Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)

Bronnen (33)

Bronnen (33)
TitelCategorie
Lijst van communisten en communistische verenigingen, bedrijven, dagbladen, boekhandels enz. te Batavia.Communisten
Naamlijst van in Batavia woonachtige joden en Duitsers.Duitsers
Staten van geïnterneerden in het interneringskamp I Tjideng in Batavia. NB. In Japans schrift.Geïnterneerden
Naamlijst van gedetineerden e.a. te Batavia.Gevangenen
Naamlijst van gedetineerden e.a. te Batavia.Gijzelaars
Stukken betreffende Indonesische bestuursambtenaren en hun politieke activiteiten in het federaal gebied Batavia.Indonesiërs
Naamlijsten van in Batavia en Hollandia tewerkgestelde Japanners.Japanners
Naamlijst van in Batavia woonachtige joden en Duitsers.Joden
Staat van de bevolking van het etablissement Batavia.Leprozen
Lijst der troepen, in garnizoen te Batavia.Militairen (Oost-Indië)
Extracten uit het stamboek van het Korps Pupillen gehouden bij de Generale staf in Batavia.Militairen (Oost-Indië)
(boek) Voorlopige ranglijst van officieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (Batavia 1948).Militairen (Oost-Indië)
Naamlijst van gedetineerden e.a. te Batavia.Slaven
Testamenten gepasseerd voor de secretaris van de Raad van Justitie in Batavia.VOC-personeel
Monsterrollen van militairen van het garnizoen van Batavia en onderhorige buitenposten.VOC-personeel
Lijst van vrijgekomen VOC-dienaren in Batavia.Vrijburgers (ex-VOC-personeel)
(boek) S. van Leeuwen, Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck (Den Haag 1685).Adellijke personen
(boek) Naamlijst van gouverneurs-generaal en raden van Indië enz. (Batavia 1744-1810).Ambtenaren (Oost-Indië)
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.Ambtenaren (Oost-Indië)
(boek) S. van Leeuwen, Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck (Den Haag 1685).Bestuurders
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak, Batavia 1824-1942 (niet compleet).Bestuurders
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.Europeanen
Staten van overledenen, betreffende de kampleiding van interneringskamp no.1 te Batavia. NB. Vrijwel geheel in Japans schrift.Geïnterneerden
Naamregister van de bestuurders en leden van politieke partijen in het federaal gebied Batavia.Indonesiërs
(boek) Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië (Batavia 1903-1930).Ingezetenen (Oost-Indië)
Stukken betreffende berichtgeving van de procureur-generaal te Batavia en het ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent verdachte Nederlanders in Nederlands-Indië.Verdachten
Naamlijsten van de gekwalificeerden van de VOC te Batavia en op de comptoiren van Indië, van de militie en de zeemacht der VOC in Indië, opgemaakt uit de gedrukte naamboeken der Hoge Indische Regering enz.VOC-personeel
Stukken betreffende criminele en civiele processen van de Raad van Justitie in Batavia.VOC-personeel
Vrijbrieven van ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, van bevorderde dienaren en van vrijburgers en armlastigen in de vestigingen in Indië, met testamenten opgemaakt in Batavia.VOC-personeel
Extracten uit het Algemeen Stamboek gehouden te Batavia, periodiek opgezonden in verband met mutaties betreffende Europese en daarmee gelijkgestelde onderofficieren en minderen, geworven in en buiten Europa.Militairen (Oost-Indië)
Vrijbrieven van ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, van bevorderde dienaren en van vrijburgers en armlastigen in de vestigingen in Indië, met testamenten opgemaakt in Batavia.Vrijburgers (ex-VOC-personeel)
(boek) F. de Haan, Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. deel 1. I. Overzicht II Personalia (Batavia 1910). NB. Personalia van de gecommitteerden over den inlander, hunne opvolgers tot den Engelsen tijd en de commissarissen over de Bovenlanden; personalia van de regenten. p. 1-354.Bestuurders
(boek) F. de Haan, Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. deel 1. I. Overzicht II Personalia (Batavia 1910). NB. Personalia van de gecommitteerden over den inlander, hunne opvolgers tot den Engelsen tijd en de commissarissen over de Bovenlanden; personalia van de regenten. p. 1-354.Gouverneurs (Koloniën)
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in