Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Onderwijs: Personeelsdossiers - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Onderwijs: Personeelsdossiers geboortejaren 1835-1903 download index (ZIP, 312.57 KB)
74 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 74 gevonden
Functie
2e klasse bij 's-Lands Plantentuin te Batavia
Adjunct adviseur voor Indonesische Zaken te Batavia.
Adjunct-commies (redacteur) bij het Departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia
Adviseur voor medisch-chemische zaken bij de Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades, Stheeman en Pharmacia te Amsterdam - bij "Brocapharm" te Batavia
Apotheker van het Ziekenhuis der K.P.M. (Koninklijk Parketvaart Maatschappij) te Batavia
Buitengewoon - gewoon hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia.
Buitengewoon hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia.
Buitengewoon hoogleraar aan de Nieuwe Indische Hogeschool te Salemba - de Medische Hogeschool te Batavia.
Buitengewoon hoogleraar aan de Paculteit der Letteren en Wijsbegeerte en aan de Rechtshogeschool te Batavia.
Buitengewoon hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia.
Conservator aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia
Conservator van de oudheidkundige collecties van het Museum te Batavia.
Directeur van het Departement van Justitie te Batavia.
Directeur van het Museum te Batavia.
Docent in de interne geneeskunde aan de Nooduniversiteit te Batavia
Electrotechnisch ingenieur bij het Departement van Verkeer en Waterstaat te Batavia
Examinator in de examencommissie voor de akte Duits L.O. te Batavia
Gedetacheerd in Batavia als Verkeers-coördinator voor Nederlands Indië.
Geologisch adviseur van de Bataafse Petroleum Maatschappij te Batavia.
Hoofd van de Chemische Afdeling van het Eijkman-Instituut te Batavia.
Hoofd van de Juridische Afdeling van het Nederlands-Indisch Deviezen Instituut te Batavia
Hoofd van de Serologische Afdeling van het Eijkman Instituut te Batavia
Hoofd van het Laboratorium voor het Onderzoek der Zee te Batavia.
Hoofd van het telefoondistrict Batavia
Hoofdambtenaar ter beschikking van het Departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia.
Hoogleraar aan de Faculteit van Landbouwwetenschap te Batavia en de Diergeneeskundige Faculteit te Buitenzorg.
Hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool en aan de Landbouwkundige Faculteit te Batavia.
Hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia.
Hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia
Hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia.
Hoogleraar tevens voorzitter van de Faculteit der Letteren te Batavia.
In dienst van de Kongsi H.A.G. (Maatschappij tot Exploitatie van Vastigheden, gevestigd te Batavia)
Kantoorhoofd bij het voorbereidend comité "Stads- en Landwachten" te Batavia
Lector aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia
Lector aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia.
Leraar - directeur van het Canisius-College te Batavia.
Leraar aan de Gouvernements H.B.S. en M.M.S. (K.W. III school) te Batavia
Leraar aan de H.B.S. te Buitenzorg, daarna te Batavia
Leraar aan de hulp H.B.S. te Batavia.
Leraar aan de Koningin Wilhelminaschool te Batavia
Leraar aan de Prins Hendrikschool (3 j. H.B.S. met Handelsschool) te Batavia
Leraar aan de School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) te Batavia.
Leraar aan het Bataviaans Lyceum van de "Carpentier Alting Stichting" te Batavia
Leraar aan het Lyceum der Carpentier Altingstichting te Batavia
Leraar aan het R.K. Lyceum voor Meisjes te Maastricht - aan het Canisius College te Batavia (Nederlands Indië)
Leraar bij het M.O. te Batavia en Maastricht.
Leraar bij het V.H.M.O. te Batavia en te 's-Gravenhage.
Leraar in de electrotechniek bij het Departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia
Leraar voor inwendige ziekten en kinderziekten aan de S.T.O.V.I.A. te Batavia.
Lerares aan de H.B.S. en Kweekschool der Zusters Ursulinen te Soerabaja - te Batavia
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in