1916).Notarissen
Stukken betreffende de registratie van staking van bedrijfsactiviteiten en de afschrijving van ondernemingen. NB. Alfabetisch geordend.Ondernemers
Vonnissen in strafzaken.Procespartijen
Vonnissen in belastingzaken.Procespartijen
Rolregister van civiele en handelszaken.Procespartijen
Betaalsrollen.Scheepstimmerlieden
Sollicitaties.Verloskundigen
Dossiers van emigranten vertrekkend uit Bremerhaven en Rotterdam, geordend per schip.Vluchtelingen
Signalementen van vluchtelingen uit Duitsland, opgesteld door de politie te Rotterdam en Zeist.Vluchtelingen
Naamlijst van gecommitteerde raden ter Admiraliteit te Rotterdam, en van de advocaten-fiscaal, secretarissen en ontvangers-generaal van dat College. NB. Bevat handtekeningen en brieffragmenten.Advocaten-fiscaal
Naamlijst van gecommitteerde raden ter Admiraliteit te Rotterdam, en van de advocaten-fiscaal, secretarissen en ontvangers-generaal van dat College. NB. Bevat handtekeningen en brieffragmenten.Ambtenaren (Marine)
Naamlijst van de secretarissen, advocaten-fiscaal en ontvangers-generaal bij het College ter Admiraliteit te Rotterdam, en van vlagofficieren in dienst van dat College.Ambtenaren (Marine)
Stukken betreffende benoeming en ontslag van personeel van de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen te Amsterdam en Rotterdam.Ambtenaren (Onderwijsaangel.)
(boek) C. van der Peet en G. Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers (Rotterdam 1995).Ambtenaren (Volkshuisvesting)
(boek) A.J. Bierman, M.J. van Lieburg en D.A. Wittop Koning, Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867 (Rotterdam 1992).Apothekers
(boek) C. van der Peet en G. Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers (Rotterdam 1995).Architecten
Staten van lotelingen. NB. Het betreft de inv.nrs. 283-285, 289, 292-294.Dienstplichtigen
(boek) C.P. Mulder, B.W. Wagenaar, De Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie 1907 / The Medal of the Second International Peace Conference 1907 (Rotterdam / Castricum 1986).Gedecoreerden
(boek) Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie (Rotterdam 1946 -).Ingezetenen (Nederland)
Stukken betreffende te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geregistreerde joodse vluchtelingen en hun vertrek naar elders. NB. Het betreft de inv.nrs. 261, 263-264.Joden
Lijsten van pleegkinderen in tehuizen en gezinsverpleging in de districtsinspecties van de Bijzondere Jeugdzorg te Rotterdam en Leiden.Kinderen
Rapporten van pleegkinderen in tehuizen en gezinsverpleging van de districtsinspectie van de Bijzondere Jeugdzorg te Rotterdam.Kinderen
Alfabetisch geordende dossiers van pleegkinderen opgenomen in het tehuis van de Bijzondere Jeugdzorg in de Maximiliaanstraat/Eendrachtsweg te Rotterdam.Kinderen
Naamstaten van militaire Duitse krijgsgevangenen in het gebied Dieren-Brummen en Rotterdam.Krijgsgevangenen (Duitse)
(boek) W.F. Lichtenauer, De Nederlanders in Napoleons Garde d' Honneur (Rotterdam 1971).Militairen
Naamlijst van de secretarissen, advocaten-fiscaal en ontvangers-generaal bij het College ter Admiraliteit te Rotterdam, en van vlagofficieren in dienst van dat College.Militairen (Marine)
Naamlijst van gecommitteerde raden ter Admiraliteit te Rotterdam, en van de advocaten-fiscaal, secretarissen en ontvangers-generaal van dat College. NB. Bevat handtekeningen en brieffragmenten.Ontvangers-generaal
(boek) W.Eldering - Niemeijer, De grafzerken van Vianen (Rotterdam 1960).Overledenen
Alle resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in