gahetNA in het Nationaal Archief

Waterstaatsbestekken

Zoeken

Velden doorzoeken
Waterstaat. Waterstaatsbestekken download index (ZIP, 2.13 MB)
656 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 656 gevonden
Plaats aanbestedingObjectJaar van het bestek
HaarlemHavens Texel, Vlieland en Terschelling00-00-1930
HaarlemHelderse zeewering oostbatterij-noordduinshoofd00-00-1930
HaarlemNoordhollands Kanaal te Alkmaar00-00-1930
HaarlemGebouwen en inrichtingen Noordzeekanaal00-00-1930
HaarlemRijksweg Alkmaar-Nieuwediep onder Warmenhuizen en Schoorl00-00-1930
HaarlemNoorderstrand Vlieland00-00-1930
HaarlemSluisdeuren spuisluis, zuidersluis en kleine sluis te IJmuiden00-00-1930
HaarlemBrug nos. 33 en 35 westelijke kanaaldijk Noordhollands Kanaal onder Akersloot en Alkmaar00-00-1930
HaarlemGebouwen Noordhollands Kanaal00-00-1930
HaarlemHelderse zeewering00-00-1930
HaarlemHelderse zeewering00-00-1930
HaarlemNoordhollands Kanaal onder Akersloot00-00-1930
HaarlemVeerverbinding Noordzeekanaal nabij Hembrug00-00-1930
HaarlemVissershaven te IJmuiden00-00-1930
HaarlemBergplaats schutsluis te IJmuiden00-00-1930
HaarlemBruggen aanleginrichtingen veerverbinding nabij Hembrug00-00-1930
HaarlemKraagstukken binnenhaven Noordzeekanaal spoorwegbrug te Velsen00-00-1930
HaarlemOphaalbruggen Noordzeekanaal, Rijksweg Amsterdam-Velsen00-00-1930
HaarlemHavens te Urk en Marken00-00-1930
HaarlemHavenwerken Terschelling00-00-1931
HaarlemVissershaven te IJmuiden00-00-1931
HaarlemZee- en havenwerken Vlieland00-00-1931
HaarlemPontveren Noordzeekanaal bij Hembrug en Buitenhuizen00-00-1931
HaarlemPettemer zeewering00-00-1931
HaarlemDuinen en zanddijken Callantsoog en Petten00-00-1931
HaarlemRijksweg Velsen-Alkmaar onder Castricum en Limmen00-00-1931
HaarlemRijkswegen Noord-Holland00-00-1931
HaarlemVeerverbinding Noordzeekanaal te Buitenhuizen00-00-1931
HaarlemRemmingwerken zuidzijde overbrugging Vecht te Muiden, Rijksweg no. 1 Amsterdam-Laren00-00-1931
HaarlemNoordzeekanaal onder Assendelft00-00-1931
HaarlemRemmingwerken Merwedekanaal onder Nigtevecht, Weesperkarspel en Amsterdam00-00-1931
HaarlemZeewering Oudeschild00-00-1931
HaarlemZeewering Horntje00-00-1931
HaarlemZeehaven Nieuwediep te Den Helder00-00-1931
HaarlemLichtkappen vissershaven te IJmuiden00-00-1931
HaarlemZeeweringen zuidkust Vlieland00-00-1931
HaarlemMeerpalen Merwedekanaal00-00-1931
HaarlemHelderse zeewering oostbatterij-noordduinshoofd00-00-1931
HaarlemBeloop Helderse zeewering00-00-1931
HaarlemBeschoeiing en loopsteigers nieuwe haven te Urk00-00-1931
HaarlemStrandhoofd no. 46 noorderstrand Vlieland00-00-1931
HaarlemBoordvoorziening Noordhollands Kanaal00-00-1931
HaarlemMiddensluis te IJmuiden00-00-1931
HaarlemZeewerken Texel00-00-1931
HaarlemSchade zee-einden hoofden B en 28 noorderstrand Vlieland00-00-1931
HaarlemRijksweg no. 1 Diemen-Muiden, Amsterdam-Laren00-00-1931
HaarlemHavens te Urk00-00-1931
HaarlemZeehaven Nieuwediep te Den Helder00-00-1931
HaarlemOeververdediging zuiderstrand Vlieland00-00-1931
HaarlemRemstoel haven te IJmuiden00-00-1931
vorige
12...14
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in