Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waterstaatsbestekken

Zoeken

Velden doorzoeken
Waterstaat. Waterstaatsbestekken download index (ZIP, 2.13 MB)
180 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 180 gevonden
Plaats aanbestedingObjectJaar van het bestek
's-GravenhageViaduct Spaarnwouderdwarsweg Rijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim, viaduct Spaarnwouderdwarsweg00-00-1933
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim en Kruisweg-Venneperdwarsweg00-00-1933
's-GravenhageBoordvoorziening Noordhollands Kanaal00-00-1933
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim, Riekenpolder00-00-1933
's-GravenhageWeg no. 6 Amsterdam-Velsen00-00-1933
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim, Vijfhuizerdwarsweg00-00-1933
's-GravenhageRijksweg no. 10 Stolpen-De Kooy-Den Helder00-00-1933
's-GravenhageAanlegsteigers noordersluis te IJmuiden00-00-1933
's-GravenhageOeververdedigingswerken Noordzeekanaal00-00-1933
's-GravenhageBrug no. 29 West-Graftdijk00-00-1933
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim, basculebrug Ringvaart Haarlemmermeerpolder te Sloten00-00-1933
's-GravenhageWeg no. 6 Amsterdam-Velsen en zuidelijke dijk Noordzeekanaal00-00-1933
's-GravenhageBeschoeiing havenkom Terschelling00-00-1933
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim Ringvaart Haarlemmermeerpolder-Slotertocht00-00-1934
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim, Vijfhuizer-, Bennebroeker- en Venneperdwarsweg00-00-1934
's-GravenhageRijksweg no. 5 Amsterdam-Haarlem onder Amsterdam00-00-1934
's-GravenhageRijksweg no. 1 Amsterdam-Laren onder Amsterdam en Diemen00-00-1934
's-GravenhageRijksweg no. 10 Stolpen-De Kooy-Den Helder00-00-1934
's-GravenhageDijk Noordzeekanaal onder Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Amsterdam00-00-1934
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim over Kruisweg00-00-1934
's-GravenhageBasculebrug Noordhollands Kanaal te Stolpen00-00-1934
's-GravenhageBoordvoorziening Noordhollands Kanaal00-00-1934
's-GravenhageWeg no. 6 Amsterdam-Velsen00-00-1934
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim, Lisserdwarsweg00-00-1935
's-GravenhageSteiger en meerstoelen zeehaven Nieuwediep00-00-1935
's-GravenhageBoordvoorziening Noordhollands Kanaal00-00-1935
's-GravenhageRijksweg no. 4 Amsterdam-Sassenheim00-00-1935
's-GravenhageBoordvoorziening Noordhollands Kanaal00-00-1936
's-GravenhageWeg no. 9 Alkmaar-Stolpen te Bergen, Warmenhuizen en Schoorl00-00-1938
HaarlemRijksweg Velsen-Alkmaar onder Heemskerk, Castricum, Limmen en Heiloo00-00-1928
HaarlemKustverdediging Noord-Holland00-00-1960
HaarlemOnderzeese oever Helderse zeewering00-00-1960
HaarlemWeg no. 9 Velser tunnel-viaduct spoorlijn Amsterdam-Uitgeest onder Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest00-00-1960
HaarlemBrug schutsluis te Purmerend00-00-1960
HaarlemZuidersluizen IJmuiden00-00-1960
HaarlemRijksweg no. 9 zijtak De Kooy-Den Helder, aansluiting havendijk zeehaven te Nieuwediep nieuwe brug over Koopvaardersbinnenhaven00-00-1961
HaarlemVeerhaven nabij Horntje00-00-1961
HaarlemNoordzeekanaal c.a.00-00-1961
HaarlemRijksweg Amsterdam-Velsen te Velsen00-00-1961
HaarlemWeg no. 7 Amsterdam-Wieringen-Leeuwarden, Amsterdam-Slochter Amsterdam00-00-1961
HaarlemNoordhollands Kanaal te Alkmaar00-00-1930
HaarlemBrug nos. 33 en 35 westelijke kanaaldijk Noordhollands Kanaal onder Akersloot en Alkmaar00-00-1930
HaarlemHelderse zeewering00-00-1930
HaarlemVeerverbinding Noordzeekanaal nabij Hembrug00-00-1930
HaarlemBruggen aanleginrichtingen veerverbinding nabij Hembrug00-00-1930
HaarlemKraagstukken binnenhaven Noordzeekanaal spoorwegbrug te Velsen00-00-1930
HaarlemOphaalbruggen Noordzeekanaal, Rijksweg Amsterdam-Velsen00-00-1930
HaarlemVeerverbinding Noordzeekanaal te Buitenhuizen00-00-1931
HaarlemRemmingwerken zuidzijde overbrugging Vecht te Muiden, Rijksweg no. 1 Amsterdam-Laren00-00-1931
HaarlemMeerpalen Merwedekanaal00-00-1931
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in