Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waterstaatsbestekken

Zoeken

Velden doorzoeken
Waterstaat. Waterstaatsbestekken download index (ZIP, 2.13 MB)
658 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 658 gevonden
Plaats aanbestedingObjectJaar van het bestek
LeeuwardenVeer Ameland-vaste wal00-00-1921
LeeuwardenHavenwerken te Harlingen c.a. en Makkum, getijmeters te Harlingen, Roptazijl en Makkum en peilschalen te Nieuw-Bildt00-00-1921
LeeuwardenZeewerken Friesland te Nieuwezijlen, Friese sluis en Munnekezijl00-00-1921
LeeuwardenHavenwerken Stavoren en getijmeters te Stavoren en Hindeloopen00-00-1921
LeeuwardenKoudumer Slaperdijk, Molkwerumerzijl en peilschaal te Workum00-00-1921
LeeuwardenKanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat, kunstweg Strobos-zijtak Kollum00-00-1921
LeeuwardenRijkswegen Friesland00-00-1921
LeeuwardenAanlegsteiger te Nes00-00-1921
LeeuwardenKanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat, trekweg Dokkum-Strobos00-00-1921
LeeuwardenZeesluis te Nieuwezijlen00-00-1921
LeeuwardenHaven te Harlingen00-00-1921
LeeuwardenRijksweg Leeuwarden-Overijsselse grens00-00-1921
LeeuwardenRijksweg Leeuwarden-Overijsselse grens00-00-1921
LeeuwardenSluisknechtswoning Nieuwezijlen00-00-1921
LeeuwardenSluisdeuren zeesluis Molkwerumerzijl00-00-1922
LeeuwardenHavens te Harlingen00-00-1922
LeeuwardenHaven te Stavoren00-00-1922
LeeuwardenHaven te Harlingen00-00-1922
LeeuwardenRijksweg Leeuwarden-Groninger grens00-00-1922
LeeuwardenRijksweg Leeuwarden-Overijsselse grens, Hooibrug00-00-1922
LeeuwardenBeslag- en oeverwerken Ameland00-00-1876
LeeuwardenDam geul Balg bij Ameland00-00-1876
LeeuwardenDuinen Ameland00-00-1876
LeeuwardenDirectie- en arbeiderswoning Nes00-00-1876
LeeuwardenWrak Zuiderzee te Lemmer00-00-1876
LeeuwardenWestduinen Schiermonnikoog00-00-1877
LeeuwardenHoogenwal en duinen Schiermonnikoog00-00-1877
LeeuwardenSluizen, sluiswachterswoning te Munnekezijlen00-00-1877
LeeuwardenZijlen en bruggen in Friesland00-00-1877
LeeuwardenStatendijk te Slijkenburg, zeesluis Oude Schoterzijl en buitenkanaal Worstsloot00-00-1877
LeeuwardenHaven- en zeewerken Stavoren00-00-1877
LeeuwardenHaven- en zeewerken Makkum00-00-1877
LeeuwardenHaven- en kistwerken te Lemmer en Tacozijl00-00-1877
LeeuwardenKoudumer Slaperdijk00-00-1877
LeeuwardenZeesluis Nieuwezijlen onder Engwierum en opscheepshoofd Oostmahorn00-00-1877
LeeuwardenKanalen Friesland00-00-1877
LeeuwardenBrug te Hardegarijp, Rijksweg Leeuwarden-Groningen00-00-1877
LeeuwardenStormdeuren buitensluis te Munnekezijlen00-00-1877
LeeuwardenBeslag- en steenoeverwerken Ameland00-00-1877
LeeuwardenDam geul Balg bij Ameland00-00-1877
LeeuwardenDuinen Ameland00-00-1877
LeeuwardenWegomlegging Hooibrug00-00-1922
LeeuwardenRijksweg Leeuwarden-Harlingen00-00-1922
LeeuwardenDraaibrug te Akkrum, Rijksweg Leeuwarden-Overijsselse grenzen00-00-1877
LeeuwardenRijkswegen Friesland00-00-1922
LeeuwardenHavenwerken Lemmer voor havenmond00-00-1922
LeeuwardenZeewerken Friesland te Nieuwezijlen, Friese sluis en Munnekezijl00-00-1923
LeeuwardenHavenwerken te Harlingen c.a. en Makkum, getijmeters te Harlingen, Roptazijl en Makkum en peilschalen te Nieuw Bildt00-00-1923
LeeuwardenKanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat, kunstweg Strobos-zijtak Kollum00-00-1923
LeeuwardenRijkswegen Friesland00-00-1923
vorige
12...14
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in