Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Veel historisch onderzoek is gericht op personen, op mensen, hetzij als enkeling, hetzij in groepsverband. Het beoefenen van persoonsgeschiedenis gebeurt niet alleen door beroepshistorici maar ook en vooral door genealogen.

In 1996 maakte het Nationaal Archief, toen nog Algemeen Rijksarchief geheten, een begin met het inventariseren van persoonhistorische informatie die in de archieven werd aangetroffen. Daarbij was de vraag van de klant het uitgangspunt. Het resultaat hiervan was de POP (Personen op Papier) Gids.

De POP-gids bestaat vooral uit een overzicht van trefwoorden. Deze trefwoorden betreffen zowel persoons- als beroepsgroepen. Per trefwoord is aangegeven in welke archieven u iets kunt vinden over deze groep mensen.

Up to date

De POP-gids verscheen in 1997. Herdrukken kwamen uit in 1998 en 2003. In deze herdrukken werden geen wijzigingen aangebracht. Een totale revisie van de gids was simpelweg te arbeidsintensief. In deze index is de POP-gids ook ongewijzigd opgenomen. Dit betekent dat sommige verwijzingen heden ten dage niet meer naar een archief leiden. Bijvoorbeeld omdat dit archief inmiddels is vervreemd.

Ieder trefwoord geeft naast een omschrijving van het archief ook een verwijzing naar de archiefinventaris. Deze nummerieke code, vroeger toegang genoemd, is in de loop der jaren niet gewijzigd. Wanneer u in het overzicht van de archiefinventarissen deze code niet kunt vinden, is het archief niet meer bij het Nationaal Archief aanwezig.;

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in