Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar waterstaatsbestekken uit de periode 1814-1961 en een serie bestekken met betrekking op de Zuiderzeewerken van 1920-1980. Het gaat in totaal om 28744 bestekken. De bestekken zijn, per periode, ondergebracht in vier archieven:

 • 1814-1877 Ministerie van Binnenlandse Zaken: afdeling waterstaat 2.04.07
 • 1878-1905 Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid: afdeling waterstaat 2.16.01
 • 1906-1929 Ministerie van Waterstaat: afdeling waterstaat 2.16.05
 • 1930-1961 en de bestekken Zuiderzeewerken 1920-1980: Waterstaatsbestekken 2.16.16

Wat is een bestek?

Een bestek is de beschrijving van een uit te voeren bouwwerk. Hierin zijn de administratieve, juridische en technische bepalingen opgenomen en de materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Bij het bestek hoort vaak een tekening. De tekening en de technische omschrijving vormen de basis van het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer.
Bij de bouw en het onderhoud van wegen, bruggen, zeehavens, rivieren enz. is het ministerie van de waterstaat onder valt, verantwoordelijk. Dit ministerie stelt dan ook de bestekken op basis waarvan het werk kan worden aanbesteed. Deze bestekken zijn bewaard gebleven in de archieven van de ministeries waar waterstaat onder valt.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Van 1814 tot 1877 viel de waterstaat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De afdeling Waterstaat was onder andere belast met:

 • het dijkbeheer van de grote rivieren
 • de aanleg en het onderhoud van kanalen
 • het beheer en het onderhoud van zeeweringen en havens
 • de aanleg en onderhoud van wegen
 • de bouw en het onderhoud van de landsgebouwen
 • toezicht op de binnenscheepvaart
 • toezicht op droogmakerijen, indijkingen en verveningen
 • toezicht op de waterschappen en polderbesturen

Van 1878 tot 1905 viel de waterstaat onder het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. In 1906 werd er een apart ministerie van Waterstaat opgericht. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in