Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 1-77 en 82-145 van het archief Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Persoonsdossiers Rijkspersoneel (Geboortejaren t/m 1909), archiefinventaris 2.14.17. In deze inventarisnummers zijn de personeelsdossiers opgenomen van personeelsleden van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Kunsten die geboren zijn vóór het jaar 1910 en werkzaam waren bij onderwijsinstellingen, musea, archieven en dergelijke. 

Wat vind ik in deze index?

In deze index zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • Achternaam
  • Initialen
  • Functie

Het is mogelijk dat bij sommige personen meerdere functies worden genoemd. In de index zijn de namen van 2640 personen opgenomen en in totaal 6620 functies.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

U kunt in deze index zoeken op personen en op functies. Wanneer u alleen op personen of alleen op functies wilt zoeken, kunt u dit aangeven in de paarse balk aan de linkerzijde van de index. Wanneer u hier kiest voor Alle of niets aangeeft, zoekt u tegelijk door zowel de personen als de functies.

Wanneer u in beide categorieën tegelijk zoekt, kunt u gebruik maken van één zoekveld. Hierin kunt u een persoonsnaam of bijvoorbeeld de naam van een instantie invoeren. Ook wanneer u een persoon zoekt heeft u één zoekveld tot uw beschikking.

Wanneer u zoekt op functies, kunt u kiezen voor eenvoudig of uitgebreid zoeken. Bij uitgebreid zoeken heeft u meer zoekvelden tot uw beschikking. Houdt u er wel rekening mee dat, hoe meer u invult, hoe beperkter het zoekresultaat zal zijn.

Omdat in deze index geen jaartallen zijn opgenomen, kunt u geen gebruik maken van de zoekvelden die de periode betreffen. Wanneer u hier iets invult, krijgt u geen zoekresultaten.

Wat doe ik als ik de juiste persoon heb gevonden?

Wanneer u de juiste persoon hebt gevonden, klikt u op het zoekresultaat. Op de volgende pagina ziet u de naam van de gevonden persoon, een opsomming van zijn of haar functies en een bronverwijzing.

De index op deze personeelsdossiers is digitaal beschikbaar. De personeelsdossiers zelf zijn dat niet. U kunt via deze index de dossiers dan ook niet raadplegen

Wanneer u een scan van het dossier wilt bestellen, klikt u rechtsonder op de knop In Winkelwagen. Via de winkelwagen rechtsboven aan uw scherm, kunt u de bestelling afronden. Wanneer u het originele dossier op de studiezaal wilt raadplegen, klikt u op de bronverwijzing. Op de volgende pagina kunt u het dossier via de knop Reserveren aanvragen voor inzage op de studiezaal.

Waarom heb ik de juiste persoon niet gevonden?

Van de in deze index opgenomen personeelsdossiers is niet duidelijk waarom zij zijn bewaard. De dossiers betreffen alleen personeel dat geboren is vóór het jaar 1910 en dat niet werkzaam was op het Ministerie zelf, maar bij onderzoeksinstellingen zoals rijksuniversiteiten, musea, scholen en archieven. Uit de dossiers kan worden opgemaakt dat het voornamelijk gaat om personeel dat in de hogere bezoldigingsschalen was ingedeeld. De meest recente stukken dateren uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw.

Wanneer de persoon die u zoekt niet aan deze voorwaarden voldoet, zal hij of zij niet in deze index voorkomen. Bij het Nationaal Archief berusten geen andere personeelsdossiers van het Ministerie van OKW of haar opvolger het Ministerie van OCW.

Wanneer de gezochte persoon wel aan deze voorwaarden voldoet, en geboren is voor 1903, kan het dossier zich bevinden in de serie die later is overgebracht. Deze serie is niet in de index opgenomen. U vindt deze dossiers in de inventarisnummers 78-81.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in