Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index betreft de inventarisnummers 1-392 uit het archief van Nederlands Advies Bureau voor Ingenieurs (Nedeco) 2.18.27. In deze inventaris zijn de projectdossiers over de periode 1952-1983 opgenomen. Er is ook een oudere serie. Hierop is geen index.

De projectdossiers van Nedeco bevatten dagboeken en dagverslagen, vaak handgeschreven, weekrapporten, verslagen en financiële rapporten. Vorm en inhoud verschillen per dossier.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Het Nederlands adviesbureau voor ingenieurs werkzaam in het buitenland NEDECO (voor: Netherlands Engineering Consultants) is een adviesbureau dat in samenwerking met alle ingenieursbureaus en research-instituten de werkzaamheden van Nederlandse ingenieursprojecten in het buitenland coördineert. Het archief van NEDECO moet dus in principe de correspondentie bevatten van alle projecten waarnaar vanaf zijn oprichting in 1951 in het buitenland vraag heeft bestaan. Toen het archief naar het Algemeen Rijksarchief werd overgebracht, bleek een aantal dossiers inzake afgedane werkzaamheden reeds te zijn vernietigd. Het archief is dus onvolledig.

Het archief van het Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurs werkzaam in het Buitenland (NEDECO) bestaat voor het grootste deel uit projectdossiers en rapporten, die per land zijn geordend. Daarnaast bevat het onder meer correspondentie tussen NEDECO en de desbetreffende landen en gedeponeerde stukken van aan projecten werkzame ingenieurs, alsmede foto's en werktekeningen. De eindrapporten van de projecten berusten bij NEDECO.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in