Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)

Bronnen (33)

Bronnen (33)
TitelPeriodeIndex nummer
(boek) S. van Leeuwen, Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck (Den Haag 1685).1000-16507106
(boek) Naamlijst van gouverneurs-generaal en raden van Indië enz. (Batavia 1744-1810).1744-18107007
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.1824-19427193
(boek) S. van Leeuwen, Batavia illustrata ofte Hollandsche Chronyck (Den Haag 1685).1000-16507106
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak, Batavia 1824-1942 (niet compleet).1824-19427193
Lijst van communisten en communistische verenigingen, bedrijven, dagbladen, boekhandels enz. te Batavia.1945-1950 ca.5156
Naamlijst van in Batavia woonachtige joden en Duitsers.19465136
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.1824-19427193
Staten van geïnterneerden in het interneringskamp I Tjideng in Batavia. NB. In Japans schrift.19455091
Naamlijst van gedetineerden e.a. te Batavia.18071573
Naamlijst van gedetineerden e.a. te Batavia.18071573
Stukken betreffende Indonesische bestuursambtenaren en hun politieke activiteiten in het federaal gebied Batavia.19495158
(boek) Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië (Batavia 1903-1930).1903-19307187
Naamlijsten van in Batavia en Hollandia tewerkgestelde Japanners.1945-19465101
Naamlijst van in Batavia woonachtige joden en Duitsers.19465136
Staat van de bevolking van het etablissement Batavia.18337315
Lijst der troepen, in garnizoen te Batavia.18002599
Extracten uit het stamboek van het Korps Pupillen gehouden bij de Generale staf in Batavia.1850-18995412
(boek) Voorlopige ranglijst van officieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (Batavia 1948).19487008
Naamlijst van gedetineerden e.a. te Batavia.18071573
Testamenten gepasseerd voor de secretaris van de Raad van Justitie in Batavia.1643-16443260
Monsterrollen van militairen van het garnizoen van Batavia en onderhorige buitenposten.1765-17783346
Lijst van vrijgekomen VOC-dienaren in Batavia.17013258
Staten van overledenen, betreffende de kampleiding van interneringskamp no.1 te Batavia. NB. Vrijwel geheel in Japans schrift.19455090
Naamregister van de bestuurders en leden van politieke partijen in het federaal gebied Batavia.1945-1950 ca.5146
Stukken betreffende berichtgeving van de procureur-generaal te Batavia en het ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent verdachte Nederlanders in Nederlands-Indië.1940-19425350
Naamlijsten van de gekwalificeerden van de VOC te Batavia en op de comptoiren van Indië, van de militie en de zeemacht der VOC in Indië, opgemaakt uit de gedrukte naamboeken der Hoge Indische Regering enz.1724734
Stukken betreffende criminele en civiele processen van de Raad van Justitie in Batavia.1636-1782 ca.3250
Vrijbrieven van ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, van bevorderde dienaren en van vrijburgers en armlastigen in de vestigingen in Indië, met testamenten opgemaakt in Batavia.1704-17863269
Extracten uit het Algemeen Stamboek gehouden te Batavia, periodiek opgezonden in verband met mutaties betreffende Europese en daarmee gelijkgestelde onderofficieren en minderen, geworven in en buiten Europa.1832-19495410
Vrijbrieven van ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, van bevorderde dienaren en van vrijburgers en armlastigen in de vestigingen in Indië, met testamenten opgemaakt in Batavia.1704-17863269
(boek) F. de Haan, Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. deel 1. I. Overzicht II Personalia (Batavia 1910). NB. Personalia van de gecommitteerden over den inlander, hunne opvolgers tot den Engelsen tijd en de commissarissen over de Bovenlanden; personalia van de regenten. p. 1-354.1650-1811 ca.7217
(boek) F. de Haan, Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. deel 1. I. Overzicht II Personalia (Batavia 1910). NB. Personalia van de gecommitteerden over den inlander, hunne opvolgers tot den Engelsen tijd en de commissarissen over de Bovenlanden; personalia van de regenten. p. 1-354.1650-1811 ca.7217
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in