Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Onderwijs: Personeelsdossiers - Zoeken: arnhem

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Onderwijs: Personeelsdossiers geboortejaren 1835-1903 download index (ZIP, 312.57 KB)
60 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 60 gevonden
Functie
Adjunct-secretaris - secretaris - chef Algemene Zaken bij de Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem.
Adviseur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem
Advocaat en procureur te 's-Hertogenbosch - te Arnhem
Ambtenaar bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Arnhem
Architect te Arnhem
Assistent bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Bedrijfsingenieur,Chef van het Laboratorium voor Textiel en het Chemisch Laboratorium,fabricagechef bij de Nederlandse Kunstzijdefabrieken te Arnhem.
Chef van de speurwerkafdeling van de N.V. KEMA te Arnhem
Chef van het Kortsluitlaboratorium van de N.V. KEMA te Arnhem
Chefchemiker en bedrijfsleider van de fabriek te Ede van de Nederlandse Kunstzijdefabrieken te Arnhem.
Commies - hoofdcommies - Rijksarchivaris bij het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Commies - hoofdcommies bij het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Concertmeester van de Arnhemse Orkestvereniging - van de Groningingse Orkestvereniging
Concierge - binder bij het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Dierenarts voor kleine huisdieren te Arnhem
Directeur van de Arnhemse Toneelschool
Directeur van de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Arnhem
Directeur van de scholengemeenschap "Onder de Linden" voor l.e.a.o. en l.a.v.o. te Arnhem
Directeur van het Instituut voor toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur te Arnhem
Directeur van het Rijksmuseum voor Volkskunde "Het Nederlands Openlucht Museum" te Arnhem.
Docent aan de Academie voor Economische Wetenschappen te Arnhem.
Docent aan de R.K. Leergangen voor Lichamelijke Oefening M.O. te 's-Hertogenbosch en aan de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Arnhem
Docent bij het Voortgezet Bouwkunst Onderricht te Arnhem
Gastdirigent bij het Concertbouworkest te Amsterdam - het Utrechts Stedelijk Orkest - de Arnhemse Orkestvereniging - de Haarlemse Orkestverengiging - de Groninger Orkestverengiging - het Rotterdams Philharmonisch Orkest. (1937-1938)
Hoofd van de Research Afdeling van de N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA) te Arnhem
Hoofd van het bureau ruilverkaveling te Arnhem.
Hoofdcommies bij de inspectie der gemeente- en waterschaps-archieven in de provincie Gelderland te Arnhem.
Hoofdcommies bij het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Hoofdingenieur - bedrijfsdirecteur bij de N.V. Hollandse Metallurgische Bedrijven te Arnhem.
Hoofdingenieur - hoofdingenieur-afdelingschef bij de N.V. KEMA te Arnhem
Hoofdleraar aan het Conservatorium te Rotterdam - aan het Conservatorium te Utrecht - aan het Conservatorium te Amsterdam - aan het Stedelijk Muzieklyceum te Arnhem
Leider van het kortsluithuis van de N.V. KEMA te Arnhem
Leraar - conrector aan het Avondlyceum te Arnhem
Leraar - conrector aan het Stedelijk Gymnasium te Arnhem
Leraar aan de 2e Christelijke H.B.S. te 's-Gravenhage - aan het Christelijk Lyceum te Arnhem - aan de afdeling Rijks-h.b.s. van het Openbaar Lyceum (thans Rijksscholengemeenschap) te Meppel
Leraar aan de Algemene School voor opleiding van gezinsverzorgsters te Arnhem
Leraar aan de Arnhemse Muziekschool
Leraar aan de cursus voor opleiding van bejaardenhelpsters (Louise de Colignyschool) te Arnhem
Leraar aan de Gemeentelijke H.B.S. te Arnhem - aan het Hervormd Lyceum te Amsterdam - aan de Gemeentelijke H.B.S. te Hilversum
Leraar aan het Chr. Lyceum te Arnhem.
Leraar aan het Christelijk Lyceum te Arnhem
Leraar aan het Christelijk Lyceum te Arnhem - aan het Christelijk Lyceum te Zwolle - aan het Christelijk Lyceum te Bussum - aan de Christelijke H.B.S. Oosterpark te Amsterdam
Leraar aan het Gymnasium te Arnhem.
Leraar aan het Openbaar Gymnasium te Arnhem.
Leraar H.B.S. en Gymnasium te Arnhem.
Leraar spellessen aan de Arnhemse Toneelschool
Lerares aan de Gemeentelijke H.B.S. voor Meisjes te Arnhem
Lerares aan de Nijverheidsschool voor Meisjes te Arnhem
Onderwijzer aan de Christelijke Mulo school, Paleisstraat te Arnhem
Onderwijzer aan de R.K. School, Stationsweg, te Ede - aan de R.K. Jongensschool, Amaliadwarsstraat te Utrecht - aan de R.K. u.l.o. school, Veerpoortstraat te Doesburg - aan de R.K. u.l.o. school, Hommelseweg te Arnhem
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in