Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Onderwijs: Personeelsdossiers

Onderwijs: Personeelsdossiers

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Onderwijs: Personeelsdossiers geboortejaren 1835-1903 download index (ZIP, 312.57 KB)

Functies (6620)

Functies (6620)
Functie
Hoogleraar te Tunis.
Gewoon hoogleraar aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam.
Hoogleraar aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam.
Referendaris aan de afdeling Kunstzaken bij de Gemeente Amsterdam.
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Assistent bij de Botanie te Amsterdam.
Werkzaam bij de Rotterdamse Bankvereniging.
Hulprechter te Berlijn.
Hoogleraar aan de Vlaamsche Universiteit te Gent.
Assistent bij de Gemeente-Universiteit van Amsterdam.
Leraar aan de 5e Gemeentelijke H.B.S. te 's-Gravenhage.
Leraar aan de R.K. H.B.S. te Helmond.
Directeur van het Rijksmuseum "Kröller - Müller" te Hoenderloo.
Leraar aan de Nederlandse Handelshogeschool te Rotterdam.
Onderwijsopdracht aan de Technische Hogeschool te Delft.
Werkzaara bij de bouw van het Vredespaleis te 's-Gravenhage.
Conservator - privaat docent aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Privaat docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
In dienst van de Regering van Nederlands Indië.
Privaat docent aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
Hoofdassistent aan de Technische Hogeschool te Delft.
Leraar aan de Middelbare Handelsschool te Waalwijk.
Verbonden aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden.
Conservator - onderwijsopdracht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Gewoon hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.
Adjunct-secretaris van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, te 's-Gravenhage.
Werkzaam bij het Ministerie van Koloniën.
Referendaris ter secretarie der gemeente Eindhoven, later tevens plv. gemeentesecretaris.
Predikant bij de Gereformeerde Kerk te Ermelo.
Nederlands Hervormd predikant te Buiksloot en te Beesd.
Leraar aan de Rijks H.B.S./M.M.S. te Harlingen.
Assistent bij de plantenphysiologie aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam.
Privaat docent aan de Gemeente - Universiteit van Amsterdam.
Werkzaam bij de rechterlijke macht en de afdeling wetgeving van het Departement van Justitie in Nederlands Indië.
Leraar aan de R.K. H.B.S. te Hilversum - aan de M.T.S. te Utrecht.
Inspecteur van de Volksgezondheid.
Werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium - het Apparatenfabriek Laboratorium van de N.V. Philips te Eindhoven.
Kapelaan te Maarssen.
Directeur van de 1e Chr. H.B.S. te 's-Gravenhage.
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Organist van de St. Josephkerk te Haarlem.
Hoofdingenieur bij de Machinefabriek "Reineveld" te Delft.
Rectrix van de Werkplaats "Kindergemeenschap" te Bilthoven.
Assistent bij de toegepaste mechanica aan de Technische Hogeschool te Delft.
Buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Directeur van het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek te Amsterdam.
Buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groninger.
Werkzaam bij het onderzoekingslaboratorium van N.V. Philips te Eindhoven.
Conservatrice aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam.
Redacteur van de "Gids" en "De Tijd".
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in